Moduł angioplastyki tętnic wieńcowych ( PTCA) w miejscu ich podziału (bifurkacji) tętnic wieńcowych

Kod produktu: ANGIOCORONARYBIFUR

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany moduł zapewniający praktyczny trening kompleksowego leczenia bifurkacji za pomocą techniki dwóch stentów. Trening obejmuje praktykowanie algorytmu decyzyjnego, radzenie sobie w sytuacji wystąpienia komplikacji oraz wykonywanie różnorodnych zabiegów, jak stentowanie tymczasowe oraz wiele więcej. 

Opis produktu

Moduł przeznaczony do nauki kompleksowego leczenia bifurkacji za pomocą techniki dwóch stentów. W każdym przypadku ćwiczący może zdecydować jaki sposób leczenia jest najlepszy dla pacjenta, w oparciu o strukturę uszkodzenia rozwidlenia. Trening obejmuje: stentowanie tymczasowe, TAP, technikę Coulott i Crush. Anatomia zawiera LAD, obwodową i lewą bifurkację oskrzela. W niektórych przypadkach dostępne jest obrazowanie IVUS w celu oceny skuteczności interwencji. Ponadto symulacja obejmuje komplikację sprawdzające podejmowanie szybkich i właściwych decyzji przez ćwiczącego.

Rozwijanie umiejętności:

  • identyfikowanie gałęzi bocznej i głównej
  • ocenianie nasilenia stopnia zmian chorobowych
  • praktykowanie algorytmu decyzyjnego- którą z gałęzi leczyć pierwszą? ; która technika/ strategia leczenia jest optymalna?
  • nauka i ćwiczenie etapów różnorodnych technik leczenia
  • ćwiczenie cewnikowania głównej i bocznej gałęzi
  • ćwiczenie tymczasowej techniki optymalizacji (POT)  
  • ćwiczenie wykonywania/umieszczania balonika
  • interpretowanie istotnych obrazów IVUS
  • ćwiczenie postępowania podczas komplikacji

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.