Model stawu kolanowego z przekrojem poprzecznym w skali 1:2[ A85/1]

Kod produktu: 1000170

202,95 zł(165,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model stawu kolanowego odwzorowany w skali 1:2. Pomimo mniejszych rozmiarów posiada  funkcjonalność pełnowymiarowego modelu. Przekrój poprzeczny ukazujący wnętrze stawu stanowi dodatkowy walor edukacyjny. Model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model stawu kola­no­wego odwzo­ro­wany w skali 1:2. Posiada funk­cjo­nal­ność peł­no­wy­mia­ro­wego modelu. Oprócz nauki zewnętrz­nej budowy ana­to­micz­nej, zamon­to­wany na pod­sta­wie prze­krój poprzeczny stawu kola­no­wego ofe­ruje zapo­zna­nie się ze struk­tu­rami wewnętrz­nymi.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ana­to­micz­nej zewnętrz­nej oraz wewnętrz­nej stawu kola­no­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • model w skali 1:2
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie model wraz z prze­kro­jem poprzecz­nym umoż­li­wia zapo­zna­nie się z budową zewnętrzną oraz struk­tu­rami wewnętrz­nymi
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik produktu
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

 • model stawu kola­no­wego z prze­kro­jem poprzecz­nym w skali 1:2, umiesz­czony na pod­sta­wie

Wymiary: 10 x 14 x 24 cm

Waga: 0.32 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.