PERC Mentor Suite moduł kaniulacji naczyń centralnych

Kod produktu: PercCLP

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł interwencyjny umożlwiający naukę wykonywania wprowadzenia cewnika od naczyń centralnych pod kontrolą USG. Moduł zawiera przypadki charakteryzujące się różną średnicą i długością żyły szyjnej wewnętrznej/ tętnicy wspólnej.

Opis produktu

Założenie centralnego cewnika żylnego jest podstawową techniką w leczeniu wielu hospitalizowanych pacjentów. Moduł kaniulacji naczyń centralnych obejmuje zadania praktyczne i przypadki kliniczne. Zapewnia to zrozumienie procedur, nabywanie umiejętności i manualną sprawność umieszczania cewników pod kontrolą USG w żyle szyjnej wewnętrznej lub żyle podobojczykowej pod kontrolą USG ultrasonografii w płaszczyźnie i poza płaszczyzną. Symulowanej procedurze towarzyszą kompleksowe pomoce edukacyjne.

Moduł pomaga uzyskać pewność co do etapów umieszczania cewnika w naczyniach centralnych, w tym oceny ultrasonograficznej, wyboru miejsca nakłucia, dostępu do igły, wprowadzania i weryfikacji prowadnika, w różnych ustawieniach anatomicznych.

Rozwijanie umiejętności:

 • wprowadzanie cewnika do naczyń centralnych pod kontrolą USG
 • wyznaczenie prawidłowego miejsca wykonania wkłucia
 • nauka postępowania w przypadku wystąpienia komplikacji (np. nakłucia tętnicy)

Funkcje/cechy:

 • Pierwsza na rynku wirtualna symulacja umieszczania cewnika centralnego pod kontrolą USG.
 • Śledzenie na żywo zarówno igły, jak i sondy ultradźwiękowej — wyświetlanie położenia igły i sondy zarówno na mapie anatomicznej 3D, jak i na obrazie ultrasonograficznym.
 • Wkładka do iniekcji z odwzorowanymi warstwami, zapewniająca dotykową informację zwrotną podczas nakłucia.
 • Zadania proceduralne zapewniają interwencję z przewodnikiem krok po kroku.
 • Opcjonalnie — wprowadzenie fizycznego prowadnika zapewnia realistyczne wrażenia podczas treningu.
 • Anatomia wielu pacjentów z różną średnicą i długością żyły szyjnej wewnętrznej/ tętnicy wspólnej.
 • Symulowane powikłania, w tym nakłucie tętnicy.
 • Zwiększona wartość edukacyjna dzięki samodzielnym zadaniom, ostrzeżeniom o nakłuciu narządu i pomocy wizualnych, takich jak trójwymiarowy obraz igły i wskaźnik napełnienia strzykawki.
 • Ulepszony raport wydajności i ocena bezpieczeństwa zapewniają bezstronną ocenę wykonania procedury.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.