Symulator porodowy Noelle S574.100

Kod produktu: S574.100.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

W pełni bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej umożliwiający pracę bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów i kontrolowany za pomocą tabletu instruktora. Posiada szereg zaawansowanych funkcji, m.in. mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji oraz automatyczna reakcja źrenic na światło. Symulator umożliwia również symulację drgawek z regulacją ich intensywności oraz wykorzystywanie klinicznych urządzeń medycznych takich jak: defibrylator, kardiomonitor, pulsoksymetr czy mankiet do pomiaru ciśnienia. Ponadto symulacja obejmuje trening manewrów położniczych Leopolda, ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego oraz ćwiczenie przeprowadzania cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Poród można rozpocząć  w wielu różnych pozycjach (ROA, LOA, LOP oraz ROP). Płód schodzi tylko podczas skurczu macicy, a jego główka ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym. Dostępne są dwa modele płodu, jeden w pozycji główkowej, drugi w pozycji miednicowej. W zestawie znajdują się dwa monitory: monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT.

Opis produktu

Noelle to bezprzewodowy symulator w postaci kobiety dorosłej, z bezprzewodowym zasięgiem  do 90 m, możliwością zasilania z sieci oraz pracą liczącą 3 godziny bez konieczności ładowania. Symulator jest przeznaczony do nauki czynności porodowych i okołoporodowych. Konstrukcja z ruchomymi stawami pozwala na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak lub siedzącej. Symulator jest w pełni mobilny – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów,  zbiorników gazu, czy przejściówek i czujników. Symulator jest przystosowany do pracy z użyciem klinicznego sprzętu medycznego Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem jest kompatybilne z pozostałymi symulatorami wysokiej wierności firmy Gaumard: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia. Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora.

Rozwijanie umiejętności:

 • badanie reakcji źrenic na światło
 • zapoznanie z budową anatomiczną żeńskich narządów rodnych
 • zapoznanie z przebiegiem porodu
 • przyjmowanie porodu rozpoczętego w różnych pozycjach matki i dziecka
 • przyjmowanie porodów prawidłowych i patologicznych
 • przyjmowanie porodu pośladkowego
 • postępowanie podczas porodu wspomaganego (próżnociąg i kleszcze)
 • ćwiczenie reakcji na zmienne parametry życiowe matki i płodu
 • trening wykonywania manewru Leopolda
 • identyfikowanie tonów serca płodu
 • wentylacja przy użyciu maski oraz dodatniego ciśnienia
 • kontrolowanie krwawienia podczas porodu
 • nauka wykonywania manewru Sellica
 • ćwiczenie technik odsysania
 • rozpoznawanie oraz postępowanie w przypadku obrzęku języka oraz gardła
 • palpacyjny lub instrumentalny pomiar ciśnienia krwi
 • defibrylacja i kardiowersja z użyciem klinicznego sprzętu
 • monitorowanie EKG z użyciem prawdziwego sprzętu
 • ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego
 • ćwiczenie cięcia cesarskiego
 • osłuchiwanie dźwięków serca i płuc
 • pomiar tętna
 • trening postępowania w przypadku wystąpienia drgawek/konwulsji
 • analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej pacjenta
 • postępowanie podczas dystocji barkowej, wypadnięcia łożyska oraz łożyska przodującego

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
 • mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem.
 • rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji
 • automatyczna reakcja źrenic na światło
 • możliwość symulacji anizokorii
 • głos:
 • emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora)
 • funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta

