Sztuczne szkło do symulowania ran

Kod produktu: NW200

Erler-Zimmer

274,49 zł(223,16 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu

Ten gumo­po­dobny mate­riał pęka jak szkło i two­rzy reali­stycz­nie wyglą­da­jące odłamki bez ryzyka obra­żeń. Mate­riał można łamać w róż­nych roz­mia­rach w zależ­no­ści od potrzeb. Odłamki można umie­ścić w symu­lo­wa­nej ranie lub użyć go jako doda­tek do cha­rak­te­ry­za­cji.

Wymiary: 10 x 3.5 x 1.5 cm

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.