0

Jak przekazać pacjentowi niepomyślną diagnozę?

Codzienna praca lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych wiąże się z koniecznością przekazywania pacjentom i ich rodzinom niepomyślnych diagnoz. Sześcioetapowy protokół SPIKES pomaga w przekazywaniu trudnych informacji.

Symulatory zmienią krzywą uczenia się

Symulatory staną się niebawem niezbędnym narzędziem w procesie kształcenia rezydentów w większości specjalizacji, a w radiologii zabiegowej szczególnie. Symulator pozwala poznać zasady działania narzędzi wewnątrznaczyniowych oraz nabrać wprawy w posługiwaniu się nimi. Przeczytaj wywiad z dr hab. n. med. prof. UM, radiologiem zabiegowym Krzysztofem Pyrą.

Badania dowodzą, że symulacja medyczna przynosi oszczędności

Po raz pierwszy szeroko zakrojone badania wykazały, że wykorzystanie symulacji w edukacji medycznej może znacznie obniżyć koszty, a także poprawić umiejętności kliniczne stażystów.

Wysyłka w 48 godzin

Nasze stany magazynowe wypełniły się nowymi produktami, dostępne od zaraz. Wysyłka w 48 godzin.

Polska liderem szkoleń symulacyjnych w Europie

Polska jest pierwszym krajem w Europie, który stworzył krajowy program oceny wszystkich endoskopowych i laparoskopowych procedur chirurgicznych. Coraz więcej ośrodków szkoleniowych medycznych na świecie przechodzi z tradycyjnej metody kształcenia na rzecz nauki i egzaminowania w oparciu o symulację medyczną.

Wynajem zamiast kupna?

Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z szerokiego portfolia symulatorów pacjenta wysokiej wierności jak i fantomów i trenażerów pośredniej/niskiej wierności. W naszej ofercie znajdziesz także specjalistyczne symulatory zabiegowe wirtualnej rzeczywistości firmy Surgical Science (Simbionix).

Dobrze szkolony chirurg w przyszłości będzie musiał przejść przez etap symulacji

Szkolenia z życiem symulatorów skracają czas nabycia umiejętności klinicznych, zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszają liczbe potencjalnych powikłań. O swoich doświadczeniach w pracy na symulatorze laparoskopowym LAP Mentor opowiedziała nam dr.n.med Klaudia Korecka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wywiad na blogu

Czy nauka na wirtualnym pacjencie może zastąpić edukację kliniczną? Opowiedziała nam w wywiadzie Zofia Tekień-Jankowska – instruktor symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasi producenci

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Szkolenia medyczne bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach medycznych wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia medyczne z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis, naprawę i przegląd sprzętu. Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.