Fantom porodowy Noelle z noworodkiem i OMNI2

Kod produktu: S550.250.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Noelle S550.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy, bezprzewodowy system sterowania OMNI2 oraz niezależnego, pełnopostaciowego noworodka. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Trening obejmuje również opiekę nad noworodkiem. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku

Opis produktu

Noelle to fantom porodowy przedstawiający postać dorosłej kobiety. Przeznaczony jest do nauki czynności porodowych i okołoporodowych. Noelle oferuje multidyscyplinarnym zespołom możliwość odbioru rzadkich porodów o wysokim ryzyku, w celu poprawy umiejętności klinicznych, komunikacji osiągnięcia pewności wykonywanych czynności.   Ruchoma szyja, szczęka, ramiona i nogi umożliwiają układanie fantomu różnych pozycjach, np. leżącej na wznak lub siedzącej. Fantom wyposażony jest w  tablet z oprogramowaniem OMNI2 zapewniającym bezprzewodowe sterowanie, możliwość programowania parametrów życiowych. Dotykowy interfejs jest prosty, intuicyjny oraz łatwy w użyciu. Dzięki OMNI 2 poród może zostać wstrzymany, rozpoczęty oraz zresetowany przy użyciu jednego przycisku. Ponadto fantom posiada automatyczny system porodowy, który ułatwia prowadzenie zajęć i zmniejsza koszty poprzez eliminację osoby odpowiedzialnej za operowanie noworodkiem podczas przechodzenia przez kanał rodny.

NEUROLOGIA

 • manualne otwieranie i zamykanie oczu

UKŁAD ODDECHOWY I ODDYCHANIE

 • widoczne struny głosowe
 • odchylenie głowy, wysunięcie podbródka i wysunięcie szczęki
 • intubacja przez nos i usta (ETT/LMA)
 • intubacja przełyku
 • widoczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem
 • wentylacja jest wykrywana i zapisywana

DOSTĘPY NACZYNIOWE

 • ramię z możliwością iniekcji IV
 • iniekcja domięśniowa w udo

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • tętno wyczuwalne na obu tętnicach szyjnych, promieniowych i ramieniowych (manualne)
 • Wirtualny Monitor (opcjonalnie)

PORÓD

 • różne pozycje płodu
 • wykonywanie manewru Leopolda
 • wirtualne monitorowanie płodu: TOCO i FHR (opcjonalne przy użyciu Wirtualnego Monitora)
 • punkty orientacyjne miednicy
 • realistyczne rozszerzanie szyjki macicy
 • programowalne tony serca płodu (z monitorem pacjenta)
 • precyzyjny system porodowy
 • programowalny czas trwania porodu
 • schodzenie płodu sterowane poprzez oprogramowanie
 • poród wspomagany: próżnociąg i kleszcze
 • postępowanie podczas dystocji barkowej: widoczne cofanie główki, ucisk nadłonowy, manewr Zavanelliego i McRobertsa
 • poród pośladkowy- zupełne, niezupełne, stópkowe; możliwość wykonania manewru Loveseta oraz Mauriceau-Smellie-Veit
 • modelowanie stanów zagrożenia płodu- automatyczne symulowanie realistycznych odpowiedzi na stany zagrożenia płodu widoczne na monitorze płodu
 • poród poprzez cesarskie cięcie
 • realistyczne łożysko z odłączanymi fragmentami
 • możliwość przecinania pępowiny i zakładania na nią zacisków
 • symulowanie wypadnięcia pępowiny oraz węzłów prawdziwych

NOWORODEK

 • wyczuwalne ciemiączka i szwy na główce
 • ruchoma głowa i stawy kończyn
 • możliwość ułożenia w pozycji pośladkowej i wierzchołkowej
 • ćwiczenie odsysania