POŁOŻNICTWO

 • realistyczny kanał porodowy z rozszerzalną szyjką macicy
 • precyzyjnie programowalny system porodowy umożliwiający wielokrotne ćwiczenie: porodu normalnego, wspieranego instrumentalnie, dystocji barkowej, porodu miednicowego oraz cięcia cesarskiego
 • system może być zaprogramowany dla szybkiego porodu jak również dla trwającego godzinami
 • programowalne schodzenie płodu w określonym czasie
 • pauza, kontynuacja oraz przyspieszenie porodu w dowolnym czasie
 • monitor płodu współdziała ze scenariuszem
 • zmienne parametry życiowe matki i płodu w określonych momentach w czasie scenariusza
 • możliwość schodzenia płodu TYLKO podczas skurczy macicy
 • precyzyjna kontrola nad rotacją płodu
 • rozpoczęcie porodu w pozycji ROA, LOA, LOP oraz ROP
 • programowalne wewnętrzna oraz zewnętrzna rotacja płodu
 • programowanie scenariusza tak aby każdy uczący się otrzymał dokładnie takie same zdarzenia
 • zapis scenariusza oraz jego wyników do późniejszego użytku
 • 36 scenariuszy, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb instruktora
 • możliwość szybkiego i prostego tworzenia nowych scenariuszy
 • możliwość zmiany parametrów matki, płodu oraz porodu podczas trwania scenariusza
 • pomiar i zapis siły oraz ruchów kardynalnych doświadczanych przez płód w odpowiedzi na skurcze
 • siła i pozycja ramion są zapisywane na wykresie w czasie rzeczywistym ze skurczami macicy
 • użycie płynów na potrzeby krwawienia oraz cewnikowania
 • programowalne krwawienie z kanału porodowego
 • poród próżniowy lub kleszczowy
 • moduł macicy PPH
 • masaż oraz krwawienie po porodzie
 • manewr Leopolda

DYNAMICZNY MONITOR PŁODU

 • programowalna aktywność macicy
 • kontrola częstotliwości, czasu trwania oraz intensywności skurczy
 • wybór tonu spoczynkowego
 • generowanie dodatkowych skurczy podczas scenariusza
 • programowalna linia FHR
 • linia bazy FHR
 • dopasowanie zmienności
 • kontrola niestałych, epizodycznych oraz okresowych zmian
 • generowanie wzorów FHR w dowolnym czasie
 • podsłuch FHR w Zewnętrznym Monitorowaniu Płodu lub w trybie Elektrody Spiralnej Płodu
 • możliwość przeglądania do 2 godzin zapisu z monitorowania płodu
 • zapis/wydruk zapisu monitorowania płodu

MODELE PORODU

 • dwa modele płodu, jeden przeznaczony do przeprowadzania porodu w pozycji główkowej, drugi do pozycji miednicowej
 • głowa ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym
 • łożysko przypinane do ścianki macicy
 • łożysko posiada demontowane zrazy (mocowane na rzep)
 • modele są mocowane do mechanizmu porodowego i mogą być zwolnione komendą z bezprzewodowego tabletu PC
 • możliwość programowania odgłosów serca płodu przed i w trakcie porodu

WENTYLACJA

 • różnorodne dźwięki górnych dróg oddechowych zsynchronizowane z oddychaniem
 • intubacja przez nos usta
 • czujniki głębokości intubacji
 • odgięcie głowy oraz wysunięcie żuchwy
 • możliwość ćwiczenia technik odsysania
 • wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • intubacja z użyciem konwencjonalnych rurek
 • manewr Sellicka uwidacznia struny głosowe

ODDYCHANIE

 • automatyczne unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z wzorami oddechowymi
 • niezależne dźwięki prawego i lewego płuca, zsynchronizowane z oddechem
 • oddychanie może być wspomagane przy użyciu BVM, ETT lub LMA
 • oddechy są mierzone i zapisywane
 • uciśnięcia klatki piersiowej generują wyczuwalne ciśnienie krwi
 • wykrywanie i zapisywanie wentylacji i kompresji
 • symulacja spontanicznych oddechów
 • zmienne częstości oddechu oraz stosunek wdechów/wydechów
 • dwustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej
 • normalnie i patologiczne odgłosy oddychania
 • osłuchiwanie z przedniej strony klatki piersiowej
 • możliwość symulowania obrzęku języka oraz obrzęku gardła

KRĄŻENIE

 • EKG generowane w czasie rzeczywistym ze zmiennością fizjologiczną, nie powtarzają schematów podręcznikowych
 • dźwięki serca mogą być osłuchiwane i są zsynchronizowane z EKG
 • palpacyjny lub instrumentalny pomiar ciśnienia krwi
 • możliwość użycia klinicznego ciśnieniomierza
 • dźwięki Korotkowa słyszalne pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym
 • saturacja tlenu mierzona przy użyciu klinicznych mierników
 • tętno jest zsynchronizowane z ciśnieniem krwi oraz akcją serca
 • ręce z miejscami do wkłuć, z możliwością wstrzykiwania i odsysania płynu
 • możliwość wykonania iniekcji domięśniowych i podskórnych
 • monitorowanie pracy serca z użyciem klinicznego elektrokardiografu
 • defibrylacja i kardiowersja z użyciem klinicznego sprzętu
 • różnorodne odgłosy serca
 • tętna tętnicy szyjnej, promieniowej oraz ramiennej, zsynchronizowane z EKG

