Symulator pacjenta dorosłego HAL S3000

Kod produktu: S3000.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta, z bezprzewodowym sterowaniem przy użyciu komputera instruktora aż do 300 m, możliwością zasilania z sieci 230V oraz pracą liczącą 6 godzin bez konieczności ładowania akumulatorów. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych m.in. z zakresu neurologii, pulmonologii, kardiologii m.in. pomiar nasycenia krwi tlenem przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń, wykonanie iniekcji dożylnych, domięśniowych i doszpikowych, symulowanie drgawek oraz badanie reakcji źrenic na światło. Dodatkowo instruktor może udzielać swojego głosu symulatorowi, który może odpowiadać na pytania ćwiczących, co znacząco wpływa na zwiększenie realizmu przeprowadzanej symulacji.

Opis produktu

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta. Przeznaczony jest do nauki, treningu szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarki, położnych oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych. Umożliwia pracę bezprzewodową z zasięgiem do 300 m, możliwość zasilania z sieci 230V oraz pracę liczącą 6 h bez konieczności ładowania.

Kontrolowany jest za pomocą komputera/tabletu instruktora. Konstrukcja z ruchomymi stawami (w tym zginanie rąk w symulowanym stawie łokciowym) pozwala na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej. Symulator jest w pełni mobilny – jest zasilany akumulatorowo oraz nie ma konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek i czujników.

Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu.

Rozwijanie umiejętności:

 • diagnozowanie obrzęku języka, gardła i skurczu krtani
 • wykonywanie intubacji (przez usta i nos, wstecznej oraz z wykorzystaniem fiberoskopu)
 • wykonywanie konikopunkcji i konikotomii
 • odbarczanie odmy prężnej
 • osłuchiwanie, diagnozowanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz odgłosów pracy serca przy użyciu klinicznego stetoskopu, bez konieczności nakładania przejściówek
 • zapoznanie z procesem wykonywania zabiegu obustronnego drenażu jamy opłucnowej
 • defibrylacja, kardiowersja
 • przeprowadzanie RKO/BLS
 • wykonywanie iniekcji
 • cewnikowanie
 • diagnozowanie i leczenie sinicy
 • nauka procedury w przypadku wystąpienia u pacjenta drgawek
 • nauka korzystania ze sprzętu klinicznego
 • pomiar tętna, ciśnienia
 • diagnostyka na podstawie wskazań aparatury monitorującej pacjenta

 

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
 • – mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem
 • – rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji
 • – automatyczna reakcja źrenic na światło
 • – możliwość symulowania anizokorii
 • głos:
 • – emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora)
 • – funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta
 • możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie
 • zintegrowany system symulacji krwotoków z opcjonalnymi amputacjami kończyny górnej oraz dolnej
 • krwotok sterowany z poziomu oprogramowania

 

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy
 • założenie rurki ustno-gardłowej lub noso-gardłowej powoduje udrożnienie dróg oddechowych w symulatorze
 • symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego
 • widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maską w badaniu podmiotowym (zwiększenie obrysu powłok brzusznych)
 • spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania.
 • brak możliwości wygenerowania oddechu paradoksalnego.
 • możliwość intubacji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu
 • możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii
 • funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej
 • możliwość zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej; detekcja głębokości intubacji oraz wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objętości oddechów
 • możliwość odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach symulatora w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej
 • prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe słyszalne w 8 miejscach klatki piersiowej, z tego 4 z przodu klatki piersiowej i 4 na plecach
 • możliwość symulacji wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej bez wypływu płynu, po obu stronach symulatora

 

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu (normalne, brak, słabe, szmer sercowy skurczowy, S3, S4)
 • system monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji – częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji)
 • defibrylacja, kardiowersja oraz stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów, bez konieczności podłączania przejściówek
 • wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu klinicznego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń
 • możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa, z wykorzystaniem klinicznych urządzeń do mierzenia ciśnienia
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia i artefakty
 • fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach:
 • – szyjnej
 • – promieniowej
 • – ramiennej
 • – udowej
 • – podkolanowej
 • – grzbietowej stopy

 

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego na obu kończynach górnych
 • możliwość podawania leków domięśniowo – mięsień ramienny i czworogłowy
 • iniekcja doszpikowa
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • symulacja drgawek (brak, średnie, silne)
 • symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia.
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w czterech kwadrantach jelit o regulowanym poziomie głośności przy użyciu klinicznego stetoskopu, bez konieczności nakładania przejściówek
 • możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń i złamań za pomocą opcjonalnych zestawów ran
 • kończyny: dolne i górne rozłączalne w celu symulacji amputacji
 • możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.
 • zdejmowalne genitalia męskie
 • certyfikat zdatności do użytku podczas lotu

 

STEROWANIE

 • sterowanie poprzez komputer 2w1 o przekątnej 12”
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka 16 gotowych scenariuszy i możliwość importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze
 • darmowe aktualizacje oprogramowania sterującego symulatorem oraz wirtualnego monitora pacjenta także po okresie gwarancji

W zestawie:

 • symulator pacjenta dorosłego
 • bezprzewodowy komputer 2w1 z oprogramowaniem UNI
 • biblioteka gotowych scenariuszy
 • wymienne żeńskie genitalia
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne kości do iniekcji (7 szt.)
 • zestaw do napełniania symulowanych kości płynem
 • zestaw do iniekcji
 • olej mineralny – środek smarujący
 • wymienne wkładki symulujące drogi oddechowe:

– skóra pokrywająca tchawicę (10 szt.)

