Susie S2000 Zaawansowany pielęgniarski i ratunkowy symulator wysokiej wierności

Kod produktu: S2000.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 100 m, i pracą liczącą 4 h bez konieczności ładowania. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie szmerów oddechowych w 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach z tyłu klatki piersiowej, pobieranie krwi z palca, zgłębnikowanie, cewnikowanie z wypływem płynu, pielęgnację kolostomii i ileostomii, wykonanie lewatywy, badanie piersi z szerokim wachlarzem anomalii oraz badanie ginekologiczne. Fantom współpracuje ze sprzętem klinicznym (pomiar saturacji krwi, pomiar EKG), umożliwia ustawianie intensywności sinicy centralnej oraz założenie stopy zawierającej odwzorowane owrzodzenia. Fantom może przyjąć postać mężczyzny dzięki wymiennej skórze klatki piersiowej.

Opis produktu

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 100 m.  Odwzorowuje cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost, ruchome stawy. Posiada zdolność pracy bez zasilacza 230V przez cztery godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów. Ponadto brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. Zapewnia możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych z zakresu neurologii, pulmonologii, kardiologii, gastroenterologii oraz ginekologii.

Rozwijanie umiejętności:

 • udrażnianie dróg oddechowych
 • przeprowadzanie wentylacji
 • zakładanie rurek dotchawiczych i masek krtaniowych
 • osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych)
 • monitorowanie pracy serca i saturacji
 • wykonywanie defibrylacji i pośredniego masażu serca
 • pomiar ciśnienia tętniczego oraz tętna
 • wykonywanie iniekcji (dożylne, domięśniowe)
 • odsysania wydzieliny z dróg oddechowych
 • zgłębnikowanie
 • cewnikowanie żeńskie i męskie z wypływem płynu
 • opieka nad kolostomią i ileostomią
 • wykonywanie lewatywy
 • badanie piersi
 • wykonywanie badania ginekologicznego
 • badanie fizykalne obrzęku języka, gardła i skurczu krtani
 • nauka prowadzenia prawidłowej diagnostyki
 • analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej pacjenta

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
  • mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem
  • rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji
  • automatyczna reakcja źrenic na światło
  • możliwość symulowania anizokorii
 • możliwość symulacji drgawek z ustawieniem ich intensywności (silne, umiarkowane)
 • głos:
  • emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora)
  • funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta

DROGI ODDECHOWE

 • bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy)
 • wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego
 • zakładanie rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheostomijna) i prowadzenie wentylacji
 • zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji
 • wykonywanie ekstubacji
 • symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego
 • jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela

ODDECH

 • możliwość ustawienia częstości oddechu i obserwacji unoszenia klatki piersiowej
 • wentylacja przy użyciu respiratora
 • osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, w 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach tyłu klatki piersiowej

SERCE/ KRĄŻENIE

 • osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych
 • monitorowanie pracy serca: za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG przy użyciu klinicznego kardiomonitora oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne
 • stymulacja zewnętrzna, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych
 • defibrylacja energią do 360J i kardiowersji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych
 • prowadzenie pośredniego masażu serca, który powoduje reakcje fizjologiczne adekwatne do jakości uciśnięć w zakresie parametrów takich jak: krążenie krwi, tętno, ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla
 • monitorowanie saturacji krwi przy pomocy klinicznego sprzętu
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną
 • obustronny pomiar tętna na tętnicach: szyjnej, ramieniowej, promieniowej, udowej, grzbietowej stopy
 • wykonanie wkłucia dożylnego obustronnie na kończynach górnych
 • wykonanie iniekcji domięśniowej
 • pobieranie krwi z palca
 • symulowanie odsysania wydzieliny z dróg oddechowych
 • widoczna sinica centralna z możliwością ustawienia jej intensywności
 • możliwość założenia stopy zawierającej odwzorowane owrzodzenia

UKŁAD POKARMOWY

 • wprowadzanie zgłębnika żołądkowego do żołądka, płukania żołądka, odsysania treści żołądkowej
 • ocena perystaltyki jelit – odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w czterech kwadrantach brzucha
 • cewnikowanie żeńskie i męskie z wypływem płynu
 • opieka nad kolostomią i ileostomią- połączone z wewnętrznymi zbiornikami
 • możliwość wykonania lewatywy

BADANIE PIERSI

symulator umożliwia badanie piersi poprzez:

 • wymienne wkładki piersiowe, jedna pierś przedstawiająca:
 • dysplazję
 • łagodny nowotwór z szypułą naczyniową
 • gigantyczny mięsak
 • Scirrhus carcinoma
 • nowotwór przewodów mlecznych,
 • 2 piersi posiadające guzki (8, 10, 16 i 20 mm)
 • w zestawie znajduje się wymienna skóra klatki piersiowej mężczyzny

BADANIE GINEKOLOGICZNE

 • możliwość wykonania oburęcznego badania miednicy z wymiennymi macicami
 • badanie szyjki macicy za pomocą wziernika (wymienne szyjki w komplecie)
 • możliwość wykonania badania cytologicznego, płukania i sondowania
 • w zestawie znajdują się prawidłowe i nieprawidłowe szyjki macicy, macice w różnym okresie ciąży

STEROWANIE

 • sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka 16 gotowych scenariuszy i możliwość importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze.
 • darmowe aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz wirtualnego monitora pacjenta także po okresie gwarancji

W zestawie:

 • ekran 12 cali z klawiaturą i myszką
 • odleżyny, (2 szt.)
 • wymienne genitalia
 • zestaw wymiennych piersi (7 szt.)
 • wymienne stomie (2 szt.)
 • zestaw ginekologiczny (zawiera między innymi macicę przodo- i tyłozgiętą, w ciąży o różnym zaawansowaniu, prawidłową i nieprawidłową szyjkę macicy oraz szyjkę macicy kobiety w ciąży)
 • słuchawkowy do transmisji strumieniowej głosu
 • biblioteka 10 gotowych scenariuszy
 • akcesoria, instrukcja obsługi, walizka na kółkach

Dostępne opcje:

 • L – zaawansowany symulator pielęgniarski i ratunkowy o jasnej karnacji skóry
 • M – zaawansowany symulator pielęgniarski i ratunkowy o śniadej karnacji skóry
 • D – zaawansowany symulator pielęgniarski i ratunkowy o ciemnej karnacji skóry
 • 201 + komputer typu All in One – symulowany monitor do oceny stanu „pacjenta” :

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG,
 • ciśnienia tętniczego krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fali tętna,
 • częstości oddechu,
 • częstości pracy serca,
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. Posiada spersonalizowane progi alarmowe oraz funkcje bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.