Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI

Kod produktu: S300.100.215.PK

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem audio-video oraz opcjonalnym symulatorem respiratora. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

Opis produktu

Pełnopostaciowy, całkowicie bezprzewodowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do nauki i ćwiczenia czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki wbudowanym kompresorom zaopatrujących fantom w funkcje pneumatyczne i akumulatorom umożliwiającym pracę do 7 godzin możliwe jest przeprowadzanie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń.

Wbudowane kompresory umożliwiają unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętno. Realistyczne drogi oddechowe z językiem, strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem umożliwiają zastosowanie standardowych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych. Dodatkowo podczas intubacji prawego oskrzela unosi się jedna strona klatki piersiowej a podczas intubacji przełyku podczas wentylacji następuje rozdęcie żołądka.

W zestawie znajduje się laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim. Oprogramowanie umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym częstość i głębokość uciśnięć, częstość wentylacji, nadmierną wentylację, czas bez przepływu, ilość cykli oraz sterowanie funkcjami fantomu. Oprogramowanie umożliwia podłączenie do systemu audio-video oraz synchronizację z opcjonalnym symulatorem respiratora.

Pozwijanie umiejętności:

 • udrożnianie dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy, uniesienie podbródka)
 • wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • uciśnięcia klatki piersiowej
 • defibrylacja, kardiowersja i stymulacja przy użyciu klinicznych defibrylatorów
 • intubacja przez nos i usta przy użyciu standardowych przyrządów
 • monitorowanie pracy serca przy użyciu klinicznych kardiomonitorów za pomocą 3 odprowadzeń lub elektrod defibrylacujno-stymulacyjnych
 • odsysanie płynów z dróg oddechowych ()
 • pomiar tętna oraz osłuchiwanie tonów Korotkowa
 • iniekcja doszpikowa
 • iniekcja dożylna (prawe ramię)
 • iniekcja domięśniowa w mięsień naramienny oraz czworogłowy
 • osłuchiwanie tonów serca oraz dźwięków płuc

Funkcje/cechy:

 • pełnopostaciowa postać osoby dorosłej
 • całkowicie bezprzewodowy, zarówno w przypadku sterowania jak i pracy na akumulatorach- w pełni responsywny podczas transportu
 • praca na akumulatorze do 6 godzin
 • sterowany przy użyciu laptopa z systemem Windows
 • oprogramowanie w języku polskim i angielskim
 • realistyczne drogi oddechowe z językiem, widocznymi strunami głosowymi oraz przełykiem
 • sensory wykrywają i zapisują w dzienniku zdarzeń umieszczenie rurki dotchawicznej
 • fabrycznie nagrane dźwięki: uskarżanie się, wymioty, kaszel, łapanie tchu i więcej
 • rytmy serca są zsynchronizowane z EKG, wybranym tonem serca
 • sensory eCPR śledzą wykonywane uciśnięcia klatki piersiowej i wentylację w czasie rzeczywistym
 • pomiar tętna na tętnicach: szyjna (obustronnie), ramienna, promieniowa oraz udowa (obustronnie)
 • wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generowanie tętna
 • pomiar tętna metodą osłuchową na lewym ramieniu
 • słyszalne tony Korotkowa pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym
 • detekcja założenia pulsoksymetru
 • widoczne rozdęcie żołądka podczas nadmiernej wentylacji
 • podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem unoszą się płuca
 • jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela
 • osłuchiwanie dźwięków płuc takich jak świszczenie, trzeszczenia oraz piszczenie, ustawianych niezależnie dla każdego płuca
 • ustawienia częstości oddechu
 • osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych
 • sinica centralna z płynną regulacją intensywności
 • każda z funkcji dróg oddechowych jest ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
 • możliwość budowy różnych palet opisujących stanów pacjenta, uruchamianych za pomocą jednego kliknięcia
 • oprogramowanie kontroluje wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
 • zapewniona jest możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
 • oprogramowanie umożliwia wprowadzanie zmian podczas prowadzonego scenariusza w czasie rzeczywistym

W zestawie:

 • fantom osoby dorosłej
 • laptop z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym fantomem
 • modyfikowany mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne kości do iniekcji doszpikowej (7)
 • zestaw do napełniania systemu żylnego
 • ładowarka

Elementy zamienne:

 • 100.011- ładowarka
 • 100.018.4L- skóra klatki piersiowej
 • 100.205- dedykowana torba na kółkach

Elementy zużywalne

 • 100.010- akumulator
 • 100.029R- skóra piszczela do iniekcji doszpikowej
 • 100.031- kości do iniekcji doszpikowej (7 sztuk)
 • 100.043- wkładka do iniekcji domięśniowej (dwie wkładki- po jednej na nodze)
 • 100.123R- wymienna skóra prawego przedramienia
 • 100.411- żyły dołu łokciowego

Opcje:

 • 100.215.PK.D- Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI- ciemna karnacja skóry
 • 100.215.PK.L- Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI- jasna karnacja skóry
 • 100.250.PK.M- Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI- śniada karnacja skóry

– wirtualny monitor pacjenta S300.100.201 + komputer typu All in One

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami. Przekątna ekranu ≥ 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG,
 • ciśnienia tętniczego krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fali tętna,
 • częstości oddechu,
 • częstości pracy serca,
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. Spersonalizowane progi alarmowe. Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne.

– dedykowana torba na kółkach S300.100.060

– zestaw ran wypadkowych- WK120

Dedykowany zestaw silikonowych ran wypadkowych zawiera niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. W zestawie znajdują się 23 rany przedstawiające urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia

– zestaw ran urazowych dorosłego- WK100

Dedykowany zestaw silikonowych ran powypadkowych umożliwiających symulację udzielania pomocy w wypadkach masowych takich jak wypadek komunikacyjny lub eksplozja. Zestaw ran umożliwia ćwiczenie poprawnego założenia opatrunku i transport poszkodowanego. W zestawie znajdują się rany takie jak: nacięcia, otarcia, złamanie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zestawie)

– zestaw ran trauma dorosłego- WK110

Dedykowany zestaw silikonowych ran zawierający 8 typów ran (otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej).

– zestaw ran oparzeniowych osoby dorosłej- WK105

Dedykowany zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy oparzeń, umożliwiając studentom ćwiczenie rozpoznanie stopnia oparzenia i opatrywania. W zestawie znajdują się następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.