Zaawansowany symulator porodowy Victoria S2200

Kod produktu: S2200.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Victoria to zaawansowany, bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej (w zestawie z noworodkiem), odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. Umożliwia wykorzystywanie klinicznego sprzętu medycznego takiego jak: KTG, pulsoksymetr, mankiet do pomiaru ciśnienia, elektrokardiograf czy defibrylator.
Symulator posiada oczy, które symulują prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy takie jak ptoza, zez czy oczopląs. Aktywny podgląd pacjenta umożliwia monitorowanie ułożenia matki na stole porodowym (na plecach, w pozycji kolankowo-łokciowej), wykonania manewrów położniczych (manewr Woodsa i Zavanellego, rękoczyn Lövseta) oraz kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa. Noworodek posiada programowalne parametry umożliwiające wykonanie oceny w skali APGAR po jednej minucie. Gładka skóra noworodka pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy.

Opis produktu

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej i noworodka, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchomość stawów. Aktywny podgląd pacjenta umożliwia monitorowanie ułożenia matki na stole porodowym (na plecach, w pozycji kolankowo-łokciowej), wykonania manewrów położniczych (manewr Woodsa i Zavanellego, rękoczyn Lövseta) oraz kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa. Wewnętrzny akumulator zapewnia 8 godzin pracy bez konieczności doładowywania. Symulator łączy się z jednostką sterującą (laptop 2w1) poprzez fale radiowe co umożliwia sterowanie bezprzewodowe z odległości do 90 metrów. Symulator Victoria posiada automatyczny system porodowy działający w oparciu o silnik elektryczny. Dzięki funkcji automatycznej transmisji parametrów rodzącego się płodu do symulatora noworodka Super Tory lub Newborn Tory umożliwia utrzymanie ciągłości symulacji.

Victoria umożliwia współpracę z klinicznym sprzętem medycznym: KTG, pulsoksymetrem, mankietem do pomiaru ciśnienia, elektrokardiografem oraz defibrylatorem. Symulator posiada oczy, które symulują prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy takie jak ptoza, zez czy oczopląs. Ponadto symulator wyposażony jest w system automatycznego rozpoznawania 40 leków, wykrywający rodzaj leku i dawkę oraz funkcję rejestracji podania leku w czopku doodbytniczym (odbyt z czujnikiem).
Rodzący się noworodek posiada funkcję zaprogramowania parametrów do oceny w skali APGAR po jednej minucie, anatomiczne punkty orientacyjne, funkcję płaczu, a jego gładka skóra pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy.

Rozwijanie umiejętności:
• przeprowadzanie intubacji przez usta i przez nos
• uwidacznianie strun głosowych rękoczynem Sellicka
• wykonywanie intubacji przełyku
• osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, perystaltyki jelit oraz tonów Korotkowa
• pomiar tętna
• przeprowadzanie badania oczu (wodzenie, reakcja źrenic na światło, ruchy gałek ocznych)
• podawania znieczulenia zewnątrzoponowego
• trening postępowania w przypadku wystąpienia drgawek/konwulsji
• analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej pacjenta
• cewnikowania urologiczne z wykorzystaniem cewnika Foley’a
• podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów
• wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych
• wykonywanie iniekcji dożylnych
• odbieranie porodu w pełni rozwiniętego noworodka
• odbieranie porodu główkowego i pośladkowego
• postępowania podczas wypadającej pępowiny i łożyska przodującego
• podłączanie klinicznych urządzeń
• przeprowadzenie cesarskiego cięcia
• trening rękoczynów i manewrów położniczych (manewr Leopolda)
• nauka korzystania z próżniociągu i kleszczy podczas porodu
• nauka poprawnej oceny noworodka w skali APGAR
• układanie matki na stole porodowym: na plecach, w pozycji kolankowo-łokciowej
• postępowanie podczas krwotoku poporodowego (tamowanie i masaż macicy)

Funkcje / cechy:

