Fantom wcześniaka z OMNI 2 oraz Smart Skin

Kod produktu: S108.250.PK.L

Gaumard

23769,97 zł(19325,18 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom nowo­rodka uro­dzo­nego w 28 tygo­dniu w zbu­do­wa­nym bez­prze­wo­do­wym połą­cze­niem z table­tem z opro­gra­mo­wa­niem umoż­li­wia­ją­cym uzy­ska­nie feed­backu z RKO w cza­sie rze­czy­wi­stym. Fan­tom posiada moż­li­wość symu­la­cji sinicy cen­tral­nej i obwo­do­wej, prze­pro­wa­dze­nia intu­ba­cji, umiesz­cza­nia cew­ni­ków pępo­wi­no­wych oraz iniek­cji dożyl­nej na koń­czy­nie gór­nej.

Opis produktu

Fantom PREMIE™ Blue to fantom przedstawiający noworodka urodzonego w 28 tygodniu ciąży. Posiada on wbudowane bezprzewodowe połączenie z OMNI®2. Charakteryzuje się realistycznie odwzorowanymi drogami oddechowymi z językiem, strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem umożliwiającymi ćwiczenie udrażniania dróg oddechowych. Realistycznie odwzorowane są również wewnętrzne organy i anatomiczne punkty orientacyjne ułatwiające prawidłowe określenie ułożenia rąk do procedury RKO/BLS. Posiada ruchomą głowę, ramiona oraz nogi.

Szeroki wachlarz wykonywanych czynności oraz odpowiedzi fantomu klasyfikują trening na wysokim poziomie:

 • realistyczne rozszerzanie się płuc podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem 
 • eRKO™ – raportowanie o jakości wykonanego RKO/BLS w czasie rzeczywistym     
 • głębokość i częstość uciśnięć 
 • tempo wentylacji 
 • nadmierna wentylacja 
 • czas bez przepływu 
 • cykle RKO/BLS 
 • intubacja przez nos lub usta oraz odsysania za pomocą standardowych przyrządów
 • pobierania krwi z pięty 
 • programowalna sinica centralna i obwodowa 
 • obserwacja zmiany koloru skóry jako odpowiedź na interwencje ćwiczącego
 • wyczuwalne tętno na pępowinie (gruszka)
 • umieszczanie cewników pępowinowych 
 • możliwość wykonania RKO za pomocą metody dwóch kciuków lub dwóch palców 
 • wykonywanie iniekcji doszpikowej 
 • możliwość wykonania iniekcji dożylnej na prawym ramieniu (pobieranie próbek oraz infuzja płynów) 

Rozwijanie umiejętności:

 • przeprowadzanie procedury RKO/BLS
 • intubacja przez nos lub usta i wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • odsysanie
 • iniekcje dożylne, doszpikowe
 • pobieranie krwi z pięty 
 • diagnozowanie i leczenie sinicy 
 • pomiar tętna na pępowinie 
 • udrażnianie dróg oddechowych

Funkcje / cechy:

 • raportowanie o jakości wykonanego RKO/BLS w czasie rzeczywistym     
 • realistycznie odwzorowane drogi oddechowe z językiem, strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem 
 • programowalna sinica centralna
 • odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjne

W zestawie:

 • fantom w postaci wcześniaka ze Smart Skin
 • tablet bezprzewodowy z oprogramowaniem OMNI 2
 • zamienne element zużywalne 
 • zasilacz
 • instrukcja obsługi
 • torba transportowa

Dostępne opcje:

 • S108.250.L – fantom wcześniaka o jasnej karnacji skóry 
 • S108.250.M – fantom wcześniaka o śniadej karnacji skóry 
 • S108.250.D – fantom wcześniaka o ciemnej karnacji skóry 

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.