Moduł całkowitej przewlekłej okluzji tętnic kończyny dolnej

Kod produktu: ANGIOLEXTRCTO

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł dedykowany jest do nauki leczenia całkowitej okluzji za pomocą techniki dysekcyjnego ponownego otwarcia wspólnej tętnicy szyjnej i powierzchownej tętnicy szyjnej.

Opis produktu

Moduł przeznaczony jest do nauki leczenia całkowitej okluzji za pomocą techniki dysekcyjnego ponownego otwarcia wspólnej tętnicy szyjnej i powierzchownej tętnicy szyjnej. Moduł zapewnia trening z wykorzystaniem różnorodnych anatomii.

Symulowane kroki procedury zawierają formowanie pętli z przewodu, dysekcję naczyń leżących pod błoną za pomocą przewodu i cewnika oraz przy użyciu urządzeń do ponownego wejścia, aby uzyskać dostęp do strumienia dystalnego okluzji. Przypadki różnią się złożonością i mogą wymagać specjalnych manewrów w celu umożliwienia ponownego wprowadzenia urządzeń

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka leczenia całkowitej okluzji z wykorzystaniem techniki dysekcyjnego ponownego otwarcia wspólnej tętnicy szyjnej i powierzchownej tętnicy szyjnej

Funkcje / cechy: 

  • moduł umożliwia selekcję pomiędzy dostępem ipsilateralnym a kontralateralnym

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.