Ramię noworodka do nauki iniekcji dożylnej

Kod produktu: S408.PK.L

Gaumard

2049,61 zł(1666,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię nowo­rodka umiesz­czone na pod­sta­wie z łatwo wymie­nial­nymi żyłami i skórą prze­zna­czony do nauki iniek­cji dożyl­nej. Posiada dwie żyły na grzbie­cie dłoni oraz żyłę pośrod­kową oraz tęt­nice pro­mie­niową i ramie­niową.

Opis produktu

Pedia­tryczne ramię do nauki iniek­cji posia­da­jące łatwo wymie­nialne żyły i skórę. Tre­na­żer jest przy­twier­dzony do pod­stawy ze sta­ty­wem na rezer­wuar na krew. Odw­zo­ro­wane ramię nowo­rodka zawiera dwie żyły na grzbie­cie dłoni, żyłę pośrod­kową oraz tęt­nicę pro­mie­niową i ramie­niową. Dzięki zamon­to­wa­nej gruszce ist­niej moż­li­wość symu­lo­wa­nia pra­wi­dło­wych lub zapad­nię­tych żył.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka iniek­cji dożyl­nej

Funk­cje / cechy:

 • łatwo wymie­nialne żyły i skóra
 • ramię przy­twier­dzone do pod­stawy ze sta­ty­wem
 • dwie żyły na grzbie­cie dłoni oraz żyła pośrod­kowa oraz tęt­nica pro­mie­niowa i ramie­niowa
 • moż­li­wość symu­la­cji pra­wi­dło­wych lub zapad­nię­tych żył za pomocą zamon­to­wa­nej gruszce

W zesta­wie:

 • rezer­wuar na krew
 • pod­stawa ze sto­ja­kiem na rezer­wuar na krew
 • kon­cen­trat syn­te­tycz­nej krwi
 • pompka
 • zapa­sowa skóra ramie­nia
 • miękka torba
 • instruk­cja

Opcje:

 • S408.PK. D- Ramię nowo­rodka do nauki iniek­cji dożyl­nej- ciemna kar­na­cja skóry
 • S408.PK. L- Ramię nowo­rodka do nauki iniek­cji dożyl­nej- jasna kar­na­cja skóry
 • S408.PK. M- Ramię nowo­rodka do nauki iniek­cji dożyl­nej- śniada kar­na­cja skóry

Ele­menty zamienne:

 • S408.814– pod­stawa
 • S408.815– pod­stawa ze sto­ja­kiem na rezer­wuar na krew
 • S408.823– zawory (2 sztuki)
 • S408.824– gumowe zatyczki (4 sztuki)

Ele­menty zuży­walne:

S408.810– żyły (7 sztuk)

S408.813.L- wymienna skóra (2 sztuki)

S408.974– lubry­kant

GU. 080– kon­cen­trat sztucz­nej krwi 118 ml (na 3,7 litra)

GU. 080.1– kon­cen­trat sztucz­nej krwi 118 ml (na 22,7 litra)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.