Model stawu kolanowego z mięśniami

Kod produktu: 4662

Erler-Zimmer

608,36 zł(494,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnych rozmiarów model stawu kolanowego z odwzorowanymi najważniejszymi mięśniami oraz więzadłami. Dedykowany do nauki anatomii.

Opis produktu

Natu­ral­nych roz­mia­rów model stawu kola­no­wego z odwzo­ro­wa­nymi naj­waż­niej­szymi mię­śniami oraz wię­za­dłami, takimi jak: wię­za­dło boczne, łakotka, wię­za­dło krzy­żowe, ścię­gna rzepki. Sta­nowi narzę­dzie edu­ka­cyjne do nauki ana­to­mii. Staw nie jest ruchomy. Zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy stawu kola­no­wego z uwzględ­nie­niem mię­śni oraz wię­za­deł

Funk­cje­/ce­chy:

  • model natu­ral­nych roz­mia­rów
  • posiada odwzo­ro­wane naj­waż­niej­sze mię­śnie oraz wię­za­dła
  • nie jest ruchomy
  • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

  • model stawu kola­no­wego z mię­śniami
  • pod­stawa

Wymiary: 8 x 8 x 24 cm

Waga: 0.8 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.