Symulator pacjenta dorosłego Trauma Hal S3040.100

Kod produktu: S3040.100

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 300 m i pracą liczącą 10 h bez konieczności ładowania. Odwzorowuje cechy ludzkiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwalające na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej a także na przeciąganie i noszenie. Oczy symulatora wykonane są w technologii nie powodującej świecenia w ciemności. Umożliwia podawanie leków doszpikowo w  prawy piszczel i mostek, odsysanie płynu z dróg oddechowych oraz płynnej symulowanej treści żołądkowej. Posiada 4 kończyny urazowe: kończyny górne i dolne. Miejsca urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością uderzeń serca i ciśnieniem krwi, a ciśnienie krwi wpływa na tempo krwotoku. Sensory na kończynie górnej i dolnej wykrywają założenie opaski uciskowej. W dodatku nacisk na tętnicy udowej redukuje lub zatrzymuje krwawienie w nodze.

Opis produktu

Bezprzewodowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do szkoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników,  kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora. Jest w pełni mobilny – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów,  zbiorników gazu, czy przejściówek lub czujników. Wzmocniona konstrukcja z ruchomymi stawami pozwala na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej a także na przeciąganie i noszenie. Umożliwia ciągłą pracę bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów do 10 godzin oraz zasięg bezprzewodowy do 300 m. Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. Posiada szereg funkcji zapewniających trening na wysokim poziomie:

Rozwijanie umiejętności:

 • badanie reakcji źrenic na światło
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • zakładanie rurki ustno gardłowej lub NG
 • diagnozowanie obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, za pomocą badania fizykalnego
 • wykonywanie intubacji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu
 • wykonywanie konikopunkcji i konikotomii
 • zastosowanie maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej
 • odbarczanie odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach w 2giej przestrzeni międzyżebrowej
 • odsysanie płynu z dróg oddechowych oraz symulowanej treści żołądkowej
 • osłuchiwanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz odgłosów pracy serca
 • symulacja wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej bez wypływu płynu
 • defibrylacja, kardiowersja, stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów
 • pomiar nasycenia krwi tlenem przy użyciu realnego pulsoksymetru
 • nauka procedury RKO/BLS
 • pomiar ciśnienia metodą Korotkowa
 • wykonywanie iniekcji
 • podawanie leków doszpikowo i domięśniowo
 • cewnikowanie
 • zapoznanie z procedurami w sytuacji wystąpienia drgawek
 • identyfikacja dźwięków perystaltyki jelit
 • opatrywanie ciężkich obrażeń kończyn (automatyczny system krwawienia)

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
  • mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem
  • rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji
  • automatyczna reakcja źrenic na światło
  • możliwość symulowania anizokorii
  • wykonane w technologii nie powodującej świecenia oczu w ciemności
 • głos:
  • emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora)
  • funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta
 • możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy
 • założenie rurki ustno gardłowej lub NG powoduje udrożnienie dróg oddechowych w symulatorze
 • symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego
 • widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maską w badaniu podmiotowym (zwiększenie obrysu powłok brzusznych)
 • spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania
 • możliwość intubacji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu
 • możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii
 • funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej
 • możliwość zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej; detekcja wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objętości oddechów
 • możliwość odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej
 • możliwość odsysania płynu z dróg oddechowych
 • możliwość odsysania płynnej symulowanej treści żołądkowej
 • możliwość wydzielania płynów z oczu, uszu i ust
 • słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe w 4 miejscach klatki piersiowej, z tego 4 z przodu
 • możliwość symulacji wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej bez wypływu płynu po obu stronach symulatora

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu (normalne, brak, słabe, szmer sercowy skurczowy, S3, S4)
 • system monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji – częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji.
 • defibrylacja, kardiowersja, stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów
 • wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń
 • możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa, z wykorzystaniem klinicznych urządzeń do mierzenia ciśnienia
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia i artefakty
 • fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach:
  1. szyjnej
  2. promieniowej
  3. ramiennej
  4. udowej
  5. podkolanowej
  6. grzbietowej stopy

