Zaawansowany symulator dziecka Pediatric Hal S2225

Kod produktu: S2225.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pełnopostaciowy symulator kilkuletniego dziecka, przeznaczony do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. Sprawia wrażenie żywego dziecka dzięki rozwiniętej mimice twarzy oraz ruchomości szyi w poziomie. Oczy Hala potrafią symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych (zez, oczopląs i wiele więcej) oraz płacz. Symulator posiada możliwość symulacji sinicy, żółtaczki, zaczerwienienia oraz bladości. Umożliwia również wykonanie diagnostyki wspomaganej m.in. przez możliwość monitorowania SpO2, badanie rzeczywistego poziomu glukozy oraz nawrotu kapilarnego. Dodatkowo symulator umożliwia pracę z respiratorem w trybach: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV.

Opis produktu

Symulator przedstawiający postać kilkuletniego dziecka przeznaczony do szkolenia personelu medycznego z zakresu szeroko pojętej pediatrycznej opieki medycznej. Bezszwowa konstrukcja symulatora zapewnia wysoki realizm podczas ćwiczeń a ruchome stawy pozwalają na układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej. Sterowanie Pediatric Hal przez instruktora odbywa się przy użyciu przenośnego komputera typu 2w1 w sposób bezprzewodowy. Symulator posiada funkcję emitowania głosu z głośnika umieszczonego w fantomie (odgłosy uruchamiane z palety nagrań lub imitowane przez instruktora). Pediatric Hal posiada wewnętrzne niezależne źródło zaopatrujące symulator w powietrze potrzebne do funkcji oddechowych i pneumatycznych oraz może być zasilany za pomocą akumulatorów lub zasilacza 230V, 50Hz. Powoduje to, że symulator jest całkowicie bezprzewodowy. Oczy Pediatric Hala potrafią symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych (zez, oczopląs i wiele więcej) oraz płacz.
Pediatric Hal S2225 posiada możliwość symulacji sinicy, żółtaczki, zaczerwienienia oraz bladości.Trening obejmuje m.in. osłuchiwanie tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit, wprowadzanie rurki do drenażu i wiele więcej. Dodatkowo symulator umożliwia pracę z respiratorem w trybach: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV.

Rozwijanie umiejętności:

 • badanie narządu wzroku (reakcja źrenic na światło, wodzenie wzrokiem)
 • udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • intubowanie przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu
 • wykonywanie drenażu jamy opłucnej
 • odbarczanie odmy
 • wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą klinicznych defibrylatorów
 • badanie nawrotu kapilarnego
 • monitorowanie SpO2 za pomocą klinicznego sprzętu
 • zakładanie wkłucia dożylnego i podawanie płynów
 • podawanie płynów domięśniowo oraz doszpikowo
 • osłuchiwanie, diagnozowanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych, odgłosów pracy serca oraz perystaltyki jelit
 • cewnikowanie
 • badanie poziomu glukozy poprzez nakłucie palca
 • analiza i ocena krzywych/rytmów EKG
 • nauka procedury w przypadku wystąpienia u pacjenta drgawek
 • nauka korzystania ze sprzętu klinicznego
 • diagnostyka na podstawie wskazań aparatury monitorującej pacjenta
 • pomiar tętna

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane z palety nagrań lub imitowane przez instruktora), paleta nagrań obejmuje ponad 50 wypowiedzi
 • możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie
 • programowalny ruch szczęki, obustronny lub jednostronny ruch brwi oraz ruchy głowy
 • możliwość ustawienia sztywności karku (kręcz szyi)
 • możliwość ustawienia różnych wyrazów twarzy, odpowiadającym ekspresji na:

– ciągły ból

– przejściowy ból

– gniew

– zdziwienie

– płacz

– zdziwienie

– ziewanie

OCZY:

 • rozszerzanie i zwężanie źrenic
 • automatyczna reakcja źrenic na światło
 • programowalny płacz i łzawienie z wypływem płynu
 • ruchy gałek ocznych oraz automatyczne wodzenie w poziomie i manualne w pionie, potrafią symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych oraz ich stany:

– zez: zez zbieżny i rozbieżny

– oczopląs: drganie gałek ocznych

– skurcz powiek: drganie powiek

– opadanie powieki

– poszerzone źrenice

– anizokoria: nierówne wielkości źrenic

– zgodne rozszerzenie źrenic w reakcji na światło

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta
 • unoszenie i opadanie klatki piersiowej symulujące oddech
 • funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
 • słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe
 • funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
 • funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu
 • możliwość założenia maski krtaniowej i nagłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • możliwość zakładania drenażu jamy opłucnej z automatycznym wykryciem i rejestracją w dzienniku zdarzeń oprogramowania symulatora
 • wymienne wkładki skóry w miejscu wykonywania drenażu umożliwiające ćwiczenie nacięć i szycie
 • możliwość odbarczania odmy
 • słyszalny charakterystyczny świst powietrza po prawidłowym wykonaniu procedury odbarczania
 • wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne
 • detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń
 • symulacja obrzęku języka i laryngospazmu
 • możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią
 • możliwość współpracy z respiratorami mechanicznymi w trybach: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV
 • wsparcie dla PEEP
 • dynamiczna kontrola dróg oddechowych i płuc
 • zmienna podatność dróg oddechowych
 • możłiwe ustawienie obustronnej oporowości oskrzelowej

