ROBOTIX Mentor – symulator z użyciem Wirtualnej Rzeczywistości

Kod produktu: Robotix Mentor

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

RobotiX Mentor stanowi zaawansowany symulator zaprojektowany w celu nauki umiejętności związanych z posługiwaniem się robotami medycznymi. Stanowi szansę dla chirurgów o różnym stopniu zaawansowania. Idealnie sprawdzi się jako narzędzie szkoleniowe zarówno dla pojedynczego uczestnika jak i dla zespołu.

Najnowocześniejsze moduły szkoleniowe zapewniają chirurgom i rezydentom zapoznanie się z fragmentami oraz kompletnymi zabiegami. Ponadto oferuje rozbudowane szkolenie z zakresu wykonywania zabiegów chirurgicznych przy użyciu robota medycznego da Vinci.

Biegłość pracy osiągnięta dzięki odpowiedniemu szkoleniu w obszarze wirtualnej rzeczywistości zmniejsza liczbę błędów podczas rzeczywistych zabiegów chirurgicznych

Symulator charakteryzuje wiele cech, takich jak realistyczne odwzorowanie ruchów rąk w chirurgii z użyciem robotów medycznych z dokładnym odwzorowaniem kinematyki robotów, narzędziami i przestrzenią roboczą oraz rzeczywista grafika ludzkiej anatomii z symulacją reakcji tkanek na narzędzia.

Stanowi jedyny symulator chirurgii robotycznej, który jest w pełni zintegrowany z systemem e-learningu i zdalnego zarządzania szkoleniami i kursami online.

Dedykowany jest dla wszystkich specjalności chirurgicznych obejmujących zabiegi wykonywane przy użyciu robotów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urologii, ginekologii oraz chirurgii klatki piersiowej.

Trening wspierany jest przez liczne pomoce dydaktyczne zwiększające percepcję oraz wiedzę anatomiczną, takie jak tutoriale oraz interaktywne zadania.

Po zakończonej symulacji dostępne są kompleksowe sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia zapewniające informacje zwrotne, umożliwiające dokonanie oceny  treningu.

 

 

 

Opis produktu

RobotiX Mentor to jedyny symulator wykorzystujący środowisko wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality, VR) zawierający kompleksowy program nauczania, włączając w to pełne procedury zabiegowe z życiem robotów medycznych, prawdziwą grafiką i zachowaniem tkanek.

Symulator stwarza szansę chirurgom wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach do poddania się efektywnemu treningowi umiejętności zabiegowych, kluczowych podczas wykonywania operacji z użyciem robota medycznego. Na program symulacji składają się m.in. podstawowe zadania zapewniające optymalne środowisko nauki dla chirurgów,  pomocne w rozwijaniu niezbędnych umiejętności, które pomogą im w doborze najbardziej odpowiedniej metody chirurgicznej dla pacjenta.

Moduły symulacji procedur klinicznych pozwalają chirurgom i rezydentom w trakcie szkolenia na zapoznanie się z częściowym lub pełnym wykorzystaniem pomocy robota medycznego oraz wspierają programy szkoleniowe w zakresie włączania szkolenia z zakresu procedur do curriculum chirurgii robotycznej.

Szeroka oferta modułów symulacji z zakresu różnych specjalizacji została stworzona w ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym, w celu zapewnienia stale powiększających się zasobów przypadków klinicznych. Te wyjątkowe moduły mogłyby zostać włączone w program nauczania chirurgii z użyciem robotów medycznych oraz w szkolenia dla specjalistów, zostając w efekcie certyfikowanym i akredytowanym elementem kształcenia.

Curricula

Curriculum odgrywa ważną rolę w sukcesie centrów szkoleń i w nauce rezydentów. Szereg publikacji wskazuje na znaczenie ustrukturyzowanego programu szkolenia VR
i sugeruje, że biegłość pracy osiągnięta dzięki odpowiedniemu szkoleniu w obszarze wirtualnej rzeczywistości zmniejsza liczbę błędów podczas rzeczywistych zabiegów chirurgicznych.