REAKCJE NEUROLOGICZNE

 • programowalne mruganie, rozszerzanie oraz zwężanie się źrenic w odpowiedzi na światło
 • programowalna intensywność konwulsji/drgawek

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego z wykorzystaniem wkładki posiadającej warstwy skóry i odwzorowane kostne punkty orientacyjne
 • ćwiczenie cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych
 • wkład do cesarskiego cięcia posiada sztuczną krew w warstwie podskórnej
 • kanał porodowy symulujący żywą tkankę
 • wkład do rekonstrukcji episiotomii, który może być wielokrotnie zszywany, zawierający 3 wkładki przedstawiające różne rodzaje nacięć
 • dwa rodzaje noworodków, do użycia w różnych pozycjach porodu
 • anatomiczne punkty orientacyjne
 • moduł do ćwiczeń palpacyjnych zawiera worek owodniowy zapewniający realistyczne odczucia

MOWA

 • nagrane komunikaty
 • dwukierunkowe przesyłanie dźwięku w czasie rzeczywistym
 • możliwość tworzenia i przechowywania komunikatów w dowolnym języku
 • instruktor może bezprzewodowo mówić jako pacjent i słuchać odpowiedzi, w zasięgu łączności do 50 metrów

MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

 • sterowany poprzez bezprzewodowy tablet PC
 • monitor parametrów życiowych matki oraz tonów serca dziecka
 • możliwość użycia gotowej konfiguracji lub stworzenie własnej, tak aby monitor upodobnił się do monitorów wykorzystywanych w ośrodku
 • konfigurowalne alarmy
 • prosty w obsłudze i użyciu
 • możliwość zmieniania stanu matki oraz dziecka podczas scenariusza
 • dotykowy ekran
 • monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT, mogą być widoczne w tym samym czasie
 • wyświetlanie do 8 parametrów numerycznych
 • wyświetlanie do 5 wykresów w czasie rzeczywistym w trybie normalnym

RUCH

 • drgawki/konwulsje
 • nogi zginają się w kolanach
 • ręce zginają się w łokciach
 • możliwość dokładnego ułożenia na łóżku porodowym

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 • czujniki śledzą akcje wykonywane na symulatorze
 • zmiany stanu oraz udzielona pomoc jest zapisywana w logu z oznaczeniem czasu
 • generowanie zapisu sesji
 • wymiana plików
 • bezprzewodowy tablet PC sterujący stymulatorem oraz wirtualnym monitorowaniem pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami
 • fabrycznie przygotowane scenariusze, które mogą być modyfikowane
 • możliwość tworzenia własnych scenariuszy

W zestawie:

 • symulator w postaci dorosłej kobiety
 • kanał rodny
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wkładka do znieczuleń zewnątrzoponowych
 • pępowina (2 szt.)
 • kikut pępowinowy (2 sztuki)
 • lubrykant na bazie silikonu
 • pokrywa brzuszna umożliwiająca wykonanie chwytów Leopolda
 • wkład do rekonstrukcji episiotomii (3 szt.)
 • pokrywa brzuszna do cesarskiego cięcia
 • wkładki brzuszne do wykonywania cesarskiego cięcia (3 szt.)
 • dziecko rodzone w pozycji wierzchołkowej z drożnym nosem i ustami
 • dziecko rodzone w pozycji pośladkowej
 • pokrywa brzuszna PPH (krwotok poporodowy)
 • instrukcja
 • oprogramowanie
 • torba transportowa
 • komputer All-In-One z oprogramowaniem Monitora Parametrów Życiowych
 • monitor umożliwiający wyświetlanie parametrów życiowych płodu (symuluje KTG)

Dostępne opcje:

 • 100.L – zaawansowany symulator porodowy o jasnej karnacji skóry
 • 100.M – zaawansowany symulator porodowy o śniadej karnacji skóry
 • 100.D – zaawansowany symulator porodowy o ciemnej karnacji skóry
 • 100.211 – pokrywa brzucha kobiety niebędącej w ciąży

 

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.