Model stopy człowieka z płaskostopiem i widocznymi strukturami wewnętrznymi

Kod produktu: M231

Erler-Zimmer

452,94 zł(368,24 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnych rozmiarów model prawej stopy z płaskostopiem. Posiada widoczne struktury wewnętrzne. Stanowi narzędzie dydaktyczne do nauki anatomii, z uwzględnieniem deformacji stóp.

Opis produktu

Natu­ral­nych roz­mia­rów model pra­wej stopy z pła­sko­sto­piem. Dedy­ko­wany do nauki ana­to­mii. Posiada widoczne kości, stawy, wię­za­dła, tkankę tłusz­czową oraz mię­śnie. Prze­krój frag­mentu łydki uka­zuje częśc kości pisz­cze­lo­wej i strzał­ko­wej, obecne w tym odcinku mię­śnie, wię­za­dła, naczy­nia oraz tkankę tłusz­czową.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ludz­kiej stopy wraz ze struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • dia­gno­zo­wa­nie defor­ma­cji stóp

Funk­cje­/ce­chy:

  • natu­ral­nych roz­mia­rów model z odwzo­ro­wa­nym pła­sko­sto­piem
  • posiada widoczne struk­tury wewnętrzne

W zesta­wie:

  • model stopy czło­wieka z pła­sko­sto­piem i widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi

Dostępne opcje:

  • M230 – model stopy czło­wieka z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M231 – model stopy czło­wieka z pła­sko­sto­piem i widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M232 – model stopy wydrą­żo­nej z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M233 – zestaw minia­tu­ro­wych modeli stóp, skala 1:2

Wymiary: 26 x 10.5 x 13.5 cm

Waga: 0.6 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.