Trenażer do badania piersi pod kontrolą USG

Kod produktu: S230.52.PK.L

4515,08 zł(3670,8 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer do badania piersi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów wygląd i tekstura skóry są realistycznie odwzorowane.  Trenażer w postaci górnej części torsu dorosłej kobiety zawiera dwie piersi, z których jedna umożliwia identyfikację torbieli w porównaniu z gęstymi masami a druga na identyfikację torbieli o różnej wielkości i głębokości.

Opis produktu

Tre­na­żer do pal­pa­cyj­nego bada­nia piersi prze­zna­czony do kli­nicz­nego naucza­nia został wyko­nany z nowo­cze­snych mate­ria­łów odtwa­rza­ją­cych reali­styczny wygląd i odczu­cia, dodat­kowo mate­riał jest natu­ral­nie miękki i wytrzy­mały. Trenażer składa się z lewej i prawej piersi przymocowanej do górnej części tułowia osoby dorosłej, aby pomóc uczestnikom ćwiczyć i rozwijać podstawowe umiejętności badania piersi. Lewa pierś pozwala na ultrasonograficzną identyfikację torbieli w porównaniu z gęstymi masami, natomiast prawa pierś pozwala na identyfikację torbieli o różnej wielkości i znajdującej się na różnej głębokości.

Piersi są moco­wane do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zało­że­nie. Bada­nie można prze­pro­wa­dzać zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • samo­ba­da­nie piersi
 • bada­nie kli­niczne piersi
 • wizualizacja cyst i mas przy użyciu klinicznego ultrasonografu
 • aspiracja pod kontrolą USG

Funk­cje / cechy:

 • piersi moco­wane są do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zakła­da­nie
 • bada­nie moż­liwe do prze­pro­wa­dza­nia zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżą
 • w lewej piersi znajdują się trzy torbiele i sześć guzów losowo umieszczonych w piersi i w okolicy pachowej
 • w prawej piersi znajduje się dziesięć cyst o różnych rozmiarach i na różnej głębokości
 • podczas usuwania płynu widoczne jest kurczenie się torbieli a następnie jej zniknięcie
 • realistyczna tekstura i wygląd
 • samouszczelniająca się skóra, na której nie pozostają ślady po usuniętej igle aspiracyjnej lub biopsyjnej

W zesta­wie:

 • górna część tułowia z zapięciem na rzepy mocującym wkładki piersi
 • prawa pierś zawiera 10 miękkich, napełnionych płynem cyst o różnych rozmiarach i umieszczonych na różnej głębokości
 • lewa pierś zawiera 6 zwartych mas i 3 cysty losowo umieszczone w piersi
 • torba

Dostępne opcje:

 • 52.PK. L – Trenażer do badania piersi pod kontrolą USG o jasnej kar­na­cji skóry
 • 52.PK. M – Trenażer do badania piersi pod kontrolą USG o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • 52.PK. D – Trenażer do badania piersi pod kontrolą USG o ciem­nej kar­na­cji skóry

Elementy zużywalne:

 • 52.853R- Wymienna prawa pierś do trenażera S230.52, S230.40 i S230.43

 

Wymienna prawa pierś umożlwiająca identyfikację cyst o różnej wielkości i umieszczonych na różnej głębokości. Fabrycznie zamontowana w trenażerze do badania piersi pod kontrolą USG S230.52

Wkładka jest kompatybilna z trenażerem S230.40, S230.42 oraz S230.52.

 • 52.853L- Wymienna lewa pierś do trenażera S230.52, S230.40 i S230.43

 

Wymienna lewa pierś umożliwiająca identyfikację cyst i zbitych mas pod kontrolą klinicznego USG. Fabrycznie zamontowana w trenażerze do badania piersi pod kontrolą USG S230.52

Wkładka jest kompatybilna z trenażerem S230.40, S230.42 oraz S230.52.

 • 52.853 zestaw piersi umożliwiających identyfikację cyst pod kontrolą USG do S230.52, S230.40 i S230.43

 

Zestaw dwóch piersi umożlwiających identyfikację cyst o różnej wielkości oraz odróżnienie ich id zbitych mas. Fabrycznie zamontowana w trenażerze do badania piersi pod kontrolą USG S230.52

Wkładka jest kompatybilna z trenażerem S230.40, S230.42 oraz S230.52.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.