Model męskiej miednicy w przekroju, skala 1:2

Kod produktu: 1000283

3B Scientific

300,39 zł(244,22 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawia w skali 1:2 przekrój męskiej miednicy z widocznymi strukturami wewnętrznymi. Dedykowany do nauki anatomii. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model w for­mie prze­kroju męskiej mied­nicy w skali 1:2. Prze­zna­czony do nauki ana­to­mii. Pre­zen­tuje budowę męskich narzą­dów płcio­wych oraz pęche­rza. Posiada 25 ręcz­nie nama­lo­wa­nych nume­rów opi­sa­nych w kar­cie zawie­ra­ją­cej spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model. Zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy oraz roz­miesz­cze­nia męskich narzą­dów układu płcio­wego oraz moczo­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • model przed­sta­wia prze­krój męskiej mied­nicy
 • wyko­nany w skali 1:2
 • posiada ręcz­nie malo­wane numery ozna­cza­jące struk­tury ana­to­miczne
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kcyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model męskiej mied­nicy w prze­kroju, skala 1:2, zamon­to­wany na pod­sta­wie

 

Wymiary: 13.5 x 10 x 14 cm

Waga: 0.41 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.