Ultraprzenośny system do debriefingu SimStation Go

Kod produktu: SIMStation Go 1

Simstation

Zapytaj o ofertę

Opis produktu

Mobilny system audio wideo dedykowany centrum symulacji medycznych.

 

System składa się z nieograniczonego czasowo oprogramowania oraz mobilnego sprzętu do obsługi sesji symulacji medycznej oraz debriefingu, spakowanego w walizkę podróżną na kółkach, z uchwytem.

 

 1. Ogólne założenia systemu.

Dedykowany system przeznaczony do prowadzenia symulacji medycznej dla treningu medycznego. Zestaw zapewnia naukę procedur medycznych poprzez audiowizualną rejestrację wykonywanych czynności oraz poprzez oznaczanie i szybkie przywoływanie istotnych momentów nagranych sesji szkoleniowych z wykorzystaniem różnych trenażerów i symulatorów dedykowanych treningowi medycznemu.

 

Skonstruowany wyłącznie na potrzeby symulacji medycznej oraz instalacji w określonych typach pomieszczeń, w których odbywa się symulacja: symulacji, kontrolnym oraz debriefingu.

Służy do rejestracji i debriefingu szkoleniowych sesji symulacyjnych zespołów medycznych, studentów kierunków lekarskich, także z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych oraz różnych trenażerów i symulatorów dedykowanych treningowi medycznemu.

 

Zestaw zbudowany jest z komponentów, które można szybko (w ciągu kilkunastu minut) zmontować lub zdemontować oraz posiada główne komponenty, w tym centralne urządzenie sterująco-komunikacyjne, o rozmiarach pozwalających na transport w walizce lub plecaku. Wszystkie główne jednostki posiadają mobilne komponenty, pozwalające na szybkie ich przemieszczanie i montaż w różnych pomieszczeniach przeznaczonych dla szkoleń i treningu medycznego lub w salach symulacji medycznej. Możliwe jest przenoszenie systemu pomiędzy pomieszczeniami, w zależności od potrzeb szkoleniowych zamawiającego.

Oprogramowanie z interfejsem użytkownika jest integralną częścią zestawu i jest gotowe do korzystania przez użytkowników zamawiającego zaraz po zmontowaniu i uruchomieniu zestawu.

 

Dla uzyskania najwyższej jakości przesyłanych, odsłuchiwanych i odtwarzanych dialogów lub dźwięków otoczenia stosowana jest wbudowana w jednostki systemu, odseparowana od sieci WiFi zamawiającego, łączność bezprzewodowa w standardzie WiFi 6.

Wszystkie sygnały audio systemu muszą być transportowane za pomocą niskoopóźnieniowego (max. 5 milisekund) bezstratnego opartego na protokole Dante systemu Audio Over IP.

 

 1. Charakterystyka oprogramowania.

Głównym założeniem interfejsu użytkownika systemu jest jego łatwość użycia dla operatorów/użytkowników, którymi nie będą wyłącznie wykwalifikowani technicy, lecz przede wszystkim nauczyciele i pracownicy służby zdrowia tacy jak lekarze, wykładowcy, pielęgniarki, ratownicy. Użytkownicy będą zdolni do użytkowania systemu już po podstawowym przeszkoleniu.

Wszystkie urządzenia i oprogramowanie oferują intuicyjny, przystosowany do obsługi dotykiem, łatwy w użyciu interfejs użytkownika.

 

Do oprogramowania dostarczone są także licencje, niezbędne oprogramowanie licencyjne, instrukcja użytkownika (w formie elektronicznej). Licencja jest bezterminowa.

 

Oprogramowanie do kontroli i nagrywania.

Oprogramowanie kontrolne jest łatwe w użyciu, z interfejsem stworzonym i zoptymalizowanym pod kątem obsługi dotykiem. Użytkownik może dowolnie personalizować układ ekranu kontrolnego poprzez ukrywanie elementów zbędnych dla przeprowadzanych ćwiczeń, lub przesuwanie ich kolejności i miejsca wyświetlania na ekranie.

 

Wszystkie strumienie wideo z kamer oraz enkodera wideo (przechwytujących np. obraz monitora pacjenta) podłączonych do sytemu są dostępne z poziomu oprogramowania kontrolnego. Obrazy ze źródeł wideo można grupować w różne układy widoków, w tym obraz w obrazie, gdzie widok z jednego źródła jest nakładany na obraz drugiego źródła, jako półprzeźroczysty wraz z możliwością wyboru narożnika, w którym on ma być nałożony. Na przykład można obraz przechwytywany z monitora pacjenta nałożyć w dowolnym narożniku obrazu z jednej z kamer jako półprzeźroczysty tak, aby zarówno dane pacjenta były czytelne ale jednocześnie był widoczny cały obraz z kamery.

