Moduł zaawansowanej echokardiografii

Kod produktu: U/SADVECHO

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Dostępne są zadania proceduralne i pełne przypadki kliniczne do nauki i wykonywania dokładnej, kompleksowej oceny echokardiografii przez klatkę piersiową (TTE). Moduł obsługuje dogłębne szkolenie w zakresie korzystania z zaawansowanych narzędzi diagnostycznych.

Opis produktu

Dostępne są zadania proceduralne i kompletne przypadki kliniczne do nauki i wykonywania dokładnej, kompleksowej oceny echokardiografii przez klatkę piersiową (TTE), wykonanej w celu oceny anomalii i wad układu krążenia.

Moduł ten obsługuje szerokie szkolenie w zakresie korzystania z zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, w tym Dopplera fali ciągłej (CW), Dopplera fali pulsacyjnej (PW), trybu M oraz licznych pomiarów i automatycznych obliczeń.

Przypadki kliniczne oferują wirtualnych pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych, o różnym stopniu złożoności diagnostycznej. Każdy przypadek zapewnia nieograniczone środowisko treningowe do skanowania, dokumentowania i diagnozowania funkcji skurczowych i rozkurczowych, oceny hemodynamicznej, oceny zastawek i nieprawidłowości strukturalnych.

Ocena wyników dostarcza informacji zwrotnych na temat wydajności protokołu, dokładności różnych pomiarów oraz adekwatności zdiagnozowanych wyników klinicznych.

Umiejętności:

  • echokardiografia przez klatkę piersiową (TTE) 
  • wykorzystanie zaawansowanych narzędzi diagnostycznych

Właściwości:

  • przypadki kliniczne oferują wirtualnych pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych, o różnym stopniu złożoności diagnostycznej
  • zapewnienie informacje zwrotnych

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.