Moduł TEE

Kod produktu: U/STEE

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł echokardiografii przezprzełykowej (TEE) został zaprojektowany w celu zapewnienia ulepszonego narzędzia do samokształcenia wykorzystującego prawdziwą, zmodyfikowaną sondę TEE.

 

Opis produktu

Moduł echokardiografii przezprzełykowej (TEE) został zaprojektowany w celu zapewnienia ulepszonego narzędzia do samokształcenia wykorzystującego prawdziwą, zmodyfikowaną sondę TEE.

Moduł składa się z 15 różnych zadań i przypadków dla nauki i ćwiczenia pozyskiwania standardowych widoków i raportowania klinicznego w pełnym środowisku klinicznym. Cztery zadania obejmują instrukcje krok po kroku oparte na opublikowanych protokołach z zakresu pracy lekarzy kardiologów, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz anestezjologów na oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej. Wspomniane zadania proceduralne pomagają w zaznajomieniu uczestnika z protokołami skanowania, aby umożliwić im odpowiednią akwizycję pożądanych widoków standardowych i rozpoznanie odpowiednich struktur anatomicznych.

Przypadki kliniczne obejmują patologie zastawkowe, wady wrodzone, wady przegrody i migotanie przedsionków.

Moduł ten oferuje zaawansowane pomiary i tryby obrazowania, takie jak Bi-Plane, USG 3D, tryb M, Doppler spektralny  z PW i CW do ilościowej oceny hemodynamicznej.

Umiejętności:

  • przy użyciu prawdziwej, zmodyfikowanej sondy TEE
  • akwizycja obrazów
  • raportowanie kliniczne

Właściwości:

  • oferuje 15 różnych zadań i przypadków
  • cztery zadania obejmują instrukcje krok po kroku
  • pełne środowisko kliniczne

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.