Model ucha z widocznymi strukturami wewnętrznymi w 3-krotnym powiększeniu, (4 części)

Kod produktu: E210

Erler-Zimmer

794,38 zł(645,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model ludzkiego ucha składający się z 4 części. Przedstawia szczegółową budowę ucha zewnętrznego, środkowego oraz wewnętrznego w 3-krotnym powiększeniu.

Opis produktu

Model ludz­kiego ucha z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi, przed­sta­wiony w 3-krot­nym powięk­sze­niu. Składa się z 4 czę­ści. Może zostać zde­mon­to­wany na nastę­pu­jące ele­menty: błona bęben­kowa z mło­tecz­kiem, kowa­deł­kiem i strze­miącz­kiem, śli­mak, błęd­nik z ner­wem przed­sion­kowo – śli­makowym. Zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Rozwia­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii ludz­kiego ucha

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w skali 3:1
  • składa się z 4 czę­ści
  • posiada demon­to­walne ele­menty, takie jak błona bęben­kowa z mło­tecz­kiem, kowa­deł­kiem i strze­miącz­kiem

W zesta­wie:

  • model ucha z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi w 3-krot­nym powięk­sze­niu, (4 czę­ści) zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 36 x 16 x 20 cm

Waga: ok. 1 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.