0

Wysyłka w 48 godzin

Nasze stany magazynowe wypełniły się nowymi produktami, dostępne od zaraz. Wysyłka w 48 godzin.

Polska się starzeje. Jak sektor zdrowotny może się przygotować?

Obecnie ponad 25% populacji Polski ma 60 lat i więcej. Prognozy ludności na lata 2014-2050 według GUS podają, że procent ten zwiększy się do 31% do 2050 roku. Osoby starsze nierzadko wymagają/bądź będą wymagały specjalistycznej opieki geriatrycznej. Mimo tego liczba odpowiednio przeszkolonych specjalistów jest wciąż za mała. Ośrodki kształcące mogą skorzystać ze szkoleń opartych na symulacji medycznej, aby zwiększyć liczbę odpowiednio przygotowanej kadry.

Ocena krytycznego myślenia u lekarzy-stażystów za pomocą wirtualnego pacjenta Body Interact

Na Uniwersytecie Universidad del Noreste w Meksyku przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie, czy jest możliwe przeprowadzenie profesjonalnego egzaminu kliniczno-praktycznego za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej. W badaniu udział wzięło 418 uczestników i uczestniczek.

Polska liderem szkoleń symulacyjnych w Europie

Polska jest pierwszym krajem w Europie, który stworzył krajowy program oceny wszystkich endoskopowych i laparoskopowych procedur chirurgicznych. Coraz więcej ośrodków szkoleniowych medycznych na świecie przechodzi z tradycyjnej metody kształcenia na rzecz nauki i egzaminowania w oparciu o symulację medyczną.

Jak zwiększyć zaangażowanie studentów w naukę symulacji medycznej?

Nauka przez doświadczenie to jeden z najlepszych możliwych sposobów na przyswajanie wiedzy. Co zrobić, kiedy mimo najlepszego sprzętu, kadry i przygotowania studenci nie chcą lub nie potrafią zaangażować się w naukę?

Wynajem zamiast kupna?

Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z szerokiego portfolia symulatorów pacjenta wysokiej wierności jak i fantomów i trenażerów pośredniej/niskiej wierności. W naszej ofercie znajdziesz także specjalistyczne symulatory zabiegowe wirtualnej rzeczywistości firmy Surgical Science (Simbionix).

Dobrze szkolony chirurg w przyszłości będzie musiał przejść przez etap symulacji

Szkolenia z życiem symulatorów skracają czas nabycia umiejętności klinicznych, zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszają liczbe potencjalnych powikłań. O swoich doświadczeniach w pracy na symulatorze laparoskopowym LAP Mentor opowiedziała nam dr.n.med Klaudia Korecka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wywiad na blogu

Czy nauka na wirtualnym pacjencie może zastąpić edukację kliniczną? Opowiedziała nam w wywiadzie Zofia Tekień-Jankowska – instruktor symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasi producenci

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Szkolenia medyczne bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach medycznych wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia medyczne z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis, naprawę i przegląd sprzętu. Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.