 

Kontrolowanie kamer PTZ (poruszanie, zoom, fokus) za pomocą dotyku możliwe bezpośrednio w oprogramowaniu kontrolnym głównego interfejsu operatora, bez konieczności stosowania zewnętrznego oprogramowania bądź joysticków kontrolnych. Możliwość aktywowania pożądanego źródła lub zestawu (zakładki) źródeł wideo nie tylko za pomocą myszki komputerowej/touch pada, ale także dotykiem na ekranie laptopa sterującego.

 

Oprogramowanie ukazuje wszystkie przechwytywane strumienie wideo na żywo dla obecnie wybranego przez użytkownika układu widoku. Wideo i audio perfekcyjnie zsynchronizowane, a podgląd z transmisji na żywo opóźniony maksymalnie 0,3 sekundy, zarówno dla transmisji oglądanych w jednostce kontrolnej, jak i w debriefingowej. Każde źródło wideo nagrywane oddzielnie, z minimalną rozdzielczością 1080p Full HD z liczbą klatek 25 na sekundę lub wyższą.

 

Sygnały audio przechwytywane niezależnie od sygnałów wideo. Każda ścieżka audio oraz sygnał wideo nagrywane osobno.

Oprogramowanie nagrywa i nadaje (streaming) na żywo całą komunikację z mikrofonu stanowiska kontrolnego.

 

Oprogramowanie oferuję kontrolę audio dla wszystkich podłączonych kanałów audio: użytkownik ma możliwość wyciszania i ponownej aktywacji każdego, pojedynczego kanału audio dla jego nagrywania lub nadawania (streaming) na żywo, zarówno przed, jak i w trakcie nagrywania sesji symulacyjnej.

 

Kontrola głośności mikrofonu znajdującego się w pokoju symulacji bezpośrednio z interfejsu użytkownika systemu, także dotykowo na ekranie komputera sterującego. Niepotrzebne są rozwiązania w postaci biurkowych/pulpitowych urządzeń z pokrętłami lub przyciskami. Użytkownicy systemu mogą niezależnie aktywować lub wyciszać odtwarzanie dźwięków z używanych podczas sesji symulacyjnych mikrofonów (w tym opcjonalnych indywidualnych zestawów bezprzewodowych), niezależnie dla jednostki kontrolnej oraz tabletu debriefingu. Na przykład słyszymy dźwięki z sali symulacji na komputerze jednostki kontrolnej ale może on być w tym samym czasie wyciszony w podglądzie na żywo odtwarzanym na laptopie jednostki debriefingu.

 

Rozpoczynanie i kończenia nagrywania dla wszystkich urządzeń audio-video poprzez jedno kliknięcie lub dotknięcie przycisku na ekranie. Po rozpoczęciu nagrywania wszystkie strumienie wideo i źródła audio dla wybranego przez użytkownika układu są nagrane niezależnie, bez automatycznego łączenia i miksowania obrazu z dźwiękiem.

Oprogramowanie jest zdolne do zbierania, streamingu i nagrywania sygnałów wideo nie tylko kamer, ale także wirtualnych monitorów pacjenta symulatorów wysokiej wierności firm Laerdal, Gaumard, CAE, Surgical Science Simbionix, jak również klinicznych urządzeń medycznych wyposażonych w cyfrowe wyjście wideo VGA (na przykład systemy laparoskopowe czy radiologiczne).

 

Użytkownicy mają możliwość oznaczania i notowania istotnych wydarzeń podczas symulacji poprzez dotknięcie lub kliknięcie różnych predefiniowanych ikon w interfejsie użytkownika, powodujące automatyczne tworzenie zakładki ze stemplem czasowym, która jest dodawana do listy zakładek, chronologicznie lub na osi czasu. Dodatkowo za pomocą klawiatury użytkownik może opisywać notatką zdarzenia oznaczone zakładkami. Dostępne są także ikony z funkcją mierzenia czasu, np. czasu resuscytacji czy wykonania intubacji. Dotknięcie takiej ikony aktywuje odmierzanie czasu, ponowne dotknięcie jej kończy jego odmierzanie oraz tworzy zakładkę ze stemplem czasowym, która jest dodawana do listy zakładek, chronologicznie lub na osi czasu.

