NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI EBUS

Kod produktu: BRONCHEBUS

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Określone zadania i kompletne procedury kliniczne zostały włączone do nowego modułu, mającego na celu lepsze zrozumienie obrazu ultrasonograficznego, naukę rozpoznawania odpowiednich struktur i węzłów chłonnych przy jednoczesnym potwierdzeniu ich wzajemnych powiązań w ramach mapy klasyfikacyjnej IASLC (2009) i opanowaniu wydajności pełnej procedury EBUS-TBNA.

Opis produktu

Określone zadania i kompletne procedury kliniczne zostały włączone do nowego modułu, mającego na celu lepsze zrozumienie obrazu ultrasonograficznego, naukę rozpoznawania odpowiednich struktur i węzłów chłonnych przy jednoczesnym potwierdzeniu ich wzajemnych powiązań w ramach mapy klasyfikacyjnej IASLC (2009) i opanowaniu wydajności pełnej procedury EBUS-TBNA. Moduł niezbędnych EBUS umiejętności został opracowany, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę rynku dotyczącą kompleksowego rozwiązania szkoleniowego dla szeroko stosowanej ultrasonografii dooskrzelowej.

Szkolenie dotyczące prawidłowego przebiegu pełnej procedury pobierania próbek EBUS-TBNA obejmuje krok po kroku aktywację igły EBUS przy użyciu rzeczywistej (zmodyfikowanej) igły z całą jej funkcjonalnością.

Ćwiczący otrzymają natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności procedury podczas jej wykonywania, a także zarejestrowane wskaźniki wydajności po zakończeniu procedury.

Przypadki kliniczne wzorowane na prawdziwych pacjentach zapewniają kompleksowe środowisko pacjenta; symulacja zapewnia różne narzędzia ultrasonograficzne i pomoce edukacyjne. Doppler, różna głębokość obrazu ultrasonograficznego, wzmocnienie i kontrast, korespondujący obraz zewnętrzny, wielopłaszczyznowe skany tomografii komputerowej, filmy instruktażowe, anatomiczne etykiety, wskazówki w czasie rzeczywistym i więcej – wszystkie są do dyspozycji ćwiczącego.

Umiejętności:

  • zrozumienie obrazu ultrasonograficznego 
  • nauka rozpoznawania odpowiednich struktur i węzłów chłonnych przy jednoczesnym potwierdzeniu ich wzajemnych powiązań w ramach mapy klasyfikacyjnej IASLC 
  • opanowanie i uzyskanie dobrej wydajności przy wykonywaniu kompletnych procedur EBUS-TBNA

Właściwości:

  • ćwiczący otrzymują natychmiastowe informacje zwrotne podczas procedury
  • symulacja zapewnia różne narzędzia ultrasonograficzne i pomoce edukacyjne
  • praktykowanie EBUS-TBNA w bezpiecznym, powtarzalnym środowisku
  • wykorzystanie rzeczywistej igły EBUS

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.