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE
• głowa rzeczywistych rozmiarów z realnie odwzorowanymi drogami oddechowymi
• funkcja odchylenia głowy, unoszenie brody i wyluksowania żuchwy
• przeprowadzanie intubacji przez usta i przez nos
• trudne drogi oddechowe: skurcz krtani, obrzęk języka z możliwością programowania
• uwidacznianie strun głosowych rękoczynem Sellicka
• wykrywanie, zapisywanie i raportowanie głębokości intubacji
• możliwość zaintubowania przełyku
• wykrywanie intubacji prawego oskrzela powoduje automatyczne, niesymetryczne unoszenie klatki piersiowej
• odgłosy z dróg oddechowych są zsynchronizowane z oddechem
• wentylacja dodatnim ciśnieniem powoduje widoczne unoszenie klatki piersiowej
• realistyczne unoszenie się klatki piersiowej podczas wspomaganej wentylacji
• możliwość ustawienia wzorca oddechowego (oddech prawidłowy, oddech Cheyne-Stokesa, bezdech i inne)
• możliwość ustawienia dźwięków oddechowych (trzeszczenia, rzężenia, świsty) niezależnie dla każdego płuca
• ustawiane częstości oddechu
• procentowy stopień ustawiania inhalacji (z dynamicznym ruchem klatki piersiowej), możliwość wybrania wzorca oddechowego, z zaprogramowanym stosunkiem wdechu do wydechu
• oznaki oddechu spontanicznego:
– unoszenie i opadanie klatki piersiowej,
– osłuchiwanie szmerów oddechowych – patologicznych i prawidłowych
• ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną.
• zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych
• programowalna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenie) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności
• monitorowanie jakości wentylacji podczas resuscytacji matki, umożliwiające ocenę skuteczności działań

SERCE I UKŁAD KRWIONOŚNY
• realistyczne odgłosy osłuchowe serca
• oprogramowanie zawierające bibliotekę rytmów pracy serca
• uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej matki generują wyczuwalne tętno i artefakty EKG na monitorze parametrów życiowych, umożliwiając ocenę skuteczności działań
• rejestracja parametrów przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• przeprowadzenie defibrylacji z użyciem standardowych energii
• ustawianie wartości energii defibrylacji, który powoduje zmianę zapisu EKG
• wyświetlanie wirtualnego zapisu 12- odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta
• monitorowanie pracy serca:
– za pomocą 4 odprowadzeniowego EKG
– poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną)
• akcja serca zsynchronizowana z zapisem EKG i falą tętna
• siła tętna zależna od miejsca pomiaru
• wyczuwalne obustronnie tętno na tętnicach szyjnych, tętnicy promieniowej i ramiennej
• fala tętna jest zależna od ciśnienia tętniczego krwi, możliwość „wyłączenia” tętna na tętnicach promieniowych
• pomiar ciśnienia krwi z wykorzystaniem manualnego mankietu lub mankietu do NIBP
• symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie 0–250 mmHg
• niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi
• słyszalne tony Korotkowa pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym
• monitorowanie saturacji na lewym palcu wskazującym z wykorzystaniem pulsoksymetru
• symulacja krwawień z macicy oraz pochwy z regulacją ich intensywności

NEUROLOGIA
• oczy:
ruchy gałek ocznych oraz automatyczne wodzenie w poziomie i pionie, symulujące prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych ilustrując: udar, uraz głowy, zażycie narkotyków, schorzenia, uszkodzenia nerwów czaszkowych i inne choroby oczu oraz ich stany:
– zez: zez zbieżny i rozbieżny
– oczopląs: drganie gałek ocznych
– skurcz powiek: drganie powiek
– opadanie powieki
– poszerzone źrenice
– anizokoria: nierówne wielkości źrenic
– zgodne rozszerzenie źrenic w reakcji na światło
• drgawki z możliwością ustawienia stopnia ich nasilenia (brak, średnie, silne)
• symulator posiada miejsce do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego z system jego automatycznej detekcji
• możliwość ustawienia wartości ciśnienia śródczaszkowego

UKŁAD POKARMOWY I MOCZOWY
• możliwość osłuchiwania perystaltyki jelit (prawidłowe i patologiczne) w 2 miejscach z możliwością ustawienia ich głośności
• funkcja cewnikowania urologicznego z wykorzystaniem cewnika Foley’a

MOWA I DŹWIĘKI
• symulacja głosu pacjenta – wgrane odpowiedzi w zależności od stanu pacjenta
• funkcja podkładania głosu przez instruktora i prowadzenie rozmowy z pacjentem (symulatorem) podczas symulacji
• podsłuch uczestnika symulacji, umożliwiający aktywne prowadzenie rozmowy
• odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania (podczas parcia) oraz odgłosy mowy
• opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji ich głośności

INNE
• system automatycznego rozpoznawania 40 leków wykrywający rodzaj leku i dawkę
• funkcja definiowania własnych leków
• dostęp dożylny
• zestaw zapasowych żył okolicy dołu łokciowego
• podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów
• funkcja wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych
• funkcja rejestracji podania leku w czopku doodbytniczym (odbyt z czujnikiem)

