Nefrektomia – Moduł chirurgii urologicznej

Kod produktu: LAPNEPHRE

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Laparoskopowy moduł symulacji przezotrzewnowej nefrektomii radykalnej pozwala chirurgom ćwiczyć niezbędne umiejętności i wymagane elementy procedury nefrektomii.

Opis produktu

Laparoskopowy moduł symulacji przezotrzewnowej nefrektomii radykalnej pozwala chirurgom ćwiczyć niezbędne umiejętności i wymagane elementy procedury nefrektomii.

Szacuje się, że chirurg musi wykonać około 15 procedur nefrektomii laparoskopowej, aby uzyskać biegłość w tej procedurze. Moduł pełnej procedury nefrektomii ma na celu zapewnienie alternatywnej platformy do zdobywania doświadczenia w zakresie krzywej uczenia się w środowisku wolnym od ryzyka przed wejściem do praktyki klinicznej.

Etapy procedury

Można wykonać następujące kroki w celu pomyślnego i skutecznego przeprowadzenia procedury:

 • Mobilizacja okrężnicy
 • Odsłonięcie i odpreparowanie wnęki nerkowej
 • Mobilizacja górnego bieguna

Błędy i powikłania

Symulowane są potencjalne błędy i powikłania oraz metody unikania tych komplikacji lub postępowania z nimi. Na przykład: uszkodzenia naczyń nerkowych i ich dopływów mogą wystąpić podczas niebezpiecznego odpreparowania za pomocą narzędzi elektrochirurgicznych poprzez zastosowanie klipsów/staplerów niecałkowicie obejmujących tętnicę lub żyłę lub zastosowanie staplera na klipsach.

Podejmowanie decyzji

Następujące decyzje i wiele innych aspektów procedury można omówić ze stażystą:

Zakres mobilizacji okrężnicy i śledziony

Zakres ekspozycji przed zabezpieczeniem naczyń nerkowych

Unikanie odpreparowania tylno-bocznych przyczepów nerki

Kompletny system szkoleniowy

Filmy na żądanie przedstawiające prawdziwą procedurę mogą być wyświetlane obok ekranu procedury. Podczas sesji gromadzone są wskaźniki wydajności w celu oceny powodzenia szkolenia, a różne raporty zwrotne dostępne są do dokonania oceny po zakończeniu procedury.

Umiejętności:

 • wykonanie odpowiedniej mobilizacji okrężnicy od naczyń biodrowych do zagięcia śledzionowego
 • mobilizacja śledziony
 • odpreparowanie żyły gonadalnej i prześledzenie jej do wnęki nerkowej
 • przestrzeganie prawidłowych płaszczyzn tkanek podczas preparowania
 • wykazanie odpowiedniej ekspozycji i odwarstwienie tętnicy nerkowej
 • wykazanie odpowiedniej ekspozycji i odwarstwienie żyły nerkowej
 • wykazanie kontroli nad tętnicą nerkową za pomocą idealnie umieszczonych klipsów lub staplera
 • wykazanie kontroli nad żyłą nerkową za pomocą idealnie umieszczonego staplera lub klipsów do podwiązania
 • bezpieczne i skuteczne zakończenie procedury nefrektomii

Właściwości:

 • na żądanie wyświetlane mogą być filmy wideo przedstawiające rzeczywistą procedurę
 • raporty zwrotne dostępne są do dokonania oceny po zakończeniu procedury

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.