LungSim- wirtualny respirator stacjonarny współpracujący z symulatorami wysokiej wierności firmy Gaumard

Kod produktu: 30081242A

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Wirtualny symulator respiratora współpracujący z oprogramowaniem sterującym symulatorem wysokiej wierności oraz monitorem pacjenta. Symulator w postaci komputera typu All in One z zainstalowanym oprogramowaniem.

Opis produktu

LungSim to wirtualny symulator respiratora mechanicznego, zaprojektowany w celu zapewnienia programów symulacyjnych z prawdziwie multimodalnym i ekonomicznym rozwiązaniem szkoleniowym dotyczącym respiratora. Wyjdź poza szkolenie z podstaw ustawień i trybów respiratora- LungSim integruje się z symulatorami pacjenta Gaumard, aby tworzyć wciągające, oparte na pacjentach scenariusze treningu oddechowego.

LungSim symuluje standardowe funkcje współczesnych nowoczesnych respiratorów mechanicznych, umożliwiając uczącym się ćwiczenie obsługi respiratora i zarządzania pacjentem w bezpieczny i skuteczny sposób. System umożliwia monitorowanie graficzne w czasie rzeczywistym. Interaktywny i konfigurowalny interfejs z ekranem dotykowym umożliwia analizę, interpretację i dokumentację danych. Niezwykle realistyczny dzięki wysokiej wierności aktualizacji krzywych, pętli i danych skalarnych w czasie rzeczywistym w oparciu o stan pacjenta, tak jak w prawdziwym respiratorze.

Gaumard nawiązał współpracę z Accurate Inc., aby wprowadzić LungSim do ponad 15 modeli symulatorów Gaumard, w tym symulatorów pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków sterowanych przez oprogramowanie UNI.

Standardowe tryby wentylacji.
Wybieraj spośród standardowych trybów wentylacji, w tym kontroli objętości i ciśnienia, SIMV i innych. Oparta na modelu fizjologia płuc i mechanika wentylacji pozwalają uczącym się dokładnie przestudiować interakcje między pacjentem a respiratorem.

Konfigurowalne ustawienia, alarmy i parametry.
Od ustawiania alarmów po wybór określonych parametrów skalarnych, LungSim pozwala uczestnikom zajęć ćwiczyć konfigurowanie ustawień respiratora według potrzeb w bezpiecznym środowisku.

Wentylacja dorosłych, dzieci i noworodków.
LungSim ułatwia prowadzenie ćwiczeń szkoleniowych z zakresu ochrony układu oddechowego w szerokim zakresie grup wiekowych przy użyciu tylko jednego urządzenia. Wybierz spośród ustawień wstępnych wentylacji dorosłego, dziecka i noworodka. (*dla każdego z symulatorów wymagany jest zakup osobnej licencji*)

Nagrywanie wideo na ekranie i raporty z sesji.
Eksportuj kompleksowe raporty danych z sesji w celu podsumowania i oceny. Z łatwością rób zrzuty ekranu i nagrywaj klipy wideo w celu przejrzenia lub demonstracji.

LungSim integruje się z symulatorem pacjenta Gaumard, oprogramowaniem sterującym UNI i wirtualnym monitorem pacjenta Gaumard Vitals, aby zapewniać pełne doświadczenie klinicznego szkolenia. Symuluj realistyczną interakcję pacjenta z respiratorem za pomocą realistycznych scenariuszy, które pomogą ćwiczącym rozwinąć umiejętności oceny klinicznej, diagnozy i leczenia.

Parametry fizjologiczne oparte na modelu.
LungSim dodaje do UNI parametry fizjologiczne płuc oparte na modelu, umożliwiając symulację niezliczonych stanów i chorób układu oddechowego. Zintegrowany model LungSim dokładnie symuluje realistyczną fizjologię płuc, reakcję respiratora i informacje zwrotne.

Bezproblemowa integracja parametrów LungSim.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz symulacje w locie, czy programujesz scenariusze, integracja UNI-LungSim zapewnia, że przepływ pracy pozostaje rozsądny, intuicyjny i prosty. Łatwe dodawanie parametrów fizjologicznych LungSim do nowych lub istniejących scenariuszy UNI.

Rejestrowanie zdarzeń, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i eksport danych.
UNI rejestruje dane LungSim wraz z parametrami życiowymi pacjenta i działaniami uczestników. Eksportuj raporty z sesji w celu obsługi sesji podsumowujących i archiwizacji.

Dostępne dla wszystkich sterowanych przez UNI symulatorów pacjenta.
Dodaj szkolenie z zakresu opieki oddechowej w różnych dyscyplinach opieki zdrowotnej. LungSim jest dostępny dla ponad 15 symulatorów pacjenta Gaumard, w tym symulatorów dorosłych, dzieci i noworodków.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • praca z respiratorem

Funk­cje / cechy:

 • Realistyczny interfejs respiratora mechanicznego z ekranem dotykowym
 • Zależne od modelu przebiegi w czasie rzeczywistym: ciśnienie, objętość, przepływ, pętla objętościowo-ciśnieniowa, pętla przepływ-ciśnienie, pętla przepływ-objętość i inne
 • Standardowe ustawienia wentylacji: dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe, częstość oddechów, objętość oddechowa i więcej, alarmy wysokiego i niskiego poziomu i nie tylko
 • Oparte na modelu dane skalarne w czasie rzeczywistym: stosunek wdech:wydech, ciśnienie szczytowe, częstość oddechów, FiO2, objętość oddechowa
 • Standardowe tryby wentylacji obejmują kontrolę ciśnienia, kontrolę objętości i wspomaganie ciśnieniem
 • Konfigurowalny układ graficzny interfejsu integracja UNI; dostosować parametry płuc w locie lub zaprogramować scenariusze
 • Zależne od modelu parametry fizjologiczne płuc: wysiłek mięśni oddechowych, podatność płuc, opór wdechowy, wstrzymanie wdechu, podatność klatki piersiowej i inne
 • Eksportuj raporty danych sesji
 • Przechwytywanie i eksportowanie ekranu wideo
 • Wstępne ustawienia respiratora dla dorosłych, dzieci i noworodków

W zesta­wie:

 • komputer typu AiO
 • oprogramowanie i licencja LungSim (na 1 symulator)
 • instrukcja obsługi
 • *możliwość dokupienia dodatkowej licencji dla symulatora 11120284A

Opcje:

 • 30081242A– LungSim- wirtualny respirator stacjonarny współpracujący z symulatorami wysokiej wierności firmy Gaumard
 • 30081244A– LungSim- wirtualny respirator transportowy współpracujący z symulatorami wysokiej wierności firmy Gaumard
 • 11120284A- LungSim- kod aktywacyjny dla 2-go i kolejnego symulatora wysokiej wierności firmy Gaumard

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.