0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Jak zwiększyć zaangażowanie studentów w naukę symulacji medycznej?

30.08.2022
Nauka symulacji medycznej
studenci symulacja medyczna

Symulacja medyczna to technologia, sprzęt, wiedza specjalistyczna, planowanie, prowadzenie i organizacja zajęć. To stworzenie takich warunków i możliwości, aby uczący się mogli skutecznie nabywać umiejętności kliniczne. Nauka przez doświadczenie to jeden z najlepszych możliwych sposobów na przyswajanie wiedzy. Co zrobić, kiedy mimo najlepszego sprzętu, kadry i przygotowania studenci nie chcą lub nie potrafią zaangażować się w naukę? Postawić na współpracę.

Wspieranie współpracy pomiędzy zespołem wykładowców, lekarzami i studentami jest tak samo ważne dla osiągnięcia celów dydaktycznych, jak wykorzystywana technologia i sprzęt. Pierwszym krokiem w drodze do polepszenia współpracy jest sprawdzenie, jakie bariery i trudności spotykają uczących się. Co uniemożliwia realizację założonych celów? Uznanie i wdrożenie realistycznych oczekiwań z obu stron może znacząco przyczynić się do większego zaangażowania w naukę i polepszenie komunikacji.

Sprawdź: Czy student czuje się bezpiecznie?

Jednymi z najczęstszych i możliwych do uniknięcia powodów, dla których studenci wahają się czy wziąć udział w zajęciach wykorzystujących symulację, jest to, że znajdują się w nieznanym środowisku. Wahanie powoduje także brak znajomości zasad oraz niepewność i lęk o to, że podejmą złą decyzję w obecności instruktorów i kolegów oraz koleżanek z grupy. Strach przed porażką i nieznanym może skutecznie zniechęcić do pełnego zaangażowania się w realizację ćwiczeń i zadań. O co warto zadbać? O oswojenie studentów z przestrzenią symulacyjną. Zadbanie o to, aby przed wykonaniem scenariuszy czy innych zadań, każdy miał szansę na zapoznanie się z symulatorami i trenażerami, salą oraz prowadzącymi zajęcia (jaką pełnią rolę, czego oczekują i wymagają). Takie oswojenie może zmniejszyć niepokój i napięcie oraz zachęcić do aktywnego udziału. Studenci otrzymują również wsparcie od instruktorów w postaci komunikatu „Jestem do Twojej dyspozycji i możesz na mnie liczyć”. Nieznana twarz za ekranem lub bezosobowy „Głos Boga” z pokoju kontrolnego mogą sprawić, że studenci poczują się obserwowani i testowani, a to obniża ich zaangażowanie w naukę.

Zadbaj o prebriefing, on zapewni studentom cel, kierunek i motywację. Uczenie się poprzez doświadczenie to nie jest nieustanny test i ocenianie studenta, to okazja do nauki w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Taki komunikat skierowany do uczących się może ich zachęcić do śmiałości, otwartości i współpracy. Bez stresu i obawy przed krytyką oraz ocenianiem.

Jedną z największych barier uniemożliwiających studentom zaangażowanie się w zajęcia wykorzystujące symulacje medyczną, to obawa przed porażką i byciem ocenianym oraz strach przed pracą w nieznanym, bezosobowym środowisku. Kiedy zadbamy o to, aby usunąć te czynniki i stworzymy warunki bezpieczne, zachęcające do eksploracji i podejmowania wyzwań, to efektywność przyswajania wiedzy przez studentów znacząco się zwiększy. Warto pamiętać o tym, co powiedział na temat nauki Benjamin Franklin „„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.