Zaawansowany symulator osoby dorosłej HAL S3201

Kod produktu: S3201.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 300 m i pracą liczącą 6 godzin bez konieczności ładowania. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych m.in. z zakresu neurologii, pulmonologii, kardiologii. Oferuje bogaty wachlarz dostępnych opcji urozmaicających trening, takich jak: możliwość zmiany podatności płuc (10 poziomów), oporności dróg oddechowych (10 poziomów) oraz możliwość wprowadzania tych zmian podczas trwania scenariusza i przy podłączonym respiratorze. Symulator umożliwia monitorowanie EKG przy użyciu 12-odprowadzeń oraz generowanie zawału mięśnia sercowego w specjalnym edytorze.

Opis produktu

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta przeznaczony do nauki, treningu szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych. Umożliwia pracę bezprzewodową z zasięgiem do 300 m, możliwość zasilania z sieci 230V oraz pracę liczącą 6 godzin bez konieczności ładowania. Jest w pełni mobilny – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek i czujników.

Kontrolowany jest za pomocą komputera instruktora. Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu.

Doskonale sprawdzi się w prowadzeniu scenariuszy symulacyjnych w obszarach opieki przedszpitalnej, na szpitalnym oddziale ratunkowym, sali operacyjnej, sali intensywnej terapii, sali wybudzeń i więcej.

Funkcje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
 • – mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem.
 • – rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji
 • – automatyczna reakcja źrenic na światło
 • – możliwość symulowania anizokorii
 • głos:
 • – emitowany z głośnika w fantomie (różnorodne odgłosy uruchamiane przez instruktora)
 • – funkcja bezprzewodowego przesyłania imitowanego głosu pacjenta
 • możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie
 • biblioteka zawiera 50 zaprogramowanych leków

 

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy z wysunięciem żuchwy oraz założenie rurki ustno-gardłowej lub nosowo-gardłowej.
 • symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego
 • widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji dodatnim ciśnieniem w badaniu podmiotowym (zwiększenie obrysu powłok brzusznych)
 • spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania. Brak możliwości wygenerowania oddechu paradoksalnego
 • możliwość intubacji przez usta, nos, intubacji wstecznej oraz intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu.
 • podczas przeprowadzania intubacji możliwość przeprowadzenia manewru Sellicka uwidaczniającego struny głosowe
 • możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii
 • funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej
 • możliwość zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej; detekcja głębokości intubacji oraz detekcja wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objętości oddechów
 • możliwość odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej
 • możliwość współpracy z respiratorami mechanicznymi
 • zmienna podatność płuc – 10 poziomów regulacji (15-50 ml/cm H2O)
 • zmienny opór w drogach oddechowych – 10 poziomów regulacji niezależnie dla prawego i lewego płuca
 • możliwość zmiany podatności i oporu dróg oddechowych w trakcie scenariusza i przy podłączonym respiratorze
 • emisja rzeczywistego CO2 w wydychanym powietrzu. Miejsce na wewnętrzny nabój CO2 wewnątrz symulatora
 • parametr wentylacji PEEP od 5 do 20 cm słupa H2O
 • prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu.
 • możliwość symulacji wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej bez wypływu płynu po obu stronach symulatora

 

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu.
 • 12-odprowadzeniowy monitoring EKG uzyskiwany za pomocą standardowego elektrokardiografu
 • możliwość wykonania symulacji zawału serca i jego rozwoju poprzez blokadę wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze
 • możliwość tworzenia własnych krzywych/rytmów w edytorze EKG
 • system monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji – częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji
 • defibrylacja, kardiowersja oraz stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów
 • wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu klinicznego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń
 • możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkowa jak i mankietem NIBP, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia
 • uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wpływają na wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia i powstawanie artefaktów
 • fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach:
 • – szyjnej
 • – promieniowej
 • – ramiennej
 • – udowej
 • – podkolanowej
 • – grzbietowej stopy

 

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • możliwość zakładania wkłucia dożylnego na obu kończynach górnych
 • możliwość podawania leków domięśniowo (mięsień ramienny oraz czworogłowy) oraz doszpikowo (prawy piszczel)
 • cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu
 • symulacja drgawek (brak, średnie, silne)
 • symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia
 • słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w czterech kwadrantach o regulowanym poziomie głośności
 • kończyny: dolne i górne rozłączalne w celu symulacji amputacji
 • możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd.
 • zdejmowalne genitalia męskie

 

STEROWANIE

 • sterowanie poprzez komputer/tablet z ekranem 12 cali z fabrycznie zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem UNI
 • możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji
 • jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami producenta bez dodatkowych licencji
 • możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym
 • tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji
 • biblioteka 20 gotowych scenariuszy, możliwość eksportu i importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych scenariuszy w edytorze

 

MONITOROWANIE STANU PACJENTA

 • przyłóżkowy monitor funkcji życiowych – 20-calowy wirtualny monitor z ekranem dotykowym z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem Gaumard Vitals ™
 • Wyświetla do 12 wartości numerycznych, w tym HR, ABP, CVP, PAWP, NIBP, CCO, SpO2, SvO2, RR, EtCO2, temperaturę i czas
 • Wyświetl do 12 dynamicznych krzywych jednocześnie, w tym: odprowadzenie EKG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVP, CVP, puls, SvO2, oddychanie, kapnografia.
 • umożliwia udostępnianie obrazów, takich jak zdjęcia rentgenowskie, skany CT, wyniki laboratoryjne, a nawet prezentacje multimedialne w trakcie rozwoju scenariusza

Rozwijanie umiejętności:

