0

Symu­la­cja medyczna w edu­ka­cji pie­lę­gnia­rek i położ­nych. Metoda, kadra, narzę­dzia - od czego zacząć?

Celem konferencji „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, kadra, narzędzia, od czego zacząć?” jest poszerzenie wiedzy dotyczącej symulacji medycznej, także w zakresie zarządzania i organizacji pracy w centrach symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa. Konferencja umożliwi również zapoznanie się z dostępnym dedykowanym sprzętem edukacyjnym dla pielęgniarstwa, wymianę doświadczeń i informacji między uczelniami starającymi się o dofinansowanie na założenie nowych centrów symulacji medycznej. Podczas konferencji odbędą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych instruktorów, kadrę zarządzającą i techników symulacji medycznej pracujących w już istniejących centrach symulacji medycznych w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a samo wydarzenie skierowane jest do osób zaangażowanych w proces tworzenia, zarządzania, działania centrum symulacji medycznej oraz osób, które będą pracować lub już pracują w centrum symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja

Miejsce Data Rejestracja
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej 26/02/2020 Brak miejsc
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 28/02/2020 Brak miejsc
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie 03/03/2020 Brak miejsc

Agenda

Godzina Informacje
Plan konferencji
08:15 - 08:55 Rejestracja uczestników oraz odebranie materiałów konferencyjnych
09:00 - 09:20 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
09:20 - 10:50 Wykład symulacja medyczna – czas najwyższy
10:50 - 12:20 Warsztaty z przeprowadzenia symulacji medycznej wysokiej wierności z omówieniem poszczególnych etapów – osoba dorosła
12:20 - 12:50 Przerwa kawowa
12:50 - 14:10 Warsztaty z symulacji niskiej wierności
14:10 - 15:30 Warsztaty z przeprowadzenia symulacji medycznej wysokiej wierności – dzieci
15:30 - 15:50 Przerwa kawowa
15:50 - 16:05 Prezentacja firmy MW Medical
16:05 - 17:05 Zarządzanie i organizacja pracy w centrum symulacji medycznej
17:05 - 17:20 Zakończenie konferencji
SimEdu - logo

Organizator

Dostarczamy symulatory niskiej, średniej i wysokiej wierności dla Centrów Symulacji Medycznej, Uniwersytetów Medycznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, służb ratownictwa medycznego do szpitali. Nie tylko gwarantujemy jakość, ale zapewniamy największy wybór w Polsce sprzętu do symulacji medycznej. Dostarczamy sprzęt, a także szkolimy z symulacji medycznej. Nasz cel to wspieranie polskiej kadry medycznej rozwiązaniami na najlepszym, światowym poziomie.

Zaproszenie

Jest mi niezmiernie miło zaprosić do udziału w spotkaniu dotyczącym propagowania symulacji medycznej. Z symulacją medyczną spotykacie się Państwo nie pierwszy raz. Wykorzystanie tej dziedziny jako narzędzia wpływającego na zwiększenie efektywności kształcenia przyszłych kadr i pokoleń pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych jest dla nas bardzo dobrym kierunkiem rozwoju, ale wiąże się to z wieloma nowymi wyzwaniami.

Posiadamy w Polsce coraz większą liczbę osób prowadzących zajęcia metodami symulacji zaawansowanej, skłaniającej uczących się do autorefleksji. Przed nami wyzwania dotyczące rozwoju i prowadzenia egzaminów OSCE, dzięki którym będziemy w stanie weryfikować osiągnięte efekty uczenia się naszych studentów. Jako eksperci wykorzystujący tę metodę pragniemy się z Państwem podzielić doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami oraz dobrymi praktykami w zakresie symulacji medycznej.

Zapraszam do wspólnej przygody.
Dr Marek Dąbrowski – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.

Współorganizatorzy

Patronat merytoryczny/honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Kontakt

Agenda i oferta sponsorska

David Gaweł

d.gavel@simedu.pl
781 600 873

David Gaweł Simedu

Formularz do rejestracji

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Simedu Sp. z o.o., Lubuska 15B 66-016, Płoty, e-mail: biuro@simedu.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.