 

W trakcie nagrywania symulacji użytkownicy mają możliwość aktywacji bądź dezaktywacji podglądu na żywo bieżącego widoku z kamer do jednostki debriefingu. Po aktywacji, wideo na żywo w jednostce debriefingu widoczne są tylko obrazy z kamer i odtwarza towarzyszący im wybrany dźwięk, ale nie widać zakładek i notatek stworzonych przez instruktorów podczas trwania symulacji. Ma to zapobiec czytaniu przez ćwiczących poufnych informacji przeznaczonych tylko dla instruktorów i potrzeb debriefingu. Maksymalne opóźnienie w przesyłaniu obrazu i dźwięku na żywo do jednostki debriefingu, to 0,3 sekundy.

 

Lista dźwięków systemu dostępna z poziomu interfejsu użytkownika systemu i zawiera dźwięki przygotowane przez producenta systemu, a także umożliwia dodawanie własnych plików dźwiękowych, zawierających na przykład dźwięku ulicy, karetki, biura, szpitala i inne dźwięki tła. System pozwala na jednoczesne odtwarzanie na żywo kilku wybranych z dźwięków z listy wraz z możliwością ich zapętlenia dla ciągłego odtwarzania.

 

Użytkownicy mogą szukać (min. po dacie, notatkach, uczestnikach, nazwach sesji symulacji itp.) i przeglądać nagrania.

 

Użytkownik może nadawać komunikaty tekstowe obierane i wyświetlane na ekranie jednostki debriefingu. Komunikaty wprowadza i aktywuje w dowolnym momencie użytkownika jednostki sterującej. Mogą one być opisem scenariusza, ogłoszeniem, zapowiedzią początku lub końca sesji, podpowiedzią dla uczestników sesji symulacyjnej.

 

Użytkownik ma do dyspozycji zestaw mediów wzbogacających scenariusze symulacji. Mogą to być zdjęcie, pliki pdf lub prezentacje, służące celom edukacyjnym podczas prowadzenia sesji symulacji. Pliki mogą reprezentować wyniki badań TK, RM, krwi, USG, algorytmy postępowania, instrukcje i inne. Sterowanie wyświetlaniem mediów odbywa się z poziomu komputera kontrolnego, a media są wyświetlane na opcjonalnym tablecie. W ten sposób instruktor prowadzący sesję symulacji może dynamicznie dostosować się do działań ćwiczących podczas prowadzenia sesji symulacji i pokazać ćwiczącym na przykład zdjęcie badania TK symulowanego pacjenta lub jego badania krwi zlecone przez ćwiczących podczas trwania scenariusza symulacji.

 

System posiada wbudowany edytor list kontrolnych (cheklists) pozwalający instruktorom na tworzenie własnych list kontrolnych wykorzystywanych w scenariuszach symulacji. Można stosować i zapisywać kilka różnych list kontrolnych do jednego scenariusza.

 

Istnieje możliwość rozbudowy o opcjonalny edytor arkuszy ocen pozwalający na tworzenie i zapisywanie różnorodnych formularzy, których wypełnienie będzie skutkowało zebraniem danych lub wystawieniem oceny wedle kryteriów ustalonych w edytorze przez instruktora. Mogą one służyć do sprawdzenia wiedzy przed, w trakcie jak i po zakończeniu scenariuszy symulacji. Edytor pozwala na wybór różnych metod oceniania, wag, typów pytań (otwarte, zamknięte) rodzajów odpowiedzi (jednokrotne, wielokrotne, matrycowe i inne). Można stosować kilka arkuszy ocen do jednego scenariusza.

 

Oprogramowanie do debriefingu.

Odtwarzacz wideo zainstalowany i skonfigurowany odpowiednio na laptopie/komputerze dedykowanemu sali debriefingu z możliwością wyświetlania na większym ekranie odtwarzającym.

 

Oprogramowanie dla prowadzącego sesję debriefingu zainstalowane i skonfigurowane na bezprzewodowym tablecie/laptopie zarówno dla podglądu na żywo, jak i w trybie debriefingu programowanie wyświetla na ekranach tylko wideo i dźwięk. Zakładki i notatki są widoczne tylko dla prowadzącego debriefing instruktora wyłącznie na jego tablecie z zainstalowanym oprogramowaniem do debriefingu.