NOWORODEK
• dokładnie odwzorowany noworodek urodzony o czasie, z realistycznymi rozmiarami i masą ciała
• czujniki ułożenia płodu wskazujący wewnętrzny i zewnętrzny obrót i ułożenie głowy płodu względem tułowia matki
• anatomiczne punkty orientacyjne, w tym wyczuwalne palpacyjnie ciemiączka
• naturalne i smukłe prostowanie i obracanie głowy dziecka podczas porodu
• w pełni ruchome kończyny i szyja płodu pozwalające na ćwiczenie rękoczynów i manewrów położniczych
• gładka skóra pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy
• gładka skóra na całym ciele, bez widocznych połączeń
• w pełni odwzorowany układ kostny zapewnia utrzymanie postawy ciała, wpływa na zakres ruchów w stawach i stawia realistyczny opór
• ruchomy kręgosłup, stawy barkowe, łokciowe, biodrowe i kolanowe z realistycznym zakresem ruchów pozwalają prowadzić ćwiczenia z zakresu oceny noworodka
• różne odgłosy osłuchowe serca i programowalna akcja serca
• różne odgłosy osłuchowe płuc i programowalna częstość oddechu
• płacz z wyborem poziomu głośności
• sinica centralna
• programowalne parametry do oceny skali APGAR po jednej minucie

STEROWANIE
• sterowanie poprzez laptop z funkcją tabletu, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką
• zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza dostępna wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem
• bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania
• oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: poród, blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
• budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania.
• brak ograniczenia liczby użytkowników z bezpłatnym dostępem w ramach dostarczonego zestawu
• generator wyników badań laboratoryjnych
• 40 scenariuszy z dożywotnią licencją

AKTYWNY PODGLĄD PACJENTA UMOŻLIWIA MONITOROWANIE
• zstępowania płodu kanałem rodnym
• siły przykładanej do głowy płodu
• ucisku nadłonowego
• kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa
• ułożenia matki na stole porodowym: na plecach, kolankowo-łokciowego
• wykonania manewrów położniczych: manewr Woodsa i Zavanellego oraz rękoczyn Lövseta
• ruchów płodu podczas porodu
• odtwarzania scenariusza

POZOSTAŁE
• interaktywny 19” monitor wirtualny/ kardiotokograficzny dla matki i płodu wyposażony w ekran dotykowy
• jednoczesne wyświetlanie parametrów życiowych matki i płodu
• ustawienia układu wskazań na monitorze pozwalają symulować różne typy prawdziwych monitorów
• pogramowalne poziomy alarmów parametrów życiowych
• wyświetlanie obrazów takich jak USG, TK, wyniki badań laboratoryjnych, które uczestnicy mogą wykorzystać podczas symulacji
• wyświetlania parametrów matki obok tętna płodu
• wyświetlanie 8 parametrów liczbowych, 5 wykresów liniowych w czasie rzeczywistym
• ekran kardiotokografu z funkcją wyświetlania w czasie rzeczywistym:
– częstotliwość, czas trwania i stopień nasilenia skurczów
– napięcie spoczynkowe macicy
– częstość podstawową akcji serca płodu
– oscylacje tętna płodu
– krótkoterminową, długoterminową i skaczącą zmienność tętna płodu
– słuchawki z mikrofonem do przesyłania głosu
– wyświetlanie krzywych lub wartości numerycznych EKG, ciśnienia tętniczego krwi
– SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury
– dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze

W zestawie:
• symulator w postaci dorosłej kobiety z noworodkiem
• zestaw pokryw brzucha symulatora z funkcją:
– badań palpacyjnych
– symulacji skurczów
– cięcia cesarskiego
– badań poporodowych
• zestaw pępowin:
– kompletne pępowiny (2 szt.)
– przecięte pępowiny (2 szt.)
• łożysko
• kanały rodne (2 szt.)
• zestawy kroczy:
– prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych
– element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowej
– element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowo-bocznej
– element do ćwiczeń szycia krocza 4 stopnia
• szyjki macicy (2 szt.)
• mineralny lubrykant (4 butelki po 900 ml)
• preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie 20 litrów sztucznej krwi
• pieluszka
• czapeczka
• mankiet do pomiaru ciśnienia
• zestaw do napełniania żył płynami
• zestaw do napełniania pęcherza
• instrukcja obsługi
• oprogramowanie
• zestaw słuchawkowy do strumieniowej transmisji głosu
• zestaw czopków (2 szt.)
• zestaw programowalnych strzykawek z etykietami do systemu wykrywania leków (20 szt.)
• wkładka do znieczuleń zewnątrzoponowych (1 szt.)

