Moduł angioplastyki tętnic szyjnych oraz kręgowych

Kod produktu: ANGIOCAROTID

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł przeznaczony jest do nauki procedur związanych z zakładaniem stentów, między innymi umieszczanie urządzenia chroniącego przed zatorem i wiele więcej. Trening obejmuje również naukę radzenia sobie z komplikacjami.

Opis produktu

Moduł dedykowany jest do nauki wszystkich aspektów związanych z procedurą zakładania stentów w tętnicy szyjnej, włączając umieszczanie urządzenia chroniącego przed zatorem oraz wybór, manipulację i umieszczenie angioplastycznego balonu i stentu. Wyświetlane na monitorze fluktuacje w parametrach życiowych spowodowane są komplikacjami
i odpowiedziami baroreceptorów, które mogą być leczone lekami. Poziom ACT oraz stan neurologiczny pacjenta także może być monitorowany.

Rozwijanie umiejętności:

  • nauki wszystkich aspektów procedur zakładania stentów w tętnicy szyjnej
  • nauka podejmowanych czynności w sytuacji wystąpienia komplikacji

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.