 

Instruktor ma możliwość otwierania zarejestrowanych wcześniej nagrań w programowym odtwarzaczu wideo urządzenia dla sali debriefingu, widząc listę zakładek ze stemplem/znacznikiem czasowym i notatek stworzonych podczas trwania sesji symulacyjnej na swoim tablecie. Może kontrolować odtwarzanie wideo za pomocą oprogramowania kontrolnego zainstalowanego na tablecie. Wybranie poprzez dotknięcie dowolnej zakładki implikuje odtworzenie filmu 15 sekund przed jej znacznikiem czasowym stworzonym przez wybraną zakładkę (czas ten można zmieniać).

 

Wideo odtwarzane na ekranie jest odtwarzane w tym samym widoku (np. obraz w obrazie, dzielony na czworo itp.) w jakim zostały nagrane podczas rejestrowania sesji symulacyjnej, ale jest także możliwość pokazywania na całym ekranie pojedynczego wideo z zarejestrowanego układu, w jakości HD.

 

Prowadzący sesję debriefingu ma możliwość otwierania wszystkich plików jakie były prezentowane ćwiczącym podczas trwania sesji symulacyjnej (reprezentujące zdjęcia RTG, TK i inne) i pokazywania ich na ekranie urządzenia prezentacyjnego sali debriefingu. Lista plików oprócz nazw posiada widoczne graficzne miniatury ułatwiające ich identyfikację.

 

Funkcja automatycznego zaciemniania ekranu podczas pauzy. Jeżeli instruktor zatrzyma odtwarzane nagranie podczas sesji debriefingu z ćwiczącymi, obraz na ekranie zostanie automatycznie zaciemniony po to, aby ćwiczący skupili się na instrukcjach i komentarzach instruktora. Funkcja ta może być aktywowana bądź dezaktywowana w ustawieniach systemu.

 

 1. Jednostka symulacji.

Jednostka symulacji przeznaczona do praktycznego wykonywania treningowych sesji symulacji medycznej w oparciu o kamery, mikrofony oraz urządzenia przechwytujące obraz z symulowanych monitorów pacjenta oraz urządzeń medycznych wyposażonych w wyjście wideo. Transmisja na żywo daje możliwość odtwarzania różnorodnych strumieni wideo: obrazów kamer pod różnymi kątami i różnymi zbliżeniami, podglądu na żywo monitora pacjenta symulatora.

 

Wyposażenie jednostki symulacji:

 • 3 kamery Axis do wyboru: stałe z 3-krotnym zoomem optycznym lub obrotowe PTZ z 5-krotnym zoomem optycznym, sterowanie zdalne.
 • zestaw regulowanych uchwytów do kamer pozwalających na ich montowanie na różnorodnych powierzchniach, meblach, drzwiach itp
 • 1 urządzenie do przechwytywania cyfrowego sygnału video z urządzeń posiadających wyjście video, takich hjak symulowane monitory pacjenta, kliniczne monitory, aparaty USG, komputery sterujące pracą symulatorów i inne. Przechwycony sygnał jest widoczny na żywo bez opóźnienia na ekranie komputera sterującego oraz może zostać nagrany przez system
 • 1 głośnik LAN zasilany w technologii PoE (Power Over Internet) emitujący dźwięki tła oraz głos instruktora, umożlwiający postawienie bądź powieszenie na ścianie. Głośnik posiada wbudowany interfejs LAN służący do cyfrowej komunikacji z komputerem jednostki sterującej oraz zasilania przez złącze RJ45
 • 1 mikrofon, klasy profesjonalnej, krawędziowy lub wiszący, zoptymalizowany pod kątem rejestracji rozmów w dużych pokojach o trudnej charakterystyce dźwięków tła
 • mobilne centralne urządzenie sterująco-komunikacyjne posiadające niezbędne złącza do podłączenia komponentów systemu, wyposażone w niezbędne interfejsy komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej, zamknięte w metalowej obudowie wyposażonej w uchwyt dla łatwego przenoszenia. Rozmiary urządzenia umożliwiają jego przenoszenie w maksymalnie 25 litrowym plecaku lub torbie
 • niezbędne okablowanie

 

 1. Jednostka kontrolna.

Jednostka kontrolna przeznaczone do administracji, dyskretnego nadzoru oraz sterowania przebiegiem sesji symulacyjnych przez instruktorów znajdujących się w ukryciu pomieszczenia, wspomaganych urządzeniami oraz oprogramowaniem stworzonymi do tego celu.

