HAL S315.400 Zaawansowany, wielofunkcyjny fantom do udrożniania dróg oddechowych, intubacji i RKO

Kod produktu: S315.400.M2.PK.L

18637,45 zł(15152,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zaawan­so­wany tre­na­żer odde­chowy w postaci torsu doro­słego czło­wieka pozwala ćwi­czą­cym na prak­tyczne roz­po­zna­nie i postę­po­wa­nie z trud­nymi dro­gami odde­chowymi za pomocą intu­ba­cji dotcha­wicz­nej lub inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej, prze­pro­wa­dza­nia RKO oraz postę­po­wa­nia przy odmie płuc­nej (obar­cze­nie i wpro­wa­dze­nie drenu).

Opis produktu

HAL® S315.400 to zaawansowany wielofunkcyjny fantom do udrożniania dróg oddechowych, który umożliwia ćwiczącym rozpoznanie i postępowanie podczas wystąpienia trudnych dróg oddechowych. Ćwiczący ma możliwość wykonania intubacji przez usta i nos, przeprowadzenia konikotomii, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, odbarczania odmy i wprowadzania drenażu klatki piersiowej.

 

Dodatkowo fantom pracuje bez konieczności podłączania zewnętrznych baterii i kompresorów. Napełnienie wewnętrznego zbiornika powietrzem następuje przy użyciu dołączonej pompki lub worka samorozprężalnego a następnie instruktor może włączać lub wyłączać funkcje poprzez panel kontrolny.

Rozwijanie umiejętności:

 • intubacja przez nos i usta
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • konikotomia
 • obarczenie odmy
 • drenaż klatki piersiowej

Funkcje cechy:

 • realistyczne drogi oddechowe z możliwością manualnego uruchomienia obrzęku języka, laryngospazmu oraz obrzęku gardła
 • silikon z którego została wykonana część twarzowa umożliwia realistyczne wysunięcie szczęki/ odchylenie głowy i uniesienie podbródka
 • możliwość wykonania intubacji przy użyciu standardowych urządzeń (przez nos i usta)
 • możliwość wentylacji dodatnim ciśnieniem z realistycznym unoszeniem klatki piersiowej
 • realistyczne ugięcie/rekompresja klatki piersiowej podczas jej uciśnięć
 • rozdęcie żołądka podczas intubacji przełyku
 • łatwe odchylenie i przechylenie głowy
 • jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela
 • możliwość niezależnego wyłączenia płuc
 • w zestawie znajdują się 2 typy chrząstki pierścieniowatej: normalna (do wentylacji) oraz chirurgiczna
 • możliwość wykonania odbarczania odmy w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej z lewej i prawej stronie
 • możliwość założenia drenu do klatki piersiowej w 5-tej przestrzeni międzyżebrowej z lewej i prawej strony
 • pneumatyczne kontrolery zasilane przez wewnętrzny zbiornik napełniane są poprzez ręczną pompkę lub worek BVM
 • możliwość otworzenia/zamknięcia oczu
 • możliwość manualnej zmiany szerokości źrenic: źrenica prawidłowa, zwężona i rozszerzona

W zestawie:

 • fantom w postaci pełnowymiarowego torsu z głową dorosłego mężczyzny
 • wkładka tchawicy do wentylacji
 • pompka
 • zestaw chirurgicznej tchawicy:

– 5 chirurgicznych wstawek tchawicy

– 10 skór okrywających tchawicę

– 10 symulowanych membran pierścieniowo-tarczowych

 • wymienne miejsca wkłuć przy odbarczeniu odmy
 • olej mineralny
 • talk
 • instrukcja
 • miękka torba

Elementy zużywalne:

 • 400.974- olej mineralny
 • 400.990- błona pierścieniowata (10 sztuk)
 • 400.M2.923- zestaw skór szyi (5 sztuk)
 • 400.M2.984- wkładka tchawicy (5 sztuk)
 • 400.M2.926- wkładka do dekompresji odmy (5)
 • 400.712- skóra klatki piersiowej

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.