Moduł zamknięcia mankietu pochwowego – szycie w środowisku proceduralnym

Kod produktu: ROBOVAGCUF

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Uni­kalny moduł symu­la­cyjny pozwala ćwi­czyć szy­cie man­kietu pochwo­wego pod­czas histe­rek­to­mii robo­tycz­nej.

Opis produktu

Uni­kalny moduł symu­la­cyjny pozwala ćwi­czyć szy­cie man­kietu pochwo­wego pod­czas histe­rek­to­mii robo­tycz­nej, zapew­nia­jąc nowy para­dyg­mat tre­nin­gowy dla tej zło­żo­nej umie­jęt­no­ści chi­rur­giczne wyma­ga­ją­cej nakła­dów cza­so­wych. Symu­la­cja pozwala chi­rur­gom roz­wi­nąć nie­zbędne umie­jęt­no­ści przy uży­ciu trzech róż­nych tech­nik szy­cia man­kietu pochwo­wego.

Umie­jęt­no­ści:

  • szy­cie man­kietu pochwo­wego pod­czas histe­rek­to­mii robo­tycz­nej

Wła­ści­wo­ści:

  • symu­la­cja pozwala chi­rur­gom roz­wi­nąć nie­zbędne umie­jęt­no­ści przy uży­ciu trzech róż­nych tech­nik szy­cia man­kietu pochwo­wego

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.