Opcjonalna rana postrzałowa pachwiny do symulatorów Trauma Hal

Kod produktu: 30030030A

Gaumard

891,14 zł(724,5 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Opcjonalna rana postrzałowa umożliwiająca tamowanie krwawienia i zakładanie opatrunków dedykowana dla symulatorów urazowych.

Opis produktu

Reali­styczna rana postrza­łowa pach­winy dedy­ko­wana dla symu­la­to­rów z serii Trauma Hal (S3040.100.PK, S3040.50.PK oraz S3040.10.PK). Rana krwawi i jest na tyle duża, aby ćwi­czący mógł wpro­wa­dzić do niej palec w celu zata­mo­wa­nia krwa­wie­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:
– tamo­wa­nie krwa­wień z ran postrza­ło­wych

Funk­cje­/ce­chy:
– rana krwa­wiąca
– moż­li­wość zata­mo­wa­nia lub zmniej­sze­nia utraty krwi poprzez umiesz­cze­nie palca w ranie

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.