Firma 3D Systems jest bardzo dumna ze współpracy z kluczowymi liderami w dziedzinie edukacji medycznej i chirurgii w celu zapewnienia naszym klientom na całym świecie dobrze przemyślanych curriculów. W ramach tych programów, symulator służy jako narzędzie do dostarczania doświadczeń edukacyjnych. Curricula mają na celu zwiększenie motywacji ćwiczących do zorganizowanego, przyjemnego i efektywnego sposobu zdobywania umiejętności za pomocą symulatorów. Poniższe curricula RobotiX Mentor™ są odpowiednie dla wszystkich specjalności chirurgicznych obejmujących zabiegi wykonywane przy użyciu robotów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urologii, ginekologii, chirurgii klatki piersiowej i szkoleń zespołowych:

 • zalecane curriculum podstawowych umiejętności dla symulatora RobotiX Mentor
 • curriculum podstawowych umiejętności w Robotycznej Chirurgii Ginekologicznej (FRGS)
 • curriculum z zakresu chirurgii robotycznej opracowane wspólnie z King’s College
 • curriculum zaawansowanych umiejętności w zakresie urologii
 • zaawansowane curriculum w zakresie chirurgii piersiowej
 • curriculum CAMLS dedykowane do treningu zespołowego

Curricula są dostępne za pośrednictwem wbudowanego w oprogramowanie symulatora systemu zarządzania bazą kursów i curriculum MentorLearn offline, bez ponoszenia żadnych kosztów, zarówno dla klientów online, jak i offline. Korzystanie z MentorLearn w opcjonalnej wersji online wiąże się z szeregiem korzyści:

 • dostęp do materiałów dydaktycznych poza centrum szkoleń
 • bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • czytanie materiałów, instrukcji, oglądanie filmów i przeglądanie przeprowadzonych symulacji może odbywać się zdalnie bez użycia symulatora, który w tym czasie może służyć innym

Wszystkie gotowe do użycia curricula są dostarczane jako ustrukturyzowana metoda szkolenia i mogą służyć jako wzór dla instytucji, które mogą dostosować je do indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Platformy

Najnowocześniejsza samodzielna symulacja do szkolenia w zakresie chirurgii z użyciem robotów medycznych

 • najbardziej realistyczne odwzorowanie ruchów rąk w chirurgii z użyciem robotów medycznych z dokładnym odwzorowaniem kinematyki robotów, narzędziami i przestrzenią roboczą
 • konsola chirurgiczna zapewnia autentyczną reprezentację przestrzeni roboczej robota chirurgicznego, głównych kontrolerów i pedałów
 • osobisty wyświetlacz stereoskopowy 3D HD prezentuje realistyczną grafikę
 • regulowane elementy umożliwiają uzyskanie wygodnej i ergonomicznej pozycji podczas pracy
 • dodatkowy monitor dla instruktora może być ustawiony oddzielnie w celu lepszego monitorowania grupy

Optymalne szkolenie zespołowe – RobotiX Mentor z LAP Mentor Express

Opcja treningu zespołowego realizowana poprzez włączenie dodatkowego symulatora laparoskopowego LAP Mentor Express, umożliwia asystentowi chirurgicznemu praktyczną współpracę z chirurgiem pracującym na robocie medycznym, podobnie jak to się odbywa w przypadku rzeczywistych procedur. Główny chirurg i asystent laparoskopowy ćwiczą razem, w tym samym środowisku szkoleniowym i aktywnie wpływają na symulację, w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych i synchronizacji w zespole.

Szkolenie zespołowe jest dostępne dla zadań z zakresu podstawowych umiejętności oraz  pełnych procedur klinicznych.

Asystent może ćwiczyć umiejętności laparoskopowe istotne dla pracy z chirurgiem obsługującym robota medycznego, takie jak: przenoszenie i przekazywanie między sobą obiektów, usuwanie obiektów z pola operacyjnego za pomocą pomocniczych trokarów, chwytanie, odsysanie/ przepłukiwanie, stosowanie klamer i zszywanie. Kompleksowe raporty szczegółowo opisują pracę zarówno głównego chirurga jak i asystenta.

Biblioteka modułów

RobotiX Mentor jest specjalistyczną platformą symulacyjną zaprojektowaną w celu zapewnienia stale rozszerzającej się biblioteki modułów obejmujących zadania i umiejętności związane z posługiwaniem się robotami medycznymi oraz nowoczesne szkolenia z zakresu procedur z ich wykorzystaniem.

Symulator stanowi szansę dla chirurgów wszystkich poziomów zaawansowania na skuteczne szkolenie w zakresie umiejętności związanych z obsługą robotów medycznych. Ćwiczenia w środowisku nieanatomicznym zapewniają komfortowe środowisko do ćwiczeń poza salą operacyjną dla ćwiczeń indywidualnych, jak i zespołowych.

Najnowocześniejsze moduły szkoleniowe zapewniają chirurgom i rezydentom zapoznanie się z częściowymi i kompletnymi zabiegami z wykorzystaniem robotów medycznych. Ponadto wspierają programy szkoleniowe we włączaniu procedur do curriculum chirurgii robotycznej.  Dodatkowe moduły zabiegowe są stale rozwijane w oparciu o możliwości symulatora LAP Mentor.

