Fantomy BLS/RKO

Produkty
  • Domyślne sortowanie
  • Sortuj A do Z
  • Sortuj wg Popularności
  • Sortuj wg Ceny: od najniższej
  • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
  • Sortuj wg Daty: od najnowszych

Fantomy BLS/RKO

Fantom do nauki pierwszej pomocy

Fantomy do nauki RKO/BLS to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na nauce pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to natychmiastowa opieka nad poszkodowanym lub osobą, która nagle zachorowała. Należy się jej podjąć od razu, niezwłocznie. Udzielenie jej pomocy, jeszcze przed przyjazdem karetki, może uratować komuś życie lub znacząco zmniejszyć powikłania.
W ramach udzielenia pierwszej pomocy wykonuje się m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Celem RKO jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Niezwłoczne wykonanie RKO u poszkodowanego trzykrotnie zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia. W celu ratowania życia ludzkiego stosuje się kilka zasad:

  • Rozpoznanie zatrzymania krążenia
  • Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia
  • Defibrylacja
  • Podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Fantom do resuscytacji

Fantomy do pierwszej pomocy jakie posiadamy w swojej ofercie przeznaczone są do nauki i ćwiczenia procedury RKO/BLS. Przedstawiają m.in. torsy lub całą postać człowieka dorosłego i dziecka. Umożliwiają trening takich czynności jak: bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, wentylację przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, resuscytację usta/usta, przeprowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Wszystkie wykonane są z trwałych i łatwych w utrzymaniu czystości materiałów. Mogą na nich ćwiczyć dorośli i dzieci.

Zaawansowany fantom RKO/BLS

Na szczególna uwagę zasługuje zaawansowany fantom przeznaczony do nauki i ćwiczenia procedury RKO/BLS z aplikacją ewaluacyjną na tablecie. Współpracuje on z urządzeniami do automatycznej kompresji klatki piersiowej oraz umożliwia użycie szkoleniowego AED. Nowoczesna elektronika pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów resuscytacji. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na telefonie lub tablecie. Różnorodność modułów pozwala na samodzielny trening, jak i na przeprowadzanie egzaminów.
Nasze fantomy szkoleniowe są idealnym narzędziem do prowadzenie powszechnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, jak również stanowią narzędzie dydaktyczne na uczelniach i w szkołach medycznych.

Nauka na fantomach BLS ratuje ludzkie życie

Nauka na fantomach BLS (Basic Life Support) odgrywa istotną rolę w przygotowaniu osób do udzielania pomocy w sytuacjach nagłych. Chociaż fantomy BLS same w sobie nie ratują ludzkich życie, to szkolenia na fantomach BLS mogą odegrać kluczową rolę w ratowaniu życia w praktyce.

Oto dlaczego:

Praktyka umiejętności: Fantomy BLS umożliwiają praktyczne ćwiczenie różnych procedur resuscytacyjnych i technik BLS. Uczestnicy szkoleń mają możliwość wielokrotnego powtarzania umiejętności takich jak masaż serca, wentylacja, stosowanie defibrylacji AED i inne. Regularna praktyka na fantomach pozwala na opanowanie technik i zwiększenie skuteczności działań w prawdziwych sytuacjach ratunkowych.

Symulacja realistycznych sytuacji: Fantomy BLS posiadają anatomicznie odwzorowane cechy, które umożliwiają symulację realistycznych sytuacji medycznych. Dzięki temu uczestnicy szkoleń mogą doskonalić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co zwiększa ich pewność siebie i gotowość do działania w sytuacjach zagrożenia życia.

Uczenie się protokołów postępowania: Szkolenia na fantomach BLS dają uczestnikom możliwość zapoznania się z aktualnymi protokołami postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i innych sytuacji wymagających podstawowego wsparcia życiowego. Nauka tych protokołów, wraz z praktycznymi ćwiczeniami na fantomach, pomaga uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w ratowaniu ludzkiego życia.

Ważne jest jednak zauważyć, że nauka na fantomach BLS powinna być uzupełniona o dalsze szkolenia praktyczne oraz aktualizację wiedzy na temat postępujących standardów i wytycznych resuscytacyjnych. Kombinacja teorii, praktyki na fantomach oraz stałego doskonalenia umiejętności może przyczynić się do zwiększenia skuteczności udzielania pomocy i potencjalnie ratowania ludzkiego życia w przypadku sytuacji nagłych.

Czym jest BLS (Basic Life Support)?

BLS (Basic Life Support) to niezwykle istotne szkolenie z zakresu podstawowego wsparcia życiowego. BLS obejmuje kluczowe procedury i techniki, które umożliwiają utrzymanie podstawowych funkcji życiowych w przypadku nagłych sytuacji medycznych. W trakcie szkolenia BLS uczestnicy uczą się, jak utrzymać drożność dróg oddechowych, jak zapewnić odpowiednią wentylację i krążenie, oraz jak skutecznie reagować w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. BLS jest niezwykle ważne dla profesjonalistów medycznych, ratowników, a także dla osób, które chcą nauczyć się podstawowych umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.