Promocja!

Trenażer do iniekcji dożylnych [P50/1]

Kod produktu: 1021418

3B Scientific

2643,27 zł(2149,00 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 643,27 

1 w magazynie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię osoby doro­słej wyko­nane ze spe­cjal­nego, odpor­nego i łatwego w czysz­cze­niu sili­konu umoż­li­wia­jący ćwi­czą­cemu wyko­ny­wa­nie iniek­cji dożyl­nych do żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej, dołu łok­cio­wego oraz żyły grzbie­to­wej dłoni.

Opis produktu

Ramię do iniek­cji dożyl­nej wyko­nane ze spe­cjal­nego, odpor­nego i łatwego w czysz­cze­niu sili­konu SKINli­ke™. Tre­na­żer umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie pra­wi­dło­wego nakłu­cia żył obwo­do­wych, pobra­nia krwi a także iniek­cji dożyl­nej oraz umiesz­cza­nie wenflo­nów. Tre­na­żer posiada dostęp do żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej, dołu łok­cio­wego oraz żyły grzbie­to­wej dłoni.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nej

Funk­cje / cechy:

 • zasto­so­wa­nie odpor­nego i łatwego w czysz­cze­niu sili­konu SKINli­ke™
 • moż­li­wość wyko­ny­wa­nia nakłuć żył obwo­do­wych i pobra­nia próbki krwi
 • moż­li­wość iniek­cji żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej, dołu łok­cio­wego oraz żyły grzbie­to­wej dłoni
 • moż­li­wość umiesz­cze­nia wenflo­nów
 • posiada wymie­nialne żyły oraz skórę

W zesta­wie:

 • ramię z zamon­to­wa­nym sys­te­mem żyl­nym
 • zbior­nik na krew
 • sto­jak
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi (250 ml)
 • pla­sti­kowy kubek
 • strzy­kawka i igła
 • sys­temy wymien­nych żył (2 szt.)
 • puder dla dzieci

Ele­menty zamienne:

 • 1021425 (XP50/1–005) – sto­jak
 • 1021423 (XP50/1–004) – rezer­wuar na krew
 • 1021422 (XP50/1–003) – wymienna ręka

Ele­menty zuży­walne:

 • 1021426[XP50/1-006] – wymienna skóra
 • 1021427 (XP50/1–007) – zestaw wymien­nych żył
 • 1021251 (XP110) – kon­cen­trat sztucz­nej krwi

Waga: 2.51 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.