Fantomy pełnopostaciowe (pielęgnacyjne)

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Monshin – fantom geriatryczny

  Monshin – fantom geriatryczny

  Sakamoto Model
  Więcej o produkcie

  Fantom odwzorowujący wyglądem osobę starszą. Dedykowany do nauki prowadzenia prawidłowej diagnostyki u pacjentów geriatrycznych. Zintegrowany system głośników, mikrofonów i kamer zapewnia pełną kontrolę nad prowadzoną symulacją.

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intuba…

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • teri nasco simedu

  TERi- zaawansowany fantom geriatryczny

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń szeroko pojętych umiejętności pielęgniarskich oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje takie jak pomiar ciśnienia, zgłębnikowanie, cewnikowanie, wykonywanie lewatywy oraz badanie prostaty.

 • nikki

  Nikki- dwupłciowy fantom pielęgnacyjny z osłuchiwaniem [P10CCD]

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fantom odwzorowuje postać dorosłego, naturalnej wielkości pacjenta z wymiennymi genitaliami. Stanowi platformę szkoleniowa w zakresie szeroko pojętej opieki nad pacjentem i pomocy pielęgniarskiej. Fantom posiada demontowane wewnętrzne organy takie jak płuca, serce, żołądek. Dzięki dedykowanemu stetoskopowi ćwiczący ma możliwość osłuchiwania 21 tonów serca, 15 dźwięków płuc oraz 6 dźwięków perystaltyki jelit.

 • s157.250

  S157.250- Pielęgnacyjny fantom pięcioletniego dziecka oraz do nauki w…

  Gaumard
  20 451,55  (16 627,28  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pięcioletniego dziecka przeznaczony do ćwiczeń różnorodnych procedur pielęgniarskich oraz ratunkowych (RKO/BLS). Posiada realistycznie odwzorowane cechy ciała ludzkiego (ruchome stawy, realistyczne dłonie, stopy oraz palce u dłoni i stóp, miękką skórę twarzy i uformowane włosy). Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi zgłębnikowanie, intubacja ustna i nosowa, cewnikowanie, wykonywanie iniekcji, pielęgnacja stomii i wiele innych. Dzięki dołączonemu tabletowi ćwiczący i instruktor ma możliwość monitorowania poprawności wykonywania RKO w czasie rzeczywistym.

 • ALEX- zaawansowany fantom pacjenta dorosłego

  AXEL- zaawansowany fantom pacjenta dorosłego z wbudowaną funkcją nagr…

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom pacjenta z wbudowanym rozwiązaniem audiowizualnym, pozwalającym na przeprowadzenie debriefingu z poziomu tego, jak widzi ćwiczącego pacjent.

 • SUSIE®/CHLOE™- maska geriatryczna

  Gaumard
  1 909,58  (1 552,50  netto) Więcej o produkcie

  Akcesoria pozwalające na przekształcenie symulatorów i fantomów w fantom geriatryczny. Zestaw zawiera miękką skórę twarzy i perukę.

 • C.H.A.R.L.I.E. fantom noworodka do resuscytacji krążeniowo – oddechow…

  Nasco
  11 626,08  (9 452,10  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka z szeregiem funkcji takich jak resuscytacja krążeniowo – oddechowa, iniekcja, intubacja, wentylacja, zakładanie sondy żołądkowej, pielęgnacja rozszczepu kręgosłupa, przepukliny pępowinowej i wiele innych.

 • Fantom wcześniaka Premie HAL

  Fantom wcześniaka Premie HAL

  Gaumard
  11 852,10  (9 635,85  netto) Więcej o produkcie

  Realistyczny fantom przedstawiający 24-tygodniowego, przedwcześnie urodzonego noworodka. Posiada realistyczną, anatomicznie dokładną jamę ustną i drogi oddechowe, co pozwala uczestnikom na ćwiczenie stabilizacji i resuscytacji oraz realistyczne płuca, które reagują na wspomaganie oddechu jak u prawdziwego wcześniaka. Dzięki temu osoby świadczące opiekę mogą ćwiczyć zaawansowaną opiekę oddechową nad noworodkiem w warunkach in situ i interpretować rzeczywiste przebiegi fali PV.