 

Korzystając z jednostki kontrolnej użytkownicy systemu mogą:

 • oglądać i kontrolować obraz i dźwięk za pomocą oprogramowania kontrolnego
 • rozpoczynać i kończyć nagrywanie sesji symulacyjnych
 • aktywować, dezaktywować podgląd na żywo do laptopa jednostki debriefingu
 • wysyłać media do opcjonalnego ekranu/tabletu mediów
 • oznaczać notatkami materiał wideo podczas sesji symulacyjnych
 • oznaczać istotne wydarzenia za pomocą ikon tworzących zakładki ze stemplem czasowym
 • korzystać z arkuszy ocen
 • mówić za pomocą mikrofonu do głośnika znajdującego się na sali symulacji
 • aktywować dezaktywować dostępne mikrofony
 • emitować tekstowe komunikaty na ekran urządzenia sterującego jednostką debriefingu
 • zmieniać układ interfejsu użytkownika
 • zarządzać ustawieniami systemu

 

Wszystkie źródła wideo i audio oraz zakładki i adnotacje stworzone przez instruktorów są nagrywane oraz archiwizowane dla późniejszego dostępu, po czym są dostępne natychmiast dla sesji debriefingu.

 

Wyposażenie jednostki kontrolnej:

 • konwertowalny laptop PC Microsoft Surface Pro do kontroli symulacji wyposażony w ekran dotykowy minimum 13” o parametrach pozwalających na płynne i bezproblemowe wykonywanie wszystkich zadań im przeznaczonych
 • mobilne centralne urządzenie sterująco-komunikacyjne posiadające niezbędne złącza do podłączenia komponentów systemu, wyposażone w niezbędne interfejsy komunikacji bezprzewodowej, zamknięte w metalowej obudowie wyposażonej w uchwyt dla łatwego przenoszenia. Rozmiary urządzenia umożliwiają jego przenoszenie w maksymalnie 25 litrowym plecaku lub torbie
 • słuchawki z mikrofonem
 • niezbędne okablowanie

 

 1. Jednostka debriefingu.

 

Natychmiast po zakończeniu sesji symulacyjnej instruktorzy mają możliwość prowadzenia debriefingu dla jej uczestników lub reszty grupy w oddzielnym pokoju, wykorzystując odtwarzanie wideo do podsumowania osiągniętych wyników. Nauka i wyciągnie z niej płynących wniosków ma miejsce właśnie podczas debriefingu, gdzie zebrana grupa może się angażować w bezpieczną i moderowaną dyskusję nad przebiegiem odbytej sesji, w tym w odnajdywanie błędów i oznaczanie sukcesów.

Debriefing odbywa się z wykorzystaniem będącego elementem wyposażenia systemu tabletu lub konwertowalnego laptopa z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem do zdalnego sterowania debriefingiem. W jednostce debriefingu zarejestrowane nagrania z sesji symulacyjnych mogą być przeglądane na ekranie konwertowalnego laptopa zestawu lub wyświetlane przez opcjonalny zewnętrzny, większy ekran podłączony do konwertowalnego laptopa (TV, projektor).

 

Jednostka debriefingu pozwala także na podgląd na żywo sesji symulacyjnych odbywających się w salach symulacji. Podgląd odbywa się na ekranie konwertowalnego laptopa z możliwością podłączenia do zewnętrznego ekranu. Uprawniony użytkownik może wybierać dowolną kamerę i przypisane do nich mikrofony do poglądu na żywo, lub wyświetlać wszystkie używane w sesji symulacyjne źródła audio wideo naraz. Podczas odtwarzania nagrań możliwe jest także niezależne ustawianie głośności, osobno dla każdego z nagranych mikrofonów.

 

Jednostka debriefingu pozwala odbierać komunikaty tekstowe nadawane z jednostki sterującej, wyświetlane na ekranie jednostki debriefingu. Komunikaty wprowadza i aktywuje w dowolnym momencie użytkownika jednostki sterującej. Mogą one być opisem scenariusza, ogłoszeniem, zapowiedzią początku lub końca sesji, podpowiedzią dla uczestników sesji symulacyjnej.

 

Wyposażenie jednostki debriefingu:

 • konwertowalny laptop Microsoft Surface Pro wyposażony w ekran minimum 13” do zdalnej kontroli, podglądu na żywo i debriefingu o parametrach pozwalających na płynne i bezproblemowe wykonywanie wszystkich zadań im przeznaczonych

Simstation

SIMStation to austriacki producent system audio wideo dedykowane symulacji medycznej i nauce klinicznej z wykorzystaniem metod debriefingu. Ten producent oferuje doskonałą jakość dźwięku i obrazu, co w połączeniu z łatwością użycia daje wyjątkowy produkt na rynku.