 • diagnozowanie obrzęku języka, gardła i skurczu krtani
 • wykonywanie intubacji (przez usta i nos, wstecznej oraz z wykorzystaniem fiberoskopu)
 • wykonywanie konikopunkcji i konikotomii
 • nauka zabiegu odbarczania odmy prężnej
 • osłuchiwanie, diagnozowanie prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych oraz odgłosów pracy serca
 • nauka wykonywania zabiegu obustronnego drenażu jamy opłucnowej
 • analiza i ocena krzywych/rytmów EKG
 • defibrylacja, kardiowersja
 • nauka procedury RKO/BLS
 • wykonywanie iniekcji
 • cewnikowanie
 • nauka procedury w przypadku wystąpienia u pacjenta drgawek
 • nauka korzystania ze sprzętu klinicznego
 • pomiar tętna, ciśnienia
 • analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej pacjenta

W zestawie:

 • komputer 2w1 z ekranem 12 cali umożliwiającym sterowanie symulatorem
 • komputer typu All in One z 20-calowym ekranem dotykowym z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem Gaumard Vitals ™
 • walizka transportowa na kółkach
 • wymienne męskie genitalia
 • mankiet do pomiaru ciśnienia
 • wymienne kości do iniekcji doszpikowej
 • lubrykant – olej mineralny
 • wymienne wkładki symulujące drogi oddechowe:
 • – skóra pokrywająca tchawicę, (10 szt.)
 • – wymienne błony pierścieniowo-tarczowe (10 szt.)
 • – wkładka symulowanej chrząstki
 • – chirurgiczna wkładka tchawicy (5 szt.)
 • – podstawa chirurgicznej wkładki tchawicy
 • wymienne miejsca do dekompresji odmy (6 szt.)
 • moduł łączności radiowej z portem RJ45
 • słuchawki dedykowane do strumieniowej transmisji głosu
 • system rozpoznawania leków wraz z dedykowanymi strzykawkami do rozpoznawania leków (2 opakowania po 10 szt.)

Dostępne opcje:

 • S3201. L – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o jasnej karnacji skóry
 • S3201.M – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o śniadej karnacji skóry
 • S3201.D – wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego o ciemnej karnacji skóry

 

Modelowanie udaru mózgu NewroSim

Biblioteka scenariuszy zawiera rzadkie i częste przypadki uszkodzenia mózgu oraz udaru mózgu. Scenariusze obejmują zaprogramowane cele czasowe, zmiany parametrów życiowych, odpowiedzi w formie mowy i materiały, takie jak wyniki badań laboratoryjnych i skany TK.

Model zintegrowany z oprogramowaniem sterującym symuluje hemodynamikę naczyń mózgowych, co można śledzić na odczytach ICP i TCD.

Model symuluje parametry życiowe, wyświetlane na symulowanym monitorze pacjenta:

 • badanie dopplerowskie w odcinku wewnątrzczaszkowym (TCD) przebiegi i wartości numeryczne
 • ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) przebiegi i wartości numeryczne

 

S3201.004 – amputacja nogi

Dedykowana noga urazowa- amputacja, z systemem krwawienia z 3 głównych tętnic. Przepływ krwi jest zgodny z ustawionym ciśnieniem krwi i tętnem, zaciśnięcie opaski uciskowej zmniejsza przepływ krwi.

Pojemność zbiornika na krew- 500 ml

 

S3201.005 – amputacja ręki

Dedykowane ramię urazowe- amputacja, z systemem krwawienia z 3 głównych tętnic. Przepływ krwi jest zgodny z ustawionym ciśnieniem krwi i tętnem, zaciśnięcie opaski uciskowej zmniejsza przepływ krwi. Pojemność zbiornika na krew- 100 ml

 

WK120 – zestaw ran wypadkowych

Dedykowany zestaw silikonowych ran wypadkowych zawiera niezbędne rany, aby tworzyć scenariusze urazowe. W zestawie znajdują się 23 rany przedstawiające urazy takie jak oparzenia, rany, złamania otwarte, rany po postrzale, nacięcia, otarcia.

 

WK100 – zestaw ran urazowych dorosłego

Dedykowany zestaw silikonowych ran powypadkowych umożliwiających symulację udzielania pomocy w wypadkach masowych takich jak wypadek komunikacyjny lub eksplozja. Zestaw ran umożliwia ćwiczenie poprawnego założenia opatrunku i transport poszkodowanego. W zestawie znajdują się rany takie jak: nacięcia, otarcia, złamanie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zestawie)

 

WK110 – zestaw ran trauma dorosłego

Dedykowany zestaw silikonowych ran zawierający 8 typów ran (otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej)

 

WK105 – zestaw ran oparzeniowych osoby dorosłej

Dedykowany zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy oparzeń, umożliwiając studentom ćwiczenie rozpoznanie stopnia oparzenia i opatrywania.

W zestawie znajdują się następujące rany: oparzenie pleców, ręki, przedramienia, twarzy oraz klatki piersiowej

 

Symulator USG współpracujący z symulatorem- Vaussim

Zestaw do nauki procedur USG współpracujący z symulatorem dorosłego człowieka posiadający możliwość symulacji i wyświetlania wizualizacji USG z realnymi obrazami np. procedur FAST, eFast, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub oddzielnym komputerze

Zestaw trzech różnych realistycznych sond USG (Convex, Linear i PhasedArray), z czujnikiem położenia i jasną diodą LED oraz z systemem orientacji sondy.

Zestaw 15 sztuk czujników RFID (czujniki które mogą być umiejscowione przez instruktora w dowolnym miejscu symulatora w celu utworzenia nowych punktów dla skanowania USG)

Możliwość dodawania do biblioteki przypadków własnych obrazów i filmów uzyskanych z klinicznych urządzeń USG bez konieczności zakupu dodatkowych licencj

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.