SUSIE S2400- zaawansowany symulator wysokiej wierności czynności pielęgniarskich

Kod produktu: S2400-I.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Najbardziej zaawansowany symulator wysokiej wierności do czynności pielęgniarskich. Bezszwowa skóra i realistyczne połączenia stawów wraz z funkcjonalnościami pozwalającymi na trening podstawowych czynności pielęgniarskich czyni z SUSIE S2400 doskonałe narzędzie szkoleniowe.

Ten symulator osoby dorosłej pozwala na pielęgnację cewników centralnych, stomii, gastrostomii, karmienia przez zgłębnik, wykonania badania piersi oraz ginekologicznego, dzięki różnym wkładkom przedstawiającym normalne i patologiczne stany.  Możliwość wykorzystania klinicznych monitorów do badania np. glukozy, ciśnienia krwi czy saturacji, pozwala rozszerzyć trening o naukę obsługi tych urządzeń.

Opis produktu

Zaawansowany symulator wysokiej wierności osoby dorosłej SUSIE to najnowocześniejszy na rynku symulator pozwalający na trening podstawowych i zaawansowanych czynności pielęgniarskich. Symulator SUSIE S2400 oferuje autentyczne szkolenia z procedur i angażujące doświadczenia oparte na scenariuszach w jednym, wszechstronnym rozwiązaniu. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości wykonywania procedur, SUSIE 2400 umożliwia uczestnikom budowanie pewności siebie i doskonalenie swoich umiejętności.

Realistycznie odwzorowany dostęp centralny umożliwia zakładanie opatrunków, płukanie oraz podawanie płynów i leków. Zintegrowana konstrukcja cewnika upraszcza konfigurację i może być ponownie użyta, tym samym zmniejszając koszt pojedynczego treningu z użyciem symulatora wysokiej wierności.

Umożliwia wszechstronne, praktyczne szkolenie w zakresie obsługi zgłębników G-tube, w tym weryfikację umieszczenia i drożności zgłębnika oraz podawanie pokarmów i leków stosując standardowe objętości. Realistyczne miejsce kolostomii umożliwia irygację płynem. Ponadto stomie gastrostomijne, kolostomijne i ileostomijne umożliwiają ich pielęgnację i czyszczenie.

Skonfiguruj i obsługuj kliniczny sprzęt do monitorowania tak, jak jest on używany w warunkach rzeczywistych. SUSIE S2400 jako zaawansowany symulator wysokiej wierności, współpracuje z rzeczywistymi monitorami, czujnikami i urządzeniami, takimi jak monitory EKG, automatyczne monitory ciśnienia krwi, pulsoksymetry, glukometry i defibrylatory.

SUSIE S2400 została specjalnie zaprojektowana, aby ułatwić kompleksowe szkolenie w zakresie umiejętności klinicznych pielęgniarstwa chorób piersi i ginekologii. Jej realistyczna anatomia i wrażenia sensoryczne pomagają rozwijać umiejętności, które można wykorzystać w praktyce klinicznej. Zawiera siedem realistycznych piersi z różnymi patologiami pozwalającymi na realistyczną kontrolę, badanie palpacyjne i identyfikację. SUSIE zawiera wymienne macice i szyjki macicy kobiet nieciężarnych, ciężarnych i z patologiami. Taka konstrukcja pozwala na ćwiczenie różnych umiejętności i procedur badania ginekologicznego, w tym dwuręcznych badań miednicy, wizualizacji szyjki macicy, testów PAP, kontroli IUD i innych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • Podstawowe i zaawansowane czynności pielęgniarskie

Funk­cje / cechy:

 • OGÓLNE:
  • Pełnopostaciowy symulator wysokiej wierności przedstawiający dorosłą kobietę
  • Realistyczna ruchomość stawów ramiennych, biodrowych i nóg, bezszwowe połączenie stawów, skóra wykonana z wysokiej jakości silikonu
  • Budowa symulatora pozwala na jego ułożenie w pozycji leżącej, bocznej, Fowlera, pozycji grzbietowo-krzyżowej (litotomijna), oraz na brzuchu
  • Całkowicie bezprzewodowy zarówno jeśli chodzi o sterowania jak i zasilanie; sterowanie poprzez Bluetooth, Gaumard RF jak i łączność przewodowa
  • SUSIE jest dostępna w różnych odcieniach skóry: jasnym, średnim i ciemnym, bez dodatkowych opłat

 

 • NEUROLOGIA
  • Mruganie i automatyczna reakcja źrenic na światło
  • Bezprzewodowa transmisja głosu STREAMING AUDIO, instruktor może być głosem symulatora i dowolnie odpowiadać ćwiczącym
  • Bibliotek odpowiedzi głosowych dostępna w wielu językach
  • Programowalne drgawki

 

 • DROGI ODDECHOWE
  • Intubacja dotchawicza z detekcją intubacji w dzienniku zdarzeń
  • Programowalny obrzęk języka, skurcz krtani i obrzęk gardła
  • Pielęgnacja tracheostomii
  • Tracheotomia i konikotomia (j*ako opcja)
  • Prawidłowe i nieprawidłowe dźwięki dróg oddechowych
  • Intubacja prawego pnia płucnego

 

 • ODDYCHANIE
  • Umieszczanie kaniuli nosowej
  • Spontaniczne oddychanie z możliwością wyboru normalnych i nieprawidłowych wzorców
  • Obustronne i jednostronne unoszenie klatki piersiowej
  • Nowa, biblioteka dźwięków płuc wysokiej jakości
  • Wentylacje są mierzone i rejestrowane
  • Wydychanie rzeczywistego CO2* (opcja)
  • Kompatybilny z wirtualnym symulatorem respiratora LungSim

