Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004

Kod produktu: S3004.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

Opis produktu

Symulator w postaci rocznego dziecka. Ruchome stawy umożliwiają układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej. Posiada zdolność pracy bez zasilacza 230V lub 50 Hz do 3 godzin bez konieczności doładowywania akumulatorów. Ponadto brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora. Symulatorem można sterować w sposób bezprzewodowy lub przewodowy. Posiada funkcję osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulowany głos pacjenta (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) emitowany jest za pośrednictwem głośnika znajdującego się wewnątrz symulatora.

Rozwijanie umiejętności:

 • osłuchiwanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz serca
 • udrażnianie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • intubowanie przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu
 • zakładanie maski krtaniowej i nagłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • zakładanie rurki tracheostomijnej
 • monitorowanie pracy serca za pomocą klinicznego elektrokardiografu
 • wykonywanie defibrylacji, kardiowersji i stymulacji za pomocą defibrylatorów
 • monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu
 • pomiar ciśnienia metodą Korotkowa
 • wykonywanie iniekcji (dożylne, domięśniowe, doszpikowe)
 • cewnikowanie
 • zakładanie sondy żołądkowej
 • badanie fizykalne obrzęku języka
 • nauka czynności wykonywanych w przypadku wystąpienia drgawek
 • badanie źrenic i ich reakcji na światło

Funkcje / cechy:

OCZY

 • rozszerzanie i zwężanie źrenic
 • automatyczna reakcja źrenic na światło

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddaje w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta
 • unoszenie i opadanie klatki piersiowej
 • funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
 • słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe
 • 5 szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) słyszalnych podczas osłuchiwania
 • funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu
 • możliwość założenia maski krtaniowej i nagłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń
 • symulacja obrzęku języka
 • możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu
 • 5 różnych tonów serca i wad zastawkowych słyszalnych podczas osłuchiwania
 • monitorowanie EKG za pomocą elektrokardiografu
 • wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatorów
 • monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu
 • zakres częstości pracy serca w zapisie EKG 15 ÷ 240 uderzeń /min
 • monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość)
 • możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno
 • fala tętna zsynchronizowana jest z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramiennej i udowej

FUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów
 • możliwość wykonywania iniekcji dożylnej
 • podawania płynów doszpikowo
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • wymienne genitalia męskie i żeńskie
 • symulacja drgawek
 • możliwość ustawienia częstości drgawek
 • symulacja sinicy z płynną regulacją stopnia intensywności
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit
 • zakładanie sondy żołądkowej
 • wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych
 • możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

 • oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
 • każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana jest indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
 • regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki jelit – ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego
 • zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze
 • 17 gotowych scenariuszy w bibliotece
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem
 • darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji
 • nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta
 • dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu o ekranie 12”

W zestawie:

 • symulator w postaci rocznego dziecka
 • torba transportowa
 • szorty
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne kości do iniekcji doszpikowej (7 szt.)
 • wymienna skóra prawej piszczeli
 • wymienne genitalia męskie
 • lubrykant-olej mineralny
 • zestaw do napełniania żył
 • taśma do tchawicy (konikotomia)
 • laptop typu tablet
 • oprogramowanie
 • talk

Dostępne opcje:

 • PK.L – symulator rocznego dziecka o jasnej karnacji skóry
 • PK.M – symulator rocznego dziecka o śniadej karnacji skóry
 • PK.D – symulator rocznego dziecka o ciemnej karnacji skóry
 • SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami. Przekątna ekranu 19”.

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG
 • ciśnienia tętniczego krwi
 • SpO2
 • EtCO2
 • fali tętna
 • częstości oddechu
 • częstości pracy serca
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. Posiada spersonalizowane progi alarmowe.

Instruktaż w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy. Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 

 

 

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.