E-learning w czasie pandemii. Darmowe kursy z anatomii

Roczny dostęp do 23 wykładów anatomicznych, 117 wirtualnych interaktywnych modeli oraz 39 quizów. Dzięki 3B Smart Anatomy studenci mogą łatwo i przyjemnie uczyć się anatomii człowieka w domu.

Ultrasonografia płuc w leczeniu COVID-19. Nowy moduł do ćwiczeń

30 marca firma 3D Systems Simbionix udostępni wszystkim posiadaczom symulatora ultrasonograficznego USG nieodpłatnie nowy moduł COVID-19. Umożliwia on zdobycie wiedzy m.in. z ultrasonografii płuc. Doświadczenie chińskich i włoskich lekarzy pokazało, że to właśnie ultrasonografia płuc ma istotne znaczenie w leczeniu COVID-19.

USG płuc pomaga szybciej wykryć COVID-19

Zachęcamy do lektury opisu doświadczeń włoskich oraz chińskich lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19. Zauważyli oni, że zmiany w płucach mogą się rozwijać przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wykonywanie USG płuc u pacjentów z podejrzeniem choroby może odgrywać kluczową rolę w ocenie oraz zarządzaniu COVID-19.

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Najnowsze produkty w naszej ofercie

LungSim Symulator respiratora - licencja na jeden komputer

Symulator respiratora mechanicznego oparty na oprogramowaniu sterowanym modelem matematycznym. Umożliwia pracę w trybie samodzielnym gdzie użytkownik indywidualnie szkoli się w zakresie mechanizmów oddechowych jak również w trybie symulacji gdy oprogramowanie jest bezprzewodowo połączone z symulatorem pacjenta umożliwiając tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi.

Zobacz więcej

TruVent- licencja oprogramowania do symulacji respiratora

Platforma, która w realistyczny sposób umożliwia użytkownikom kreowania kompleksowych scenariuszy z wentylacji pacjenta. Instruktor może dostosować podstawowe cechy pacjenta, tworząc klinicznie dokładny respirator, który będzie wyświetlał odpowiednie krzywe ciśnienia, przepływu i objętości w czasie rzeczywistym. Licencja zawiera wieczyste oprogramowanie dla dwóch użytkowników (instruktor i ćwiczący).

Zobacz więcej

Trenażer do nauki wykonywania iniekcji oraz infuzji dożylnych bez dłoni

Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej. Trenażer posiada możliwość wykonania iniekcji oraz infuzji dożylnej w obszarze dołu łokciowego – widoczna żyła pośrodkowa łokcia. Miękki syntetyczny materiał z jakiego wykonano skórę umożliwia palpację żyły i na tej podstawie wykonanie iniekcji. Miejsce iniekcji, żyły i skóra są wymienne. Wysoce ekonomiczny model, szczególnie nadaje się do treningu grupowego. Testowany w codziennym rygorystycznym użyciu w armii niemieckiej.

Zobacz więcej

Trenażer ludzkiej czaszki z kręgami szyjnymi do RTG, transparentny

Trenażer w formie ludzkiej czaszki z częścią kręgów szyjnych, bezpiecznie osadzonych w plastiku. Dedykowany jest do nauki wykonywania zdjęć rentgenowskich okolic głowy oraz panoramicznego obrazu zębów dzięki lekko rozchylonej szczęce. Wbudowany uchwyt pozwala na użytkowanie trenażera ze statywem.

Zobacz wiecej

Pełnopostaciowy fantom z ruchomymi stawami do nauki pozycjonowania podczas wykonania gadania radiologicznego

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom dzięki posia­da­niu praw­dzi­wego szkie­letu czło­wieka oraz rucho­mym sta­wom jest dosko­na­łym narzę­dziem dedy­ko­wa­nym do nauki pozy­cjo­no­wa­nia pacjen­tów pod­czas dia­gno­zo­wa­nia za pomocą obra­zo­wa­nia radio­lo­gicz­nego.

Zobacz więcej

Szkolimy bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Szkolimy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis sprzętu (naprawę i konserwację). Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.