LungSim Symulator respiratora – licencja na jeden komputer

Kod produktu: LUNG LUN - NC

14208,96 zł(11552,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Symulator respiratora mechanicznego oparty na oprogramowaniu sterowanym modelem matematycznym. Umożliwia pracę w trybie samodzielnym gdzie użytkownik indywidualnie szkoli się w zakresie mechanizmów oddechowych, jak również w trybie symulacji, gdy oprogramowanie jest bezprzewodowo połączone z symulatorem pacjenta umożliwiając tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi.

 

BROSZURA PRODUKTU ZNAJDUJE SIĘ PO PRAWEJ STRONIE EKRANU

Opis produktu

LungSimTM, oprogramowanie sterowane modelem matematycznym jest unikalnym symulatorem mechanicznego respiratora. Pozwala użytkownikowi na samodzielne szkolenie się w zakresie mechanizmów oddechowych (tryb samodzielny), a także tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi, możliwość bezprzewodowego połączenia z symulatorem pacjenta (tryb symulacji). Zmiany parametrów życiowych, parametrów wentylacji i nie tylko uwzględniane są w czasie rzeczywistym. Pozwala to instruktorom na symulację kilku stanów pacjenta, po prostu zmieniając parametry pacjenta i wartości respiratora. Użytkownicy mogą zostać przeszkoleni w zakresie definiowania danych respiratora, formułowania diagnoz i wprowadzania zmian w celu najlepszego leczenia pacjentów.

Oprogramowanie składa się z realistycznego „interfejsu użytkownika” ze zintegrowanymi elementami sterującymi, które symulują prawdziwy respirator oraz przyjaznego „interfejsu instruktora” opartego na przeglądarce internetowej, którego można używać na komputerze, tablecie, smartfonie podłączonym do interfejsu użytkownika za pomocą sieci i umożliwia korzystanie z LungSimTM podczas zaawansowanych scenariuszy symulacji.

Instruktor może dostosować parametry pacjenta na swoim interfejsie (pracując w trybie samodzielnym) lub/i w oprogramowaniu symulatora na którym pracuje (tryb symulacji). Użytkownik uzyskując dane w czasie rzeczywistym może zmieniać parametry respiratora i ustawienia w swoim interfejsie.

LungSimTM pozwala użytkownikowi ćwiczyć korzystanie z wentylatora mechanicznego bez konieczności posiadania lub zakupu prawdziwego wentylatora mechanicznego.

LungSimTM to platforma szkoleniowa, którą można zainstalować na dowolnym komputerze z połączeniem internetowym za pomocą kodu dostępu dostarczonego przez dystrybutora.

Funkcje:
– realistyczny interfejs respiratora
– zależne od modelu przebiegi w czasie rzeczywistym
– spontaniczne nakładanie się oddechów i dyssynchronia w trybach kontrolowanych
– możliwość obliczania ciśnienia w przełyku we wszystkich trybach wentylacji
– możliwość obliczania ciśnienia przezściennego we wszystkich trybach wentylacji
– oprogramowanie oblicza i wyświetla krzywą EtCO2
– możliwość sprawdzenia bezdechu w trybie Pressure Support
– możliwość wyświetlania następujących krzywych: EtCO2, ciśnienia, objętości, przepływu, przezprzełykowego i przezściennego oraz wszystkich typów pętli
– możliwość ustawienia priorytetów alarmów
– parametr tętna w interfejsie instruktora umożliwia symulowanie artefaktów serca podczas obliczania ciśnienia w przełyku
– interfejs instruktora wyświetla ostrzeżenie w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem
– scenariusze obejmujące osoby dorosłe, dzieci oraz noworodki
– z poziomu interfejsu instruktora można wysyłać na ekran respiratora i modyfikować gazometrię (BGA- Blood Gas Analysis),
– gotowe scenariusze zawierające łagodne, umiarkowane i silne poziomy COPD i zwłóknień
– gotowe scenariusze COVID-19, ARDS i zapalenia płuc
– instruktor może aktywować zdarzenia niepożądane, które powodują zmianę parametrów wentylacji w czasie (anafilaksja, skurcz oskrzeli, zatrzymanie akcji serca, odma opłucnowa, LAST, hipertermia złośliwa, zatorowość płucna, rurka dotchawicza w oskrzelu głównym)

Oprogramowanie zawiera następujące tryby wentylacji:
– Volume Control z modułem Assist Control
– Pressure Control z modułem Assist Control
– Pressure Support
– APRV
– PRVC
– CPAP
– BiPAP

Zestaw zawiera:
– oprogramowanie zainstalowane na USB (1 wieczysta licencja użytkownika na jeden komputer)
– instrukcja obsługi,
– scenariusze z zakresu COPD, zwłóknień, COVID-19. ARDS oraz zapalenia płuc
– klucz aktywacyjny do licencji
– bezpłatne aktualizacje

**Zestaw nie zawiera komputera oraz tabletu instruktora***

Pobierz opis

pdfpdf

Accurate Srl.