0

Wynajem zamiast kupna?

Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z szerokiego portfolia symulatorów pacjenta wysokiej wierności jak i fantomów i trenażerów pośredniej/niskiej wierności. W naszej ofercie znajdziesz także specjalistyczne symulatory zabiegowe wirtualnej rzeczywistości firmy Surgical Science (Simbionix).

Śląski Uniwersytet Medyczny szkoli lekarzy na URO Mentorze

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza lekarzy oraz lekarzy rezydentów na bezpłatne kursy wirtualnej symulacji. ŚUM kształci m.in. na symulatorze URO Mentor, który odzwierciedlaj te sytuacje, które lekarze mogą spotkać w normalnej praktyce klinicznej.

Nowości weterynaryjne od Erler Zimmer

Przedstawiamy nowości od Erler Zimmer. Modele weterynaryjne, które umożliwiają nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu weterynarza, technika weterynaryjnego i innych zawodów wymagających opieki nad zwierzętami.

Czy medycyny można nauczyć się zdalnie?

Nauka w czasie pandemii nie była łatwa – studentom brakowało kontaktu z pacjentami i możliwości wykonania procedur czysto manualnie. Studenci powrócili już do zajęć w formie hybrydowej, ale wariant COVID-19 delta może spowodować powrót do nauki online. Jakie jest idealnie rozwiązanie?

PREMIERA Nowy symulator endoskopowy od Simbionix

ENDO Mentor Suite łączy w sobie uznane i powszechnie znane symulatory GI Mentor, BRONCH Mentor i URO Mentor w jedną platformę endoskopową. Skuteczność ENDO Mentor Suite została oparta na ponad 100 badaniach walidacyjnych wykonanych przez niezależne ośrodki naukowe z całego świata.

Czy symulacja medyczna stanie się jedną z najważniejszych branż na świecie?

COVID-19 bez wątpienia zmusza rządy, korporacje, wojsko i instytucje opieki medycznej do odpowiedniego przygotowania się na wypadek kolejnej pandemii. Jedną ze strategii jest stworzenie wyspecjalizowanej grupy ok 3000 ekspertów od chorób zakaźnych (naukowców, lekarzy, specjalistów od zagrożeń biologicznych itp.) I to właśnie wykorzystanie symulacji medycznej pozwoli na wyszkolenie tej grupy – przeznaczonej do jednej z najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych prac na świecie.

Dobrze szkolony chirurg w przyszłości będzie musiał przejść przez etap symulacji

Szkolenia z życiem symulatorów skracają czas nabycia umiejętności klinicznych, zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszają liczbe potencjalnych powikłań. O swoich doświadczeniach w pracy na symulatorze laparoskopowym LAP Mentor opowiedziała nam dr.n.med Klaudia Korecka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wywiad na blogu

Czy nauka na wirtualnym pacjencie może zastąpić edukację kliniczną? Opowiedziała nam w wywiadzie Zofia Tekień-Jankowska – instruktor symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

14 korzyści wynikających z digitalizacji histopatologii

Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie jest jednym z pierwszych szpitali na świecie, który całkowicie przestawił się na cyfrową histopatologię. W artykule przedstawiamy 14 największych korzyści z digitalizacji w oparciu o doświadczenia szpitala.

Nasi producenci

Najnowsze produkty w naszej ofercie

CentraLineMan Pro

CentraLineMan Pro- Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych z pompą

Trenażer w postaci górnego torsu z głową przeznaczony do nauki wprowadzania cewników centralnych. Trenażer umożliwia uzyskanie pełnego dostępu centralnego pod kontrolą USG lub bez niej. Ćwiczący ma możliwość kaniulacji żyły podobojczykowej, nadobojczykowej i szyjnej wewnętrznej. Dzięki automatycznej pompie napełnianie systemu jest łatwe i szybkie.

CentraLineMan Pro- Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych z pompą
PERC Mentor Suite

PERC Mentor Suite- symulator interwencji pod kontrolą USG i fluoroskopii

PERC Mentor Suite to platforma zapewniająca praktyczne szkolenie w zakresie interwencji ultrasonograficznych i fluoroskopowych. Jest to jedna platforma, która umożliwia wielospecjalistyczną praktykę praktyczną dla nieskończonej liczby interwencji pod kontrolą USG i fluoroskopii- wystarczy podłączyć odpowiednią anatomię i rozpocząć procedurę.

Zobacz więcej
ENDO Mentor Suite

ENDO Mentor Suite – symulator procedur gastroenterologicznych, bronchoskopowych i urologicznych

ENDO Mentor Suite jest najbardziej wszechstronnym, opartym na badaniach naukowych symulatorem dla endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii i endourologii. Oferuje nabywanie i doskonalenie podstawowych kompetencji, jak również szkolenie i ocenę procedur od podstawowych do zaawansowanych.

Zobacz więcej

Nakładany trenażer do ćwiczenia wykonywania szczepień, iniekcji domięśniowych i podskórnych

Trenażer do nauki wykonywania szczepień, dzięki zamocowanemu pasowi istnieje możliwość zamocowania go do dowolnego fantomu lub pacjenta standaryzowanego. Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji domięśniowych i śródskórnych z użyciem płynów. Dzięki wyczuwalnym punktom anatomicznym ćwiczący może wyznaczyć prawidłowe miejsce iniekcji.

Zobacz więcej

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Szkolenia medyczne bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach medycznych wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia medyczne z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis, naprawę i przegląd sprzętu. Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.

Kategorie produktów