PERC Mentor – moduł blokady nerwów splotu ramiennego

Kod produktu: PERC NERV

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis produktu

Moduł blokady nerwu obejmuje zadania proceduralne i przypadki kliniczne do szkolenia w zakresie blokady nerwów splotu ramiennego pod kontrolą USG. Ćwiczący będą mogli przećwiczyć 3 różne techniki – miedzy mięśniami pochyłymi, nadobojczykową i podobojczykową.

Zadania proceduralne obejmują prowadzone krok po kroku scenariusze różnych podejść z różnymi anatomiami, pozycjonowaniem igły, średnicą i głębokością. Symulowane etapy obejmują ocenę ultrasonograficzną, wprowadzanie igły pod kontrolą USG i weryfikację. Scenariusze przypadków klinicznych umożliwiają celowe szkolenie w zakresie chirurgii barku, ostrego niedokrwienia ramienia, złamania kości łokciowej z zarządzaniem bólem na sali pooperacyjnej i nie tylko.

Funkcje/ cechy:
• Nauka wykonania blokady nerwu splotu ramiennego pod kontrolą USG
• Przeprowadzenie oceny splotu ramiennego i otaczających naczyń za pomocą ultrasonografii oraz wybór miejsca nakłucia.
• Rozwijanie biegłości i pewności siebie w wykorzystywaniu obrazu ultrasonograficznego w płaszczyźnie i poza płaszczyzną w celu koordynacji oko-ręka.
• Ćwiczenie technik wprowadzania igły w różnych wariantach anatomicznych
• Zademonstrowanie kompetencji w zakresie wykonywania procedury blokady nerwów, w tym wyboru miejsca iniekcji, iniekcji środka miejscowo znieczulającego i weryfikacji udanej blokady.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.