Otwarto pracownię kardiologiczną symulacji medycznej w Centrum Zdrowia Dziecka

W Centrum Zdrowia Dziecka oficjalnie otwarto Pracownię Kardiologiczną Symulacji Medycznej. Pracownia została wyposażona w 4 nowoczesne symulatory, w tym symulator U/S Mentor 3D Systems Healthcare.

Dobrze szkolony chirurg w przyszłości będzie musiał przejść przez etap symulacji

Szkolenia z życiem symulatorów skracają czas nabycia umiejętności klinicznych, zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszają liczbe potencjalnych powikłań. O swoich doświadczeniach w pracy na symulatorze laparoskopowym LAP Mentor opowiedziała nam dr.n.med Klaudia Korecka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Wywiad na blogu

Czy nauka na wirtualnym pacjencie może zastąpić edukację kliniczną? Opowiedziała nam w wywiadzie Zofia Tekień-Jankowska – instruktor symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Skuteczność nauczania podstaw chirurgii robotycznej na RobotiX Mentor

Ukończenie szkolenia FRS na platformie RobotiX Mentor zaowocowało poprawą umiejętności w zakresie chirurgii robotycznej wśród nowicjuszy, co dowodzi skuteczności treningu. Dane te dostarczają dodatkowych dowodów na ważność zastosowania FRS i wspierają wykorzystanie RobotiX Mentor w nabywaniu umiejętności chirurgii robotycznej

14 korzyści wynikających z digitalizacji histopatologii

Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie jest jednym z pierwszych szpitali na świecie, który całkowicie przestawił się na cyfrową histopatologię. W artykule przedstawiamy 14 największych korzyści z digitalizacji w oparciu o doświadczenia szpitala.

Zajęcia kliniczne podczas pandemii: efektywna nauka z wirtualnymi pacjentami

Ostatnie badania pokazały, że Body Interact zwiększa długotrwałe zapamiętywanie wiadomości o 20,4% — w porównaniu do tradycyjnych metod nauki

Nasi producenci

Najnowsze produkty w naszej ofercie

Nakładana skóra twarzy do fantów z serii Clinical Chloe i Super Chloe

Nakładana skóra twarzy do fantomów z serii Clinical Chloe i Super Chloe

Nakładana głowa osoby starszej do fantomów z serii Clinical Chloe i Super Chloe. Maska umożliwia przekształcenie fantomu osoby dorosłej w fantom geriatryczny. Miękka skóra jest realistyczna w wylądzie i w dotyku. Maska posiada fabrycznie wykonane otwory na oczy, nos, uszy i tracheostomię, dzięki czemu fantom zachowuje swoją funkcjonalność. Maska posiada zamek błyskawiczny z tyłu głowy, dzięki czemu można ją zakładać i zdejmować bez większego wysiłku.

Zobacz więcej
Model twarzy do nauki iniekcji, wersja B

Iniekcja w obrębie twarzy

Dzięki wykonaniu modelu z silikonu protetycznego utwardzonego platyną odczucia podczas iniekcji są niezwykle realistyczne, materiał umożliwia chwycenie fałdu skóry. Czaszka modelu jest wykonana z twardej pianki i zawiera punkty orientacyjne, które pozwalają na wyznaczenie miejsca iniekcji na podstawie punktów anatomicznych. Model jest umocowany na podstawie przy użyciu elastycznych stojaków, które pozwalają ćwiczącemu na odchylenie głowy do odpowiedniej pozycji. Każdy model jest ręcznie malowany. Skóra mocowana jest próżniowo na modelu czaszki. Model występuje w 9 różnych wariantach.

Zobacz więcej

Nikki- dwupłciowy fantom pielęgnacyjny z osłuchiwaniem [P10CCD]

Fantom odwzorowuje postać dorosłego, naturalnej wielkości pacjenta z wymiennymi genitaliami. Stanowi platformę szkoleniowa w zakresie szeroko pojętej opieki nad pacjentem i pomocy pielęgniarskiej. Fantom posiada demontowane wewnętrzne organy takie jak płuca, serce, żołądek. Dzięki dedykowanemu stetoskopowi ćwiczący ma możliwość osłuchiwania 21 tonów serca, 15 dźwięków płuc oraz 6 dźwięków perystaltyki jelit.

Zobacz więcej

Nakładany trenażer do ćwiczenia wykonywania szczepień, iniekcji domięśniowych i podskórnych

Trenażer do nauki wykonywania szczepień, dzięki zamocowanemu pasowi istnieje możliwość zamocowania go do dowolnego fantomu lub pacjenta standaryzowanego. Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji domięśniowych i śródskórnych z użyciem płynów. Dzięki wyczuwalnym punktom anatomicznym ćwiczący może wyznaczyć prawidłowe miejsce iniekcji.

Zobacz więcej
Anatomiczny model owcy

Anatomiczny model owcy, 2/3 naturalnych rozmiarów, (12 części)

Model anatomiczny owcy. Przedstawia zewnętrzną oraz wewnętrzną budowę anatomiczną zwierzęcia z zachowaniem 2/3 naturalnych wymiarów. Składa się z 12 części.

Zobacz więcej
Trenażer do nauki pomiaru glukozy GlucoHand

Trenażer do nauki pomiaru glukozy GlucoHand

Trenażer w postaci realistycznej dłoni osoby dorosłej wyposażony w symulowane urządzenie do pomiaru glukozy, które pozwala instruktorowi wstępnie ustawić niski, prawidłowy, wysoki lub losowy odczyty glukozy. Ćwiczący ma możliwość pobrania krwi z palca środkowego i serdecznego. Próbki krwi należy umieścić na dedykowanych paskach testowych, które dają wynik na symulowanym glukometrze.

Zobacz więcej
Moduł kaniulacji naczyń centralnych

Moduł kaniulacji naczyń centralnych

Moduł wkłu­cia cen­tral­nego, to wszech­stronne narzę­dzie tre­nin­gowe umoż­li­wia­jące naukę umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do wpro­wa­dza­nia kaniuli cen­tral­nej w róż­nych ana­to­miach, zawie­ra­jący samo­dzielne zada­nia, ostrze­że­nia o nakłu­ciu narządu i pomoce wizu­alne, takie jak obraz igły 3D i wskaź­nik napeł­nie­nia strzy­kawki

Zobacz więcej

Symulator stomatologiczny Simodont

Zaawansowany symulator stomatologiczny umożlwiający ćwiczącym trening ogólnej zręczności manualnej, widzenia pośredniego, kariologii, korony, leczenia endodontycznego oraz procedur pediatrycznych. Dzięki zastosowanej haptyce ćwiczący odczuwa różnicę podczas pracowania na różnych materiałach.

Zobacz więcej

TERi- zaawansowany fantom geriatryczny

Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń szeroko pojętych umiejętności pielęgniarskich oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje takie jak pomiar ciśnienia, zgłębnikowanie, cewnikowanie, wykonywanie lewatywy oraz badanie prostaty.

Zobacz więcej

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Szkolenia medyczne bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach medycznych wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia medyczne z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis, naprawę i przegląd sprzętu. Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.

Kategorie produktów