Dostępne opcje:
• S2200.L – Zaawansowany symulator porodowy o jasnej karnacji skóry
• S2200.M – Zaawansowany symulator porodowy o śniadej karnacji skóry
• S2200.D – Zaawansowany symulator porodowy o ciemnej karnacji skóry

S2200.078 – WYDYCHANIE CO2
Możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem oraz możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2.
S2200.234 – PAKIET GINEKOLOGICZNY DO SYMULATORA VICTORIA
Zestaw ginekologiczny umożliwia rozszerzenie symulacji o badanie ginekologiczne.
Możliwość wykonywania:
• badanie pochwy i sromu
• możliwość badania wziernikiem (możliwość wizualnego rozpoznawania prawidłowych i nieprawidłowych stanów szyjki macicy
• możliwość oburęcznego badania miednicy (z badaniem palpacyjnym macicy)
• możliwość zakładania i wyjmowania wkładki domacicznej
• okluzja jajowodów
• przeprowadzenie minilaparotomii
• manipulacja macicy
• możliwość umieszczania czopków
• osłuchiwanie dźwięków perystaltyki jelit w czterech kwadrantach

Zestaw zawiera:
– pokrywa brzucha symulująca nie ciężarną kobietę
– przodozgieta macica
– tyłozgięta macica
– przezroczysta macica służąca do zakładania wkładki domacicznej
– 5 drożnych prawidłowych szyjek macicy
– 6 zamkniętych szyjek macicy (1 prawidłowa i 5 zawierających patologie)
– wymienne krocze
– wymienne prawidłowe jajowody i jajniki
– symulowane więzadło obłe oraz więzadła jajnika

S2200.101 – NOGA Z ZAKRZEPICĄ ŻYŁ GŁĘBOKICH
Noga z zakrzepicą żył głębokich dedykowana do zaawansowanego symulatora porodowego.
Biblioteka leków i system rozpoznawania leków, są rozszerzane o schematy leczenia przeciwzakrzepowego. Bibliotek leków zawiera liczne preparaty rozrzedzające krew, takie jak heparyna, niefrakcjonowana heparyna, heparyna o małej masie cząsteczkowej i warfaryna, oraz leki trombolityczne, takie jak Alteplaza.

Dostępne opcje:

  • L – Zaawansowany symulator porodowy o jasnej karnacji skóry
  • M – Zaawansowany symulator porodowy o śniadej karnacji skóry
  • D – Zaawansowany symulator porodowy o ciemnej karnacji skóry

 

  • 078 – WYDYCHANIE CO2

Możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem oraz możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2.

  • 234 – PAKIET GINEKOLOGICZNY DO SYMULATORA VICTORIA

Zestaw ginekologiczny umożliwia rozszerzenie symulacji o badanie ginekologiczne.

Możliwość wykonywania:

– badanie pochwy i sromu

– możliwość badania wziernikiem (możliwość wizualnego rozpoznawania prawidłowych i nieprawidłowych stanów szyjki macicy

– możliwość oburęcznego badania miednicy (z badaniem palpacyjnym macicy)

– możliwość zakładania i wyjmowania wkładki domacicznej

– okluzja jajowodów

– przeprowadzenie minilaparotomii

– manipulacja macicy

– możliwość umieszczania czopków

– osłuchiwanie dźwięków perystaltyki jelit w czterech kwadrantach

Zestaw zawiera:

– pokrywa brzucha symulująca nie ciężarną kobietę

– przodozgieta macica

– tyłozgięta macica

– przezroczysta macica służąca do zakładania wkładki domacicznej

– 5 drożnych prawidłowych szyjek macicy

– 6 zamkniętych szyjek macicy (1 prawidłowa i 5 zawierających patologie)

– wymienne krocze

– wymienne prawidłowe jajowody i jajniki

– symulowane więzadło obłe oraz więzadła jajnika

  • 101 – NOGA Z ZAKRZEPICĄ ŻYŁ GŁĘBOKICH

Noga z zakrzepicą żył głębokich dedykowana do zaawansowanego symulatora porodowego.

Biblioteka leków i system rozpoznawania leków, są rozszerzane o schematy leczenia przeciwzakrzepowego. Bibliotek leków zawiera liczne preparaty rozrzedzające krew, takie jak heparyna, niefrakcjonowana heparyna, heparyna o małej masie cząsteczkowej i warfaryna, oraz leki trombolityczne, takie jak Alteplaza.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.