Moduł emboloterapii

Kod produktu: ANGIOEMBOLO

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł umożliwiający zdobycie umiejętności technicznych niezbędnych podczas wykonywania embolizacji.

Opis produktu

Moduł embolizacji został stworzony w celu poprawy umiejętności technicznych i proceduralnych w zakresie chemoembolizacji i łagodnej embolizacji przy użyciu różnych cewników.

Moduł zapewnia wybór anatomii pacjenta, które umożliwiają ćwiczenie typowych, jak i rzadkich scenariuszy embolizacji:

 • TACE dla prawego i lewego płata HCC
 • Embolizacja tętnicy macicy w przypadku mięśniaków gładkich

Rozwijanie umiejętności:

 • Ćwiczenie wykonywania aortografii i subselektywnej angiografii diagnostycznej lokalizacji docelowej
 • Zapoznanie z różnymi narzędziami, w tym mikro prowadnicami oraz mikrocewnikami
 • Zapoznanie z różnymi embolizatorami o różnych rozmiarach, w tym z cząstkami kulistymi i niesferycznymi
 • Ćwiczenie stosowania odpowiednich embolizatorów, unikanie embolizacji zbyt dystalnej i zbyt proksymalnej
 • Ćwiczenie rozpoznawania chwilowej i całkowitej stagnacji przepływu

Funkcje/cechy:

 • Wybór dostępu: promieniowy lub udowy
 • Zróżnicowane warianty anatomiczne, oparte na rzeczywistych danych pacjentów
 • Możliwość umieszczenia ,,sprężynek” (coil)
 • Wskaźnik zatoru
 • Wskazanie ilości wstrzykniętego roztworu
 • Alerty dotyczące embolizacji innych niż cel
 • Mapa anatomiczna 3D
 • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa radiacyjnego
 • Wskaźniki wydajności
 • Podsumowanie wideo
 • Dodawanie benchmarków dotyczących biegłości

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.