Model piersi do nauki karmienia

Kod produktu: LM113A

7581,72 zł(6164,00 zł netto)

1 w magazynie

Opis skrócony

Nakła­dany model piersi umoż­li­wia­jący naukę kar­mie­nia pier­sią. W zesta­wie ze spe­cjalną maską, którą nakłada się na fan­tom nie­mow­lę­cia w celu symu­la­cji pra­wi­dło­wego uchwy­ce­nia piersi przez dziecko. Piersi oraz maska zostały wyko­nane z kau­czuku sili­ko­no­wego, który dokład­nie odwzo­ro­wuje tek­sturę skóry.

Opis produktu

Nakła­dany model piersi umoż­li­wia­jący naukę kar­mie­nia pier­sią. Dzięki moż­li­wo­ści dobrego dopa­so­wa­nia modelu, ćwi­czący mogą przyj­mo­wać natu­ralną pozy­cję do kar­mie­nia pier­sią. W zesta­wie dostar­czana jest spe­cjalna maska, którą nakłada się na fan­tom nie­mow­lę­cia w celu symu­la­cji pra­wi­dło­wego uchwy­ce­nia piersi przez dziecko. Piersi oraz maska zostały wyko­nane z kau­czuku sili­ko­no­wego, który dokład­nie odwzo­ro­wuje tek­sturę skóry. Dzięki wyko­rzy­sta­niu do ćwi­czeń fan­tomu Koken BABY (*nie dołą­czony do zestawu) ćwi­czący mogą tre­no­wać samo­dzielne przy­sta­wie­nie dziecka do piersi (metoda, hand­soff”). Ćwi­czący mogą ćwi­czyć i obser­wo­wać jak pie­lę­gno­wać sutki i piersi. Symu­la­cja obrzęku piersi pozwala ćwi­czyć metody zmniej­sza­nia i łago­dze­nia obrzęku. Ćwi­czący mogą zaobser­wo­wać, że przy­sta­wie­nie do piersi jest nie­moż­liwe, kiedy piersi są nabrzmiałe.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka przy­sta­wia­nia do piersi
 • pie­lę­gna­cja piersi i sut­ków
 • postę­po­wa­nie w przy­padku wystą­pie­nia obrzmie­nia piersi

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość nało­że­nia modelu piersi na ćwi­czą­cego
 • piersi oraz maska zostały wyko­nane z kau­czuku sili­ko­no­wego, który dokład­nie odwzo­ro­wuje tek­sturę skóry
 • w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wana maska, która umoż­li­wia ćwi­cze­nie przy­sta­wie­nia nowo­rodka do piersi (fan­tom nowo­rodka nie dołą­czony do zestawu)
 • symu­la­cja obrzęku piersi dzięki dołą­czo­nej pom­pce

W zesta­wie:

 • szelki
 • pompka
 • puder dla dzieci
 • model piersi
 • maska na fan­tom Koken Baby
 • torba trans­por­towa

Wymiary: 15 x 13 x 12 cm

Waga: ok. 1,6 kg

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.