Miniaturowy model kręgosłupa w skali 1:2

Kod produktu: 4002

Erler-Zimmer

585,33 zł(475,88 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model kręgosłupa w skali 1:2 dedykowany do nauki anatomii. Posiada odwzorowane najważniejsze struktury anatomiczne kręgosłupa jak krążki miedzykręgowe i nerwy.

Opis produktu

Model krę­go­słupa w skali 1:2 dedy­ko­wany do nauki ana­to­mii. Posiada odwzo­ro­wane wszyst­kie kości, krążki mię­dzy­krę­gowe, nerwy krę­gowe oraz tęt­nicę krę­gową. Zamon­to­wany w pozy­cji wiszą­cej na sto­jaku.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy krę­go­słupa czło­wieka

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w skali 1:2
  • posiada odwzo­ro­wane wszyst­kie kości, krążki mię­dzy­krę­gowe, nerwy krę­gowe oraz tęt­nicę krę­gową
  • zamon­to­wany w pozy­cji wiszą­cej na sto­jaku

W zesta­wie:

  • minia­tu­rowy model krę­go­słupa w skali 1:2 zamon­to­wany na sto­jaku

Wyso­kość: ok. 38cm

Waga: 0.3kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.