Zaawansowany fantom ALS Hal S1000

Kod produktu: S1000.M2.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pełnopostaciowy symulator dorosłego pacjenta z możliwością pracy bezprzewodowej. Oferuje wszechstronne rozwiązania w ćwiczeniach opartych na postępowaniu w sytuacjach kryzysowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS). Co więcej informacje o przeprowadzonym RKO podawane są w czasie rzeczywistym. Umożliwia ćwiczenie w jak najbardziej realistycznych warunkach, dzięki możliwości wykorzystania sprzętu klinicznego. Wewnętrzny akumulator umożliwia ciągłą pracę nawet do 5 godzin.

Opis produktu

Symulator dorosłego pacjenta przeznaczony do ćwiczeń związanych z zabiegami resuscytacyjnymi. Odwzorowuje cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost, ruchome stawy. Umożliwia bezprzewodową pracę do 100m oraz posiada zdolność pracy przez 5 godzin bez konieczności doładowywania akumulatorów. Symulator dysponuje szerokim wachlarzem funkcji urozmaicających trening oraz umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych:

DROGI ODDECHOWE

 • intubacja przez nos i usta
 • programowalne trudne drogi oddechowe: obrzęk języka i laryngospazm
 • możliwość umieszczenia standardowych rurek ETT i urządzeń nagłośniowych
 • sensory wykrywają głębokość intubacji
 • realistyczna chirurgiczna tchawica umożliwia wykonanie konikotomii oraz tracheotomii
 • strumieniowa transmisja głosu (głos pacjenta)
 • różnorodne dźwięki górnych dróg oddechowych zsynchronizowane z oddechem
 • możliwość wentylacji przy użyciu BVM
 • widoczne rozdęcie żołądka przy nadmiernej wentylacji

ODDECH

 • widoczne jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela
 • automatyczne spontaniczne unoszenie klatki piersiowej i oddech
 • kontrola głębokości i częstości oddechów oraz obserwacja unoszenia klatki piersiowej
 • wentylacja jest wykrywana i zapisywana
 • wybór niezależnych dźwięków dla prawego i lewego płuca
 • unoszenie klatki piersiowej i dźwięki płuc są zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechowym
 • jednostronne unoszenie klatki piersiowej symuluje odmę
 • odbarczenie odmy w drugiej przestrzeni międzyżebrowej
 • możliwość umieszczenia drenu w jamie opłucnej (obustronnie)
 • różnorodne dźwięki płuc i oddechu z możliwością ustawienia głośności

KARDIOLOGIA

 • feedback o przeprowadzonym RKO w czasie rzeczywistym 

      – czas do podjęcia RKO

     – głębokość i częstość uciśnięć 

      – relaksacja klatki piersiowej 

      – przerwy w uciśnięciach

     – tempo wentylacji

     – nadmierna wentylacja 

      – czas do podjęcia defibrylacji

 • przewodzące miejsca na skórze umożliwiają defibrylację i stymulację z użyciem rzeczywistej energii oraz sprzętu klinicznego 
 • monitorowanie EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu klinicznego monitora
 • różnorodne dźwięki serca

KRĄŻENIE

 • programowalna sinica centralna  
 • automatyczne tętno na tętnicy szyjnej oraz udowej oraz na prawej tętnicy ramiennej i promieniowej
 • tętno jest zależne od ciśnienia krwi, jest również zsynchronizowane z EKG
 • możliwość pomiaru ciśnienia krwi za pomocą zmodyfikowanego mankietu na lewym ramieniu, osłuchiwania lub metodą palpacyjną
 • detekcja umieszczenia pulsoksymetru na lewym palcu wskazującym
 • dostęp dożylny na obu kończynach górnych
 • dostęp doszpikowy na prawym piszczelu

UKŁAD POKARMOWY

 • możliwość zaintubowania przełyku
 • widoczne rozdęcie żołądka
 • programowalne dźwięki perystaltyki jelit

STEROWANIE

 • sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5, ekran 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • darmowe aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz wirtualnego monitora pacjenta także po okresie gwarancji

Rozwijanie umiejętności:

 • wykonywanie intubacji (przez usta i nos)
 • wykonywanie konikotomii i tracheotomii
 • wykonywanie zabiegu odbarczania odmy 
 • osłuchiwanie, diagnozowanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz odgłosów pracy serca 
 • wykonywanie zabiegu obustronnego drenażu jamy opłucnowej 
 • analiza i ocena krzywych/rytmów EKG
 • przeprowadzanie procedury RKO/BLS
 • nauka korzystania ze sprzętu klinicznego 
 • pomiar tętna, ciśnienia
 • wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych i doszpikowych

Funkcje / cechy:

 • ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów do 5 godzin 
 • informacja o przeprowadzonym RKO/BLS w czasie rzeczywistym 
 • możliwość pracy ze sprzętem klinicznym 
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji

W zestawie:

 • torba transportowa
 • wymienne igły do odbarczania odmy, (6 szt.)
 • olej mineralny – lubrykant
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne wkładki do konikotomii:

– skóra pokrywająca tchawicę, (10 szt.)  

– symulowane błony pierścieniowo-tarczowe, (10 szt.)

– wkładka symulująca chrząstkę pierścieniowatą, ( 1 szt.)

– chirurgiczna wkładka tchawicy, (5 szt.)

– podstawa tchawicy chirurgicznej, (1 szt.) 

Dostępne opcje:

KARNACJA:

 • S1000.L – zaawansowany symulator ALS o jasnej karnacji skóry
 • S1000.L – zaawansowany symulator ALS o śniadej karnacji skóry
 • S1000.L – zaawansowany symulator ALS o ciemnej karnacji skóry

SYMULOWANY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH – S1000.M2.201 + komputer typu All in One

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu min. 19”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

 • EKG, 
 • ciśnienie tętnicze krwi, 
 • SpO2,
 • EtCO2, 
 • fali tętna, 
 • częstość oddechu, 
 • częstości pracy serca, 
 • temperatura

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze oraz spersonalizowane progi alarmowe. Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 • AKTUALIZACJA LAPTOPA DO KOMPUTERA TYPU 2w1 – S1000.215 

Tablet typu 2w1 o przekątnej 12” z oprogramowaniem sterującym funkcjami symulatora.

 • WYDYCHANIE CO2 S1000.M2.078 *OPCJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W TRAKCIE ZAMÓWIENIA SYMULATORA*

możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem

możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2

 • 12-ODPROWADZENIOWE EKG- S1000.M2.120 *OPCJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W TRAKCIE ZAMÓWIENIA SYMULATORA*

Możliwość interpretacji 12-odprowadzeniowego EKG przy użyciu klinicznego sprzętu możliwość wybrania rytmu EKG z wbudowanej biblioteki lub generowania własnego poprzez edytowanie po punktach załamków PQRST możliwość diagnostyki zawału mięśnia sercowego, możliwość szybkiego wygenerowania zawału poprzez wskazanie obszaru nim dotkniętego na trójwymiarowym modelu serca.

 • FUNKCJA CEWNIKOWANIA S1000.070.1 *OPCJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W TRAKCIE ZAMÓWIENIA SYMULATORA*

Wymienne genitalia męskie umożliwiające przeprowadzenie cewnikowania. Prawidłowe założenie cewnika powoduje wypływ płynu.

 • ZESTAW RAN WYPADKOWYCH- WK120

Dedykowany zestaw silikonowych ran wypadkowych zawiera niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. W zestawie znajdują się 23 rany przedstawiające urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia.

 • ZESTAW RAN URAZOWYCH DOROSŁEGO- WK100

Dedykowany zestaw silikonowych ran powypadkowych umożliwiających symulację udzielania pomocy w wypadkach masowych takich jak wypadek komunikacyjny lub eksplozja. Zestaw ran umożliwia ćwiczenie poprawnego założenia opatrunku i transport poszkodowanego. W zestawie znajdują się rany takie jak: nacięcia, otarcia, złamanie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zestawie).

 • ZESTAW RAN TRAUMA DOROSŁEGO- WK110 

Dedykowany zestaw silikonowych ran zawierający 8 typów ran (otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej).

 • ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH OSOBY DOROSŁEJ- WK105

Dedykowany zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy oparzeń, umożliwiając studentom ćwiczenie rozpoznanie stopnia oparzenia i opatrywania. W zestawie znajdują się następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.