OPIEKA POPORODOWA

 • atonia macicy– realistyczna macica z możliwością ustawienia napięcia może symulować macice wiotką lub obkurczoną
 • przeprowadzanie masażu macicy – miękka tkanka brzucha oraz macica zapewniają ćwiczącym realistyczne odczucia podczas wykonywania masażu
 • oszacowanie utraty krwi – zbiornik na sztuczną krew o pojemności 1000 ml umożliwia symulowanie utraty znacznej ilości krwi
 • zewnętrzny zbiornik ułatwia montaż, napełnianie oraz czyszczenie
 • wymienne wkładki do ćwiczenia szycia nacięcia krocza
 • wyczuwalne dno macicy
 • możliwość ustawienia wiotkości macicy do ćwiczenia masażu macicy
 • krwawienie poporodowe
 • dołączony zbiornik na sztuczną krew
 • możliwość ćwiczenia tamponady balonowej

OPIEKA NAD NOWORODKIEM

 • pełnopostaciowy noworodek
 • możliwość intubacji przez usta/nos
 • możliwość wprowadzenie zgłębnika do żołądka
 • widoczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji z dodatnim ciśnieniem
 • realistyczna relaksacja klatki piersiowej
 • wyczuwalne tętno na pępowinie
 • możliwość cewnikowania pępowiny

STEROWANIE

 • bezprzewodowe sterowanie przy użyciu tabletu z oprogramowaniem OMNI2
 • możliwość programowania ponad 35 parametrów życiowych: HR, EKG, RR, BP, O2SAT, ETCO2, puls i inne
 • możliwość podłączenia opcjonalnego wirtualnego monitora pacjenta – łącze bezprzewodowe
 • kompleksowa biblioteka EKG
 • eCPR – sensory umożliwiają monitorowanie wykonania RKO w czasie rzeczywistym
 • automatyczne sterowanie przebiegiem porodu: zatrzymanie, wznowienie, prędkość schodzenia płodu, reset
 • kontrola dystocji barkowej
 • sterowanie monitorem płodu – podstawowa linia serca płodu, zmienność i przyspieszenie/oddalenie – częstotliwość skurczu, czas trwania, intensywność i ton spoczynkowy – sprzężenie, zmienność, tony spoczynkowe

Rozwijanie umiejętności:

 • intubacja przez nos i usta (ETT/LMA)
 • wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • iniekcja dożylna, domięśniowa
 • pomiar tętna
 • poporodowa opieka nad noworodkiem
 • nauka postępowania podczas wystąpienia dystocji barkowej
 • wykonywanie manewrów położniczych (manewr Zavanelliego i McRobertsa, Loveseta oraz Mauriceau-Smellie-Veit)
 • nauka korzystania z przyrządów używanych podczas porodu wspomaganego (próżnociąg i kleszcze)
 • odbieranie porodu poprzez cesarskie cięcie
 • wykonywanie masażu macicy
 • szycie nacięcia krocza
 • nauka wykonywania tamponady balonowej
 • pomiar tętna na pępowinie
 • cewnikowanie pępowiny

Funkcje / cechy:

 • fantom jest w zestawie z pełnopostaciowym noworodkien
 • monitorowanie wykonania RKO w czasie rzeczywistym
 • fantom wyposażony jest w automatyczny system porodowy
 • wirtualne monitorowanie płodu: TOCO i FHR (opcjonalne przy użyciu Wirtualnego Monitora)
 • schodzenie płodu sterowane poprzez oprogramowanie
 • realistyczne rozwarcie szyjki macicy
 • możliwość modelowania stanów zagrożenia płodu- automatyczne symulowanie realistycznych odpowiedzi na stany zagrożenia płodu widoczne na monitorze płodu
 • atonia macicy – realistyczna macica z możliwością ustawienia napięcia może symulować macice wiotką lub obkurczoną
 • możliwość programowania parametrów życiowych za pomocą tabletu z oprogramowaniem

W zestawie:

 • fantom w postaci dorosłej kobiety
 • noworodek/płód
 • pełnopostaciowy noworodek
 • tablet z OMNI2
 • automatyczny system porodowy
 • kanał rodny
 • łożysko
 • pępowina
 • lubrykant
 • pokrywa brzucha
 • macica w 48 godzinie po porodzie
 • sztuczna krew
 • zestaw szycia episiotomii
 • instrukcja obsługi
 • torba transportowa

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.