– wymienne błony pierścieniowo-tarczowe (10 szt.)

– wkładka symulowanej chrząstki

– chirurgiczna wkładka tchawicy (5 szt.)

– podstawa chirurgicznej wkładki tchawicy

 • wymienne miejsca do dekompresji odmy (6 szt.)
 • instrukcja obsługi

Dostępne opcje:

 • S3000.L – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o jasnej karnacji skóry
 • S3000.M – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o śniadej karnacji skóry
 • S3000.D – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o ciemnej karnacji skóry

 

NewroSim – modelowanie udaru mózgu

Biblioteka scenariuszy zawiera rzadkie i częste przypadki uszkodzenia mózgu oraz udaru mózgu. Scenariusze obejmują zaprogramowane cele czasowe, zmiany parametrów życiowych, odpowiedzi mowy i materiały, takie jak wyniki badań laboratoryjnych i skany TK. Model zintegrowany z oprogramowaniem sterującym symuluje hemodynamikę naczyń mózgowych, co można śledzić na odczytach ICP i TCD.

 

Model symuluje parametry życiowe, wyświetlana na symulowanym monitorze pacjenta:

 • badanie dopplerowskie w odcinku wewnątrzczaszkowym (TCD) przebiegi i wartości numeryczne
 • ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) przebiegi i wartości numeryczne

 

S3000.201 + komputer typu All In One – SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami.

Przekątna ekranu 23”

Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:

– EKG

– ciśnienia tętniczego krwi

– SpO2

– EtCO2

– fali tętna

– częstości oddechu

– częstości pracy serca

– temperatury

 

Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze. Spersonalizowane progi alarmowe. Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

 

S3000.078 – WYDYCHANIE CO2

możliwość mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem. Możliwość zmiany poziomu wydychanego CO2.

 

S3000.120 – 12-ODPROWADZENIOWE EKG

Możliwość interpretacji 12-odprowadzeniowego EKG przy użyciu klinicznego sprzętu. Możliwość wybrania rytmu EKG z wbudowanej biblioteki lub generowania własnego poprzez edytowanie po punktach załamków PQRST. Umożliwia również diagnostykę zawału mięśnia sercowego, możliwość szybkiego wygenerowania zawału poprzez wskazanie obszaru nim dotkniętego na trójwymiarowym modelu serca.

 

S3000.004 – AMPUTACJA NOGI

Dedykowana noga urazowa- amputacja, z systemem krwawienia z 3 głównych tętnic. Przepływ krwi jest zgodny z ustawionym ciśnieniem krwi i tętnem, zaciśnięcie opaski uciskowej zmniejsza przepływ krwi. Pojemność zbiornika na krew- 500 ml

 

S3000.005 – AMPUTACJA RĘKI

Dedykowane ramię urazowe- amputacja, z systemem krwawienia z 3 głównych tętnic. Przepływ krwi jest zgodny z ustawionym ciśnieniem krwi i tętnem, zaciśnięcie opaski uciskowej zmniejsza przepływ krwi. Pojemność zbiornika na krew- 100 ml

 

WK120 – ZESTAW RAN WYPADKOWYCH

Dedykowany zestaw silikonowych ran wypadkowych zawiera niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. W zestawie znajdują się 23 rany przedstawiające urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia.

 

WK100 – ZESTAW RAN URAZOWYCH DOROSŁEGO

Dedykowany zestaw silikonowych ran powypadkowych umożliwiających symulację udzielania pomocy w wypadkach masowych takich jak wypadek komunikacyjny lub eksplozja. Zestaw ran umożliwia ćwiczenie poprawnego założenia opatrunku i transport poszkodowanego. W zestawie znajdują się rany takie jak: nacięcia, otarcia, złamanie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zestawie)

 

WK110 – ZESTAW RAN TRAUMA DOROSŁEGO

Dedykowany zestaw silikonowych ran zawierający 8 typów ran (otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej).

 

WK105 – ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH OSOBY DOROSŁEJ

Dedykowany zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy oparzeń, umożliwiając studentom ćwiczenie rozpoznanie stopnia oparzenia i opatrywania. W zestawie znajdują się następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej.

 

VAUSSIM – SYMULATOR USG WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYMULATOREM

Zestaw do nauki procedur USG współpracujący z symulatorem dorosłego człowieka posiadający możliwość symulacji i wyświetlania wizualizacji USG z realnymi obrazami np. procedur FAST, eFast, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub oddzielnym komputerze

 

Zestaw trzech różnych realistycznych sond USG (Convex, Linear i PhasedArray), z czujnikiem położenia i jasną diodą LED oraz z systemem orientacji sondy. Zestaw 15 sztuk czujników RFID (czujniki które mogą być umiejscowione przez instruktora w dowolnym miejscu symulatora w celu utworzenia nowych punktów dla skanowania USG)

 

Możliwość dodawania do biblioteki przypadków własnych obrazów i filmów uzyskanych z klinicznych urządzeń USG bez konieczności zakupu dodatkowych licencji

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.