Zaawansowany symulator dziecka Pediatric Hal

Kod produktu: S3005.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator przedstawiający pełną postać kilkuletniego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą 2 h bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów.  Symulator przeznaczony jest do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. Sterowany jest przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło, symulacja sinicy czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

Opis produktu

Symulator w postaci kilkuletniego dziecka. Ruchome stawy umożliwiają układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej. Posiada zdolność pracy bez zasilacza 230V lub 50Hz przez dwie godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów. Ponadto brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora. Symulatorem można sterować w sposób bezprzewodowy lub przewodowy. Posiada funkcję osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulowany głos pacjenta (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) emitowany jest za pośrednictwem głośnika znajdującego się wewnątrz symulatora. Co więcej posiada możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie

Rozwijanie umiejętności:

 • osłuchiwanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz serca
 • udrożnianie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • intubowanie przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu
 • zakładanie maski krtaniowej i nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • zakładanie rurki tracheostomijnej
 • monitorowanie  EKG za pomocą elektrokardiografu
 • wykonywanie defibrylacji,  kardiowersji, stymulacji  za pomocą defibrylatorów
 • monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu
 • pomiar ciśnienia metodą Korotkowa
 • wykonywanie iniekcji (dożylne, domięśniowe, doszpikowe)
 • cewnikowanie
 • zakładanie sondy żołądkowej
 • badanie fizykalne obrzęku języka
 • nauka czynności wykonywanych w przypadku wystąpienia drgawek

Funkcje / cechy:

OCZY

 • rozszerzanie i zwężanie źrenic
 • automatyczna reakcja źrenic na światło

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddaje w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta
 • unoszenie i opadanie klatki piersiowej
 • funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
 • słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe
 • liczba słyszanych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych): 5 różnych rodzajów szmerów
 • funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. możliwość założenia maski krtaniowej i nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń
 • symulacja obrzęku języka
 • możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wykonania wentylacji za jej pomocą

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu
 • liczba słyszalnych podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych: 5 różnych tonów serca
 • monitorowanie EKG za pomocą elektrokardiografu
 • wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji  za pomocą defibrylatorów
 • monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu
 • zakres częstości pracy serca w zapisie EKG: ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min.
 • monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość)
 • możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno
 • fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramiennej

FUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów
 • możliwość podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • symulacja drgawek
 • możliwość ustawienia częstości drgawek
 • symulacja sinicy
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit
 • funkcja założenia sondy żołądkowej
 • wymienne genitalia męskie i żeńskie
 • wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorrm generator wyników badań laboratoryjnych

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

 • oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
 • każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana jest indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
 • regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki jelit – ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego
 • zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem
 • darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno w trakcie trwania okresu gwarancji jak i po  jego zakończeniu
 • nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta
 • dedykowany komputer do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu z ekranem 12”

W zestawie:

 • symulator w postaci kilkuletniego dziecka
 • torba transportowa
 • szorty
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne kości kończyny dolnej, (7 szt.)
 • wymienna skóra prawej piszczeli
 • wymienne genitalia męskie i żeńskie
 • lubrykant-olej mineralny
 • zestaw do iniekcji
 • taśma do tracheotomii
 • tablet bezprzewodowy
 • oprogramowanie
 • talk
 • dozownik płynu do pęcherza moczowego

Dostępne opcje:

 • L – zaawansowany symulator dziecka o jasnej karnacji skóry
 • M – zaawansowany symulator dziecka o śniadej karnacji skóry
 • D– zaawansowany symulator dziecka o ciemnej karnacji skóry
 • BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANE DŹWIĘKÓW S3005.300

Bezprzewodowe przesyłane dźwięków z dołączonego zestawu słuchawkowego do symulatora dla symulowania odgłosów i dialogów wypowiadanych przez manekina

Słyszenie dialogów w okolicy głowy symulatora dzięki wbudowanemu w ciało manekina mikrofonowi

Tworzenie odpowiedzi głosowej w każdym języku (nagrywanie własnych odgłosów i dialogów oraz dodawanie ich do listy odgłosów symulatora)

 • 201 + komputer typu All in One – SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG
 • ciśnienia tętniczego krwi
 • SpO2
 • EtCO2
 • fali tętna
 • częstości oddechu
 • częstości pracy serca
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze

Spersonalizowane progi alarmowe

Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 • 078 – WYDYCHANIE CO2

możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem

możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2

 • WK125 – ZESTAW DZIECIĘCYCH RAN WYPADKOWYCH

Zestaw dedykowanych pediatrycznych ran zawiera 15 ran przedstawiających typowe urazy u dziecka takie jak otarcie, nacięcie, wysypka, ukoszenie, użądlenie i inne.

 • WK130 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH

Dedykowany pediatryczny zestaw ran symulujących opatrzenia 1-go, 2-go i 3-go stopnia twarzy, rąk i klatki piersiowej. Rany umożliwiają ewaluację umiejętności ćwiczących w opatrywaniu i identyfikowaniu oparzeń.

 • WK135 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN URAZOWYCH

Dedykowany pediatryczny zestaw ran urazowych jest idealnym dodatkiem podczas ćwiczeń polegających na opatrywaniu ofiar wypadków, upadków i innych katastrof.  W zestawie znajduje się 9 róznych typów ran, które przedstawiają miedzy innymi, otarcie górnej kończyny, otwarte złamanie kości promieniowej, otwarte złamanie kości piszczelowej oraz otwarte złamanie kości udowej.

 • WK140 – ZESTAW RAN DZIECKA ZANIEDBANEGO

Zestaw ran umożliwia identyfikację i ocenę ran u dzieci u których podejrzewa się, że są ofiarami przemocy domowej lub zaniedbania. Nieprzypadkowe rany po urazach można umieszczać w wielu miejscach na ciele. W zestawie znajduje się rany przedstawiające zainfekowana dużą ranę, zainfekowaną małą ranę, ślad po uderzeniu pasem, ślad po uderzeniu otwartą dłonią, ślady po oparzeniach papierosem.

 

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.