Moduł angioplastyki (PTA) tętnic podudzia

Kod produktu: ANGIOBTK

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł umożliwia praktykę diagnostyki oraz leczenia wewnątrznaczyniowego krytycznego niedokrwienia kończyny. Trening skupia się na leczeniu chronicznej całkowitej okluzji (CTO) opartej na rekanalizacji żył poniżej kolana.

Opis produktu

Moduł obejmuje naukę oraz trening wewnątrznaczyniowych metod rewaskularyzacji stosowanych w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyny. Trening uwzględnia przedni dostęp udowy, technikę eskalacji prowadnikiem, bezokrywowy dostęp wsteczny nożny, wsteczne wychwytywanie prowadnikiem wewnątrz światła naczynia jak również podśródbłonkowe. Posiada szeroki wachlarz narzędzi takich jak prowadnik CTO z różnymi obciążeniami końcówek, przewody hydrofilowe, możliwe wykorzystanie cewników i baloników angioplastycznych.

Po ustawieniu cewnika wzdłuż okluzji, ćwiczący może wykonać angioplastykę balonikową i  ocenić rezultat za pomocą angiogramu. Trening urozmaicają możliwe komplikacje, takie jak perforacja czy dysekcja.

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka wewnątrznaczyniowych metod rewaskularyzacji, włączając przedni dostęp udowy, technikę eskalacji prowadnikiem, bezokrywowy dostęp wsteczny nożny, wsteczne wychwytywanie prowadnikiem wewnątrz światła naczynia jak również podśródbłonkowe

Funkcje / cechy:

  • możliwość wywoływania komplikacji urozmaicających trening
  • użytkownicy ANGIO Mentor Suite mają możliwość wykorzystania pedałów do ćwiczenia technik wstecznych

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.