Szkolenie z zakresu wykonywania zabiegów chirurgicznych przy użyciu robota
DA VINCI®

3D Systems współpracuje z Intuitive Surgical® w celu opracowania modułów szkoleniowych zapewniających rozwój umiejętności robotycznych, zadań proceduralnych i kompletnych procedur robotycznych. Realistyczne moduły VR zostały zaprojektowane z myślą o korzystnej ekonomicznie integracji z curriculami chirurgii w wielu dyscyplinach i technologiach.

Moduły podstawowych umiejętności na da Vinci® SimNow®

Da Vinci® SimNow® oferuje moduły podstawowych umiejętności, aby zapewnić optymalne środowisko nauki dla chirurgów, pomocne w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do dokonywania wyboru najkorzystniejszych metod chirurgicznych. Moduły dostarczane przez Intuitive Surgical to Podstawowe Umiejętności Robotyczne i Podstawy Chirurgii Robotycznej (FRS).

Symulacja specyficznej procedury na urządzeniu da Vinci® SimNow®

Współpraca z Intuitive Surgical® doprowadziła również do zaoferowania modułów szkoleniowych dla częściowych i kompletnych zautomatyzowanych procedur na da Vinci® SimNow®. Symulacja umożliwia praktyczne szkolenie kluczowych etapów kompletnych procedur chirurgicznych, z wykorzystaniem najnowszej technologii robotycznej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Moduły szkoleniowe:

GINEKOLOGIA

 • pełna procedura histerektomii
 • zadania proceduralne histerektomii

UROLOGIA

 • robotycznie wspomagana prostatektomia radykalna

ODCINEK PIERSIOWY

 • robotyczna torakoskopowa lobektomia wspomagana

CHIRURGIA OGÓLNA

 • przepuklina pachwinowa

ODCINEK ODBYTNICZY

 • hemikolektomia prawostronna

Kompletna lista dostępnych modułów obejmuje:

Pomoce edukacyjne

Pomoce edukacyjne są opracowywane we współpracy z pedagogami medycznymi w celu zwiększenia wiedzy na temat zabiegów i anatomii:

 • symulacje błędów i krwawień umożliwiają poprawę procesu podejmowania decyzji oraz naukę czynności podejmowanych podczas występowania powikłań
 • interaktywne zadania i wskazówki proceduralne
 • identyfikacja anatomiczna dostosowana do każdego przypadku proceduralnego
 • tutoriale – filmy ekspertów wykonujących zadania/procedury na symulatorze oraz filmy z rzeczywistymi procedurami
 • umiejscowienie trokarów/pozycje dokujące dostosowane do symulacji
 • możliwość dostosowywania curriculum, punktów odniesienia i wyników

Obserwacja i ocena ćwiczących

Posiada szereg wskaźników efektywności oraz zapewnia raporty po przeprowadzonych symulacjach umożliwiających przeprowadzenie kompleksowej oceny.

Cechy i korzyści

Przemyślany projekt przekłada się na najbardziej realistyczne odwzorowanie ruchów rąk w chirurgii z użyciem robotów medycznych.

 • jedyny symulator, który dostarcza kompletnych, symulowanych przypadków medycznych, umożliwiających wykonanie krytycznych kroków różnych procedur przy użyciu robota medycznego
 • najbardziej realistyczna grafika ludzkiej anatomii z realistyczną symulacją reakcji tkanek na narzędzia
 • kompleksowe, multidyscyplinarne curriculum od podstawowych umiejętności i szycia do kompletnych procedur klinicznych VR
 • stosuje się do umiejętności/zadań/błędów i metryki kompleksowego programu szkolenia z zakresu chirurgii robotycznej
 • treści dedykowane dla różnych specjalności medycznych stale się poszerzają
 • opracowany w ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym w celu zapewnienia jak najlepszej rzetelności
 • jedyny symulator chirurgii robotycznej, który jest w pełni zintegrowany online w celu efektywnego zarządzania curriculum w zakresie symulacji
 • opcje ustawień odpowiednie do treningu indywidualnego i zespołowego
 • ćwiczenie na rzeczywistej konsoli da Vinci umożliwia uczącemu się nabranie pewności siebie za pośrednictwem systemu
 • nieograniczona, powtarzalna praktyka pomaga w standaryzacji szkolenia
 • pomaga programom szkoleniowym włączyć szkolenie zabiegowe do curriculum chirurgii robotycznej
 • dodatkowe szkolenie z zakresu chirurgii robotycznej na autonomicznym symulatorze RobotiX Mentor bez zajmowania czasu robota chirurgicznego

 

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.