Model do nauki zakładania prezerwatyw- mężczyzna

Kod produktu: S517.PK

Gaumard

742,61 zł(603,75 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model penisa na podstawie służący do nauki zakładania prezerwatyw.

Opis produktu

Model penisa z jądrami umiesz­czony na sta­bil­nej, pla­sti­ko­wej pod­sta­wie słu­żący do nauki zakła­da­nia pre­zer­wa­tyw. Model jest wyko­nany z mięk­kiego, ela­stycz­nego winylu i można go usta­wić w sta­nie erek­cji oraz mięk­kim.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zakła­da­nie pre­zer­wa­tyw

Funk­cje / cechy:

  • umiesz­czony na sta­bil­nej pod­sta­wie wyko­na­nej z two­rzywa
  • model penisa z jądrami wyko­nany z winylu
  • moż­li­wość usta­wie­nia penisa w sta­nie wiot­kim oraz erek­cji

W zesta­wie:

  • model penisa z jądrami umiesz­czony na pod­sta­wie

Dostępne opcje:

  • S517.PK. L – S517– model do nauki zakła­da­nia pre­zer­wa­tyw- męż­czy­zna – jasna kar­na­cja skory
  • S517.PK. M – S517– model do nauki zakła­da­nia pre­zer­wa­tyw- męż­czy­zna– śniada kar­na­cja skóry
  • S517.PK. D – S517– model do nauki zakła­da­nia pre­zer­wa­tyw- męż­czy­zna- ciemna kar­na­cja skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.