Moduł obwodowej embolizacji

Kod produktu: ANGIOPERIEMBO

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł przeznaczony do nauki wykonywania embolizacji. Trening obejmuje szeroki wachlarz przypadków medycznych i różnorodnych anatomii symulowanych pacjentów.

Opis produktu

Moduł dedykowany do nauki wykonywania embolizacji obwodowej. Trening obejmuje różnorodne anatomie pacjentów i szereg  scenariuszy z przypadkami wymagającymi embolizacji. Scenariusze uwzględniają następujące przypadki: tętniak nerkowy, przetoka tętniczo-żylna, embolizacja tętnicy wieńcowej  (pre-EVAR), Typ II (pot EVAR), embolizacja zatoru i krwawienie z przewodu pokarmowego. Moduł zapewnia wybór powszechnych materiałów do embolizacji takich jak mikrozwoje (microcoils) i makrozwoje oraz cząstki PVA, dostarczane poprzez mikrocewnik lub cewnik angiograficzny do docelowego miejsca. Moduł zawiera śródoperacyjne komplikacje takie jak migracje zwoju, perforacje czy skurcz.

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka wykonywania embolizacji obwodowej
  • nauka czynności podejmowanych podczas wystąpienia komplikacji

 

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.