Moduł obwodowej embolizacji

Kod produktu: ANGIOPERIEMBO

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł przeznaczony do nauki wykonywania embolizacji. Trening obejmuje szeroki wachlarz przypadków medycznych i różnorodnych anatomii symulowanych pacjentów.

Opis produktu

Moduł dedykowany do nauki wykonywania embolizacji obwodowej. Trening obejmuje różnorodne anatomie pacjentów i szereg  scenariuszy z przypadkami wymagającymi embolizacji. Scenariusze uwzględniają następujące przypadki: tętniak nerkowy, przetoka tętniczo-żylna, embolizacja tętnicy wieńcowej  (pre-EVAR), Typ II (pot EVAR), embolizacja zatoru i krwawienie z przewodu pokarmowego. Moduł zapewnia wybór powszechnych materiałów do embolizacji takich jak mikrozwoje (microcoils) i makrozwoje oraz cząstki PVA, dostarczane poprzez mikrocewnik lub cewnik angiograficzny do docelowego miejsca. Moduł zawiera śródoperacyjne komplikacje takie jak migracje zwoju, perforacje czy skurcz.

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka wykonywania embolizacji obwodowej
  • nauka czynności podejmowanych podczas wystąpienia komplikacji
Moduł jest dostosowany do pracy z dodatkowym modułem ochrony radiologicznej AR `See the Invisible`.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.