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu
 • monitorowanie EKG za pomocą klinicznego elektrokardiografu
 • wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji przy użyciu klinicznych defibrylatorów
 • monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy użyciu klinicznego sprzętu
 • monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość)
 • feedback o przeprowadzonym RKO w czasie rzeczywistym
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołujące wyczuwalne tętno
 • fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramiennej
 • możliwość badania nawrotu kapilarnego
 • monitorowanie SpO2 za pomocą klinicznego sprzętu

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów
 • możliwość podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • wymienne genitalia męskie i żeńskie
 • symulacja drgawek
 • możliwość ustawienia częstości drgawek
 • symulacja sinicy, żółtaczki, zaczerwienienia oraz bladości z możliwością ustawienia stopnia ich natężenia
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit przy użyciu klinicznego stetoskopu
 • możliwość badania rzeczywistego poziomu glukozy poprzez nakłucie palca
 • wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatora generator wyników badań laboratoryjnych
 • możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE

 • oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych.
 • każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego.
 • regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki (ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego)
 • zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych.
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem.
 • darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji
 • nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta
 • dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop 2w1 z ekranem 12”

W zestawie:

 • symulator w postaci pięcioletniego dziecka
 • torba transportowa
 • spodenki
 • lubrykant-olej mineralny
 • roztwór glukozy 118,294 ml, (3 szt.)
 • wymienne kości piszczelowe
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • dozownik płynu pęcherzowego (30ml)
 • zestaw do napełniania żył (5ml)
 • zestaw do napełniania krwią palca (3ml)
 • zestaw do napełniania krwiaka opłucnej (30 ml)
 • zestaw do napełniania krwiaka opłucnej (3 ml)
 • zestaw do napełniania zbiornika na symulowane łzy (20ml)
 • koncentrat sztucznej krwi
 • drenaż do wkłuć doszpikowych
 • wymienne męskie i żeńskie genitalia
 • wymienna wkładka symulująca chrząstkę pierścieniowo-tarczową
 • wymienna skóra szyi(10 szt.)
 • wkładka krwiaka opłucnej (2)
 • wkładka do odbarczania odmy (2)

Dostępne opcje:

 • L – zaawansowany symulator dziecka o jasnej karnacji
 • M – zaawansowany symulator dziecka o śniadej karnacji
 • D – zaawansowany symulator dziecka o ciemnej karnacji
 • 201 + komputer typu All in One – Wirtualny Monitor Pacjenta

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG
 • ciśnienia tętniczego krwi
 • SpO2
 • EtCO2
 • ICP
 • częstości oddechu
 • częstości pracy serca
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze

Spersonalizowane progi alarmowe

Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 • WK125 – ZESTAW DZIECIĘCYCH RAN WYPADKOWYCH

Zestaw dedykowanych pediatrycznych ran zawiera 15 ran przedstawiających typowe urazy u dziecka takie jak otarcie, nacięcie, wysypka, ukoszenie, użądlenie i inne.

 • WK130 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH

Dedykowany pediatryczny zestaw ran symulujących opatrzenia 1-go, 2-go i 3-go stopnia twarzy, rąk i klatki piersiowej. Rany umożliwiają ewaluację umiejętności ćwiczących w opatrywaniu i identyfikowaniu oparzeń.

 • WK135 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN URAZOWYCH

Dedykowany pediatryczny zestaw ran urazowych jest idealnym dodatkiem podczas ćwiczeń polegających na opatrywaniu ofiar wypadków, upadków i innych katastrof. W zestawie znajduje się 9 różnych typów ran, które przedstawiają miedzy innymi, otarcie górnej kończyny, otwarte złamanie kości promieniowej, otwarte złamanie kości piszczelowej oraz otwarte złamanie kości udowej.

 • WK140 – ZESTAW RAN DZIECKA ZANIEDBANEGO

Zestaw ran umożliwia identyfikację i ocenę ran u dzieci u których podejrzewa się, że są ofiarami przemocy domowej lub zaniedbania. Nieprzypadkowe rany po urazach można umieszczać w wielu miejscach na ciele. W zestawie znajduje się rany przedstawiające zainfekowana dużą ranę, zainfekowaną małą ranę, ślad po uderzeniu pasem, ślad po uderzeniu otwartą dłonią, ślady po oparzeniach papierosem.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.