 • LM026G Koken Baby Girl pielęgnacyjny fantom noworodka- dziewczynka

  Koken
  6 388,62  (5 194,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- dziew­czynki, o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne- fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Bezsz­wowa struk­tura skóry jest wodo­od­porna. Usta nowo­rodka odwzo­ro­wują kształt ust pod­czas kar­mie­nia co umoż­li­wia dodat­kowo naukę przy­sta­wia­nia piersi. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

 • LM026M Koken Baby Boy pielęgnacyjny fantom noworodka- chłopiec

  Koken
  5 933,52  (4 824,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- chłopca o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze i jest prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne oraz posiada odwzo­ro­wane fałdy skórne. Dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

 • NEWBORN PEDI zaawansowany fantom noworodka

  Gaumard
  14 903,17  (12 116,40  netto) Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom przedstawiający postać urodzonego w terminie noworodka. Realistyczność treningu zapewnia m.in. gładka skóra na całym ciele, realistyczna wytrzymałość, zasięg ruchu w stawach oraz elastyczny kręgosłup. Trening obejmuje szeroki zakres zabiegów, takich jak iniekcje: dożylne, doszpikowe i dolędźwiowe, intubacja, cewnikowanie pęcherza moczowego i pępowiny,  i wiele więcej.

 • Fantom wcześniaka – jasna karnacja

  Nasco
  3 053,36  (2 482,41  netto) Więcej o produkcie

  Fantom w postaci noworodka o jasnej karnacji urodzonego w 25 tygodniu ciąży, bez napięcia mięśniowego, przeznaczony do nauki procedur związanych z opieką nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie. Jest kompaktowy, wysoce mobilny i łatwy w użyciu – nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu. Umożliwia prowadzenie obserwacji, pomiarów oraz szeroko pojętych zabiegów, takich jak iniekcje, zgłębnikowanie, pielęgnacja stomii i wiele innych. Fantom posiada również elementy odwzorowujące wady wrodzone.

 • Model niemowlęcia ( 6-8 miesięcy)- dziewczynka

  Koken
  10 383,66  (8 442,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka w wieku ok. 6-9 miesięcy przeznaczony do nauki szeroko pojętych zabiegów pielęgnacyjnych. Rzeczywiste odwzorowanie ludzkiej skóry zapewnia wykonanie ze specjalnego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) oraz bezszwowa struktura całego ciała dodatkowo determinująca jego wodoodporność.

 • Pielęgnacyjny fantom pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  8 881,65  (7 220,85  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pięcioletniego dziecka przeznaczony do ćwiczeń różnorodnych procedur pielęgniarskich oraz ratunkowych (RKO/BLS). Posiada realistycznie odwzorowane cechy ciała ludzkiego (ruchome stawy, realistyczne dłonie, stopy oraz palce u dłoni i stóp, miękką skórę twarzy i uformowane włosy). Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi zgłębnikowanie, intubacja ustna i nosowa, cewnikowanie, wykonywanie iniekcji, pielęgnacja stomii i wiele innych. 

 • Pielęgnacyjny fantom niemowlęcia [P30]

  3B Scientific
  4 012,83  (3 262,46  netto) Więcej o produkcie

  Fantom w postaci niemowlęcia przeznaczony do nauki czynności pielęgnacyjnych. Posiada miękkie uszy, w pełni ruchomą głowę, ręce i nogi oraz wyczuwalne ciemiączko. Ponadto wyposażony jest w wyjmowane organy wewnętrzne. Umożliwia trening takich czynności jak wykonywanie iniekcji, lewatywy, cewnikowania itp.

 • Newborn Pedi- Fantom Pielęgnacyjny i BLS/RKO z monitorowaniem OMNI2

  Gaumard
  15 834,63  (12 873,68  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych i RKO/BLS z moż­li­wo­ścią bez­prze­wo­do­wego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści resu­scy­ta­cyj­nych na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem. Ćwi­czący ma moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji, iniek­cji dożyl­nej, doszpi­ko­wej, bada­nia tętna oraz cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy.

 • Susie S1001 Zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej oraz pielęg…

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany fan­tom pacjenta doro­słego, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 100 m, i pracą na wewnętrz­nym aku­mu­la­to­rze liczącą do 4 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie sze­regu zabie­gów i badań dia­gno­stycz­nych: osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych i serca z przodu klatki pier­sio­wej, zgłęb­ni­ko­wa­nie, cew­ni­ko­wa­nie z wypły­wem płynu, pie­lę­gna­cję kolo­sto­mii i ile­osto­mii, wyko­na­nie lewa­tywy, bada­nie piersi oraz bada­nie gine­ko­lo­giczne (w zesta­wie macice kobiety będą­cej w ciąży oraz przodo- i tyło-zgięte, szyjki macicy kobiety zdro­wej oraz z nie­pra­wi­dło­wo­ściami). Fan­tom współ­pra­cuje ze sprzę­tem kli­nicz­nym (pomiar EKG., defi­bry­la­cja).