 

 • KARDIOLOGIA
  • Nowa, wysokiej jakości biblioteka dźwięków serca
  • Monitorowanie za pomocą 4 odprowadzeń przy użyciu klinicznych urządzeń
  • Raporty zwrotne dotyczące jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej w czasie rzeczywistym
  • Moduł umożliwiający generowanie zawału mięśnia sercowego UNI® 3D
  • UNI® 12-odprowadzeniowy kreator EKG
  • Wirtualny wydruk 12-odprowadzeniowego EKG
  • Monitorowanie, przechwytywanie, stymulacja i kardiowersja przy użyciu klinicznych defibrylatorów i rzeczywistej energii

 

 • KRĄŻENIE
  • Miejsce wprowadzenia wkłucia podobojczykowego: opatrunek, pielęgnacja wkłucia i podawanie płynów/leków
  • Obustronne wyczuwalne tętno: szyjne, ramienne, promieniowe, udowe, podkolanowe i na stopach
  • Pomiar ciśnienia krwi klinicznym urządzeniem na obu kończynach górnych
  • Osłuchiwanie ciśnienia krwi na obu kończynach górnych
  • Pomiar saturacji za pomocą rzeczywistych urządzeń
  • Programowalna sinica wokół ust symulatora
  • Badanie poziomu glukozy z palca, za pomocą glukometru

 

 • PODAWANIE LEKÓW
  • Obustronny dostęp dożylny na przedramieniu i dłoni
  • Dożylny bolus, push lub wlew o dużej objętości
  • Iniekcja domięśniowa w mięsień czworogłowy i pośladkowy
  • Miejsca do wykonywania iniekcji podskórnych w górnej części ramienia
  • Automatyczne rozpoznawanie leków wykrywa wirtualne leki podane w prawe przedramię

 

 • UKŁAD POKARMOWY
  • Możliwość karmienia przez zgłębnik, odsysanie i płukania żołądka
  • Czujniki wykrywają umieszczenia sondy żołądkowej
  • Wewnętrzny zbiornik symulujący żołądek
  • Weryfikacja umiejscowienia i drożności sondy żołądkowej. Symulator pozwala na podawanie pokarmów, leków oraz pielęgnację stomii
  • Kolostomia: pielęgnacja i irygacja
  • Ileostomia: pielęgnacja stomii
  • Osłuchiwanie perystaltyki jelit w czterech kwadrantach

 

 • Układ moczowo-płciowy
  • Cewnikowanie pęcherza moczowego z wypływem płynu
  • Możliwość założenia męskich narządów płciowych (opcja)
  • Przeprowadzanie lewatywy oraz umieszczanie czopków doodbytniczych

 

 • PIELEGNACJA RAN
  • Pielęgnacja odleżyn na kości krzyżowej oraz stopie

 

 • BADANIE PIERSI
  • Badanie palpacyjne piersi, identyfikacja zmian:
   • Prawa pierś: normalna pierś, pierś ze zmianami włóknisto-torbielowatymi, pierś z wciągniętą brodawką
   • Lewa pierś: pierś z łagodnymi, pierś z łagodną guzem, pierś z olbrzymim mięsakiem, pierś z rakiem płaskonabłonkowym
  • Budowa symulatora pozwala na ułożenie ramienia w pozycji standardowej oraz uniesionej do góry

 

 • GINEKOLOGIA
  • Badanie ginekologiczne i procedury: dwuręczne badanie miednicy, wprowadzenie wziernika, wizualizacja szyjki macicy, PAP, płukanie, sondowanie, zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej
  • W zestawie znajdują się wymienne macice: przodozgięta, tyłozgięta, do zakładania IUD, w różnych etapach ciąży( tydzień 6-8, 10-12 oraz około 20-go)
  • W zestawie znajdują się szyjki macicy przestawiające prawidłowe i patologiczne stany jak i podczas ciąży (6-8 i 10-12 tydzień)
  • W zestawie znajdują się macice z patologiami zewnętrznymi: zmiany wielkości, zmiany położenia, rożne zmiany (mięśniaki, zapalenie jajowodów, torbiele jajników) i macica dwurożna
  • W zestawie znajdują się macice z patologiami wnętrznymi: przodozgięcie, polipowatość, zróżnicowane polipy, hiperplazja, mięśniaki, rak wczesny do zaawansowanego, rak dna macicy, macica z przegrodą

W zesta­wie:

 • Symulator wysokiej wierności SUSIE S2400
 • Tablet 2w1 z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym symulatorem
 • Moduł RF
 • Zestaw scenariuszy SLE (w j. angielskim)
 • Zestaw do badania piersi (5 sztuk- 3 lewe i 2 prawe)
 • Zestaw ginekologiczny
 • Zestaw patologii macicy (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Zestaw do rozpoznawania leków
 • Snapy EKG
 • Patche do EKG
 • Akcesoria
 • Instrukcja obsługi
 • Walizka na kółkach do przechowywania symulatora
 • *UWAGA* przy zamówieniu istnieje możliwość wyboru odcienia skóry (jasny, śniady i ciemny)

Opcje:

 • 30081603A (L), 30081604A (M), 30081605A (D)- męskie narządy płciowe: 1 męskie genitalia, 2 zdrowe jądra, 2 jądra z patologiami
 • 30080347A- wydychanie rzeczywistym CO2
 • 30081607A, 30081608A, 30081609A- zestaw do konikotomii i tracheotomii
 • 13030031A- stojak na prawą pierś
 • 13030032A – stojak na lewą pierś

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.