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego na obu kończynach górnych
 • możliwość podawania leków domięśniowo – mięsień ramienny i czworogłowy uda oraz doszpikowo w prawy piszczel i mostek
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • symulacja drgawek (brak, średnie, silne)
 • symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia.
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w czterech kwadrantach jelit o regulowanym poziomie głośności
 • możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń i złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran
 • 4 kończyny urazowe: zawiera wymienialne urazowe kończyny górne i dolne
 • miejsc urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością serca i ciśnieniem krwi, ciśnienie krwi wpływa na tempo krwotoku
 • sensory na kończynie górnej i dolnej wykrywają założenie opaski uciskowej
 • nacisk na tętnicy udowej redukuje lub zatrzymuje krwawienie w nodze, możliwość stosowania combat gauze
 • wbudowany 1,5 l pojemnik na krew, automatyczny, samonapełniający system zbiorników, monitorowanie utraty krwi i poziom płynu w zbiorniku na ekranie monitora
 • możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.

STEROWANIE

 • sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka 8 gotowych scenariuszy i możliwość importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze

W zestawie:

 • symulator w postaci dorosłego pacjenta
 • męskie genitalia
 • torba transportowa na kółkach
 • tablet
 • oprogramowanie
 • instrukcja
 • słuchawki do strumieniowego przesyłania dźwięku
 • zestaw do napełniania płynami kończyny dolnej
 • kość do iniekcji doszpikowej, (7 szt.)
 • 12 miejsc do wykonywania iniekcji doszpikowej w mostek
 • koncentrat sztucznej krwi z lejkiem
 • zestaw do napełniania żył płynami
 • lubrykant-olej mineralny
 • wymienne miejsca do dekompresji odmy opłucnowej
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • rana lewej pachwiny
 • rana lewej pachy
 • chirurgiczna wkładka tchawicy
 • skóra szyi, (10 szt.)
 • wymienne błony pierścieniowo-tarczowe, (10 szt.)
 • wkładka symulowanej chrząstki
 • chirurgiczna wkładka tchawicy, (5 szt.)
 • podstawa chirurgicznej wkładki tchawicy
 • lewa, prawa kończyna dolna z ciężkim urazem
 • lewa, prawa kończyna górna z ciężkim urazem

Dostępne opcje:

 • 100.L – symulator dorosłego pacjenta o jasnej karnacji skóry
 • 100.M – symulator dorosłego pacjenta o śniadej karnacji skóry
 • 100.D – symulator dorosłego pacjenta o ciemnej karnacji skóry
 • 100.201 + komputer typu All in One – SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG
 • ciśnienia tętniczego krwi
 • SpO2
 • EtCO2
 • fali tętna
 • częstości oddechu
 • częstości pracy serca
 • temperatury

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze

Spersonalizowane progi alarmowe

Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 • 100.078 – WYDYCHANIE CO2

możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem

możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2

 • 100.120 – 12-ODPROWADZENIOWE EKG

Możliwość interpretacji 12-odprowadzeniowego EKG przy użyciu klinicznego sprzętu oraz wybrania rytmu EKG z wbudowanej biblioteki lub generowania własnego poprzez edytowanie po punktach załamków PQRST. Możliwość diagnostyki zawału mięśnia sercowego oraz szybkiego wygenerowania zawału poprzez wskazanie obszaru nim dotkniętego na trójwymiarowym modelu serca.

 • WK120 – ZESTAW RAN WYPADKOWYCH

Dedykowany zestaw silikonowych ran wypadkowych zawiera niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. W zestawie znajdują się 23 rany przedstawiające urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia.

 • WK100 – ZESTAW RAN URAZOWYCH DOROSŁEGO

Dedykowany zestaw silikonowych ran powypadkowych umożliwiających symulację udzielania pomocy w wypadkach masowych takich jak wypadek komunikacyjny lub eksplozja. Zestaw ran umożliwia ćwiczenie poprawnego założenia opatrunku i transport poszkodowanego. W zestawie znajdują się rany takie jak: nacięcia, otarcia, złamanie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zestawie)

 • WK110 – ZESTAW RAN TRAUMA DOROSŁEGO

Dedykowany zestaw silikonowych ran zawierający 8 typów ran (otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej).

 • WK105 – ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH OSOBY DOROSŁEJ

Dedykowany zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy oparzeń, umożliwiając studentom ćwiczenie rozpoznanie stopnia oparzenia i opatrywania.